MECLİS TOPLANTILARI

29.11.2012 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.11.2012 Perşembe günü saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 49 uncu, 4 üncü dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 2. birleşimine ait gündemdir.

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Ulaşım- Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları İçinde Yer Alan Tesislere Geçiş Yolu (Ön) İzin Belgesi Düzenlenmesi ile ilgili İlke ve Esaslar hakkındaki Başkanlık Önergesi,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 3596 ada, 51-52 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Makedonya’nın Jupa Belediyesi’ne ayni ve nakdi para yardımı yapılması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporu,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçesi ile ilgili raporu.

 


Atilla ÖDÜNÇ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

29.11.2012 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 29.11.2012 Perşembe günü saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 49 uncu 4 üncü dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan 15.11.2012 günlü Olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.11.2012 tarih ve 2012/320,376,473,511 Esas, 1167 sayılı Kararıyla kabul edilen; “Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri” hakkındaki Meclis Kararının; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.06.2012 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararının; “kadastral parsel üzerinden emsal alınır şeklinde ilave edilmesi” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
2-Ulaşım- Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları İçinde Yer Alan Tesislere Geçiş Yolu (Ön) İzin Belgesi Düzenlenmesi ile ilgili İlke ve Esaslar hakkındaki raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 25 kabul) ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 3596 ada, 51-52 parsellerin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Makedonya’nın Jupa Belediyesi’ne ayni ve nakdi para yardımı yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
9-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
10-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçesi ile ilgili raporunun; 2013 Mali Yılı Bütçe Kararname’nin 1. ve 2. maddeleri mevcudun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 25 kabul) ile, diğer maddelerin oybirliği ile kabulüne,
15-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.11.2012 tarih ve 1167 sayılı “Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri hakkındaki Meclis Kararının”; “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.06.2012 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararının; ‘kadastral parsel üzerinden emsal alınır şeklinde ilave edilmesi’ şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
1/2

 

16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Derya BULUT’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

29.11.2012 Tarihli Meclis