MECLİS TOPLANTILARI

15.11.2012 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.11.2012 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 49 uncu, 4 üncü dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 tarih ve 2012/401 Esas, 1025 sayılı “Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
4-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
5-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
6-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
7-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
8-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
9-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Performans Esaslı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısı,
10-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı,
11-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Fransa’nın Paris Şehrinde bulunan Universcience Bilim Merkezi’nde incelemelerde bulunmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
12-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Kardeş Şehirlerimiz ile kültürel temaslar gerçekleştirmek ve teknik incelemelerde bulunmak üzere Balkan Ülkelerine yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
13-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet küçük otobüs, 3 adet minibüs ile 2 adet kapalı kasa kamyonet (Hafif Ticari) araçlarının satın alınması ile ilgili yazısı,
14-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü ile kültürel işbirliği yapabilmek için protokol imzalanması ile ilgili yazısı,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Güneştepe Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 20,00 metre genişliğinde ve Belediyemiz sorumluluğunda olan talep konusu imar yolunun açılabilmesi için Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1193 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
1/4

 

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Bademli ve Hasköy Mahalleleri ile Mürsel ve Çağrışan Köyleri’nden geçmekte olan, Eski Mudanya Caddesi-Eğitim Caddesi-21. Yüzyıl Caddesi üzerinde bulunan taşınmazlar ile bu yol güzergahları üzerinde tescil harici alanda bulunan yapı ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, Mücelliddin Camii kuzeyinde Yeşil Alan ve Yol Alanı’nda kalan, 2742 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerindeki bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6157 ada, 105 parsel sayılı 3.118,00 m2 yüzölçümlü Eğitim Tesisi Alanında kalan arsa vasfındaki taşınmazın Maliye Hazinesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısı,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy 579 parsel ve 643 parselin satışı ile ilgili yazısı,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada 13 parsel ile ilgili yazısı,
22-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını belirleyen Zabıta Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
23-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012/920 sayılı Kararı ile, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy ve Ovaakça Mahalleleri, H22a22a ve H22a22b paftalarda “Teknik Altyapı Alanı” ve “Ağaçlandırılacak Alan” düzenlenmesine ilişkin, 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi İlave Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça İlave Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012/924 sayılı Kararı ile, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahalleleri, 1344 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12 parsellerin “Tali İş Merkezi”ne alınmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, TMMOB Şehir Plancıları Odası vekili Av. Koray CENGİZ tarafından Belediyemiz aleyhine açılan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4-5 parseller hakkında 1/1000 ölçekli İmar Planında değişiklik yapılmasına ilişkin 14.04.2011 tarih ve 352 sayılı Meclis Kararı ile dayanağı 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin iptaline ilişkin davaya ait Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 27.09.2012 tarih ve 2011/1078 E. 2012/908 K. sayılı iptal kararı ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 913 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22b05b2a pafta, 4939 ada, 7 parsel ile ilgili, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 914 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsel ile ilgili, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 915 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 916 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin, 03.10.2012 gün ve 601 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,

2/4

 

34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 gün ve 942 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı İmar Planının Çağrışan-Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna askı itirazları ile ilgili yazısı,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 gün ve 940 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi Meclisi’nin, 05.10.2012 gün ve 2012/228 sayılı Kararı ile ilgili yazısı,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b14d pafta, 1504 ada, 1 sayılı parselin “Sanayi Alanı’ndan” “Ticaret Alanı’na” alınmasına ilişkin; Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.11.2006 tarih ve 743 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.07.2007 tarih ve 457 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin açılan 2007/1836 Esas Nolu davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 29/07/2009 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Atatürk Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporu,
2-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Eski Tekel Binası Kentsel Tasarım Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporu,
3-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, II. Murat Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporu,
4-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Yahşibey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporu,
5-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Kavaklı Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporu,
6-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Osmangazi Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporu,
7-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Altıparmak Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporu,
8-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Cumhuriyet Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporu,
9-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi & Reklam Tanıtım Tabelaları ile ilgili müşterek raporu,
10-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi & Reklam Tanıtım Tabelaları ile ilgili müşterek raporu,
11-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan Belediyemize ait lojman olarak kullanılan taşınmazların yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Eski Arabayatağı Mahallesi, 13 pafta, 1376 parsel, Yeni Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 27 parsel ile Yeni Çınarönü Mahallesi, 3559 ada, 6 parseller ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3/4

 

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-5773-6400-6587-6588 nolu adalara ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, “Mudanya Kıyı Bandı Sahil Düzenlemesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”ne konu olan iskelelerin Nazım İmar Planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, Seydi Nasır Camii ve Seydi Nasır Türbesi arasında yer alan alanın “Yeşil Alan” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü’nün, 08.06.2012 gün ve 2667 sayılı talebi doğrultusunda hazırlanan; Osmangazi İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 4836 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 4085 ada, 21-23-31 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Bursa Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün, 24.09.2012 gün ve B.20.1.SGM.4.16.00.02/5573 sayılı yazısı doğrultusunda; Spor Tesisi Alanında kalan alanların Spor Tesisi Alanından çıkartılması talebi ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4633 ada, 7-8 parseller, 4651 ada, 1-2-3-4 parseller ile 1-2-3-4-5-6-7-8-9 parsellerin düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hukuk Müşavirliği’nin, 04.10.2012 gün ve 156296 sayılı yazısı ile gönderilen 2.İdare Mahkemesi’nin, 2008/749 E. sayılı davasına ait 13.09.2012 tarihli dava konusu işlemin iptaline ilişkin yerel Mahkeme Kararı hakkında bilgilendirme ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile; Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1915 ada, 5 parselin güneyindeki çekme mesafesinin 5 m. olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 656 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4412 ada, 111 parselin Bursa 1.İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Resmi Kurum Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 1790 ada, 83-84-85 parsellerin “Özel Sağlık Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 24.07.2012 gün ve 118942 sayılı talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 7 parselin bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Setbaşı – Yeşil – Emirsultan Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 808 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 2 parsel ve 3543 ada, 129 parsellerin Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Spor ve Rekreasyon Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

 


Abdullah KARADAĞ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2012 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.11.2012 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 49 uncu 4 üncü dönemin 10 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptı’nın oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 tarih ve 2012/401 Esas, 1025 sayılı “Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının Ulaşım-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
3-Başkanlık Makamı’nın, Gürsu Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
4-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
5-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
6-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
7-Başkanlık Makamı’nın, Nilüfer Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8-Başkanlık Makamı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
10-Başkanlık Makamı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin 2013 Mali Yılı Performans Esaslı Hazırlık Bütçesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
12-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Fransa’nın Paris Şehrinde bulunan Universcience Bilim Merkezi’nde incelemelerde bulunmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Kardeş Şehirlerimiz ile kültürel temaslar gerçekleştirmek ve teknik incelemelerde bulunmak üzere Balkan Ülkelerine yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
14-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet küçük otobüs, 3 adet minibüs ile 2 adet kapalı kasa kamyonet (Hafif Ticari) araçlarının satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
15-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü ile kültürel işbirliği yapabilmek için protokol imzalanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Güneştepe Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 20,00 metre genişliğinde ve Belediyemiz sorumluluğunda olan talep konusu imar yolunun açılabilmesi için Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1193 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,

1/9


18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Bademli ve Hasköy Mahalleleri ile Mürsel ve Çağrışan Köyleri’nden geçmekte olan, Eski Mudanya Caddesi-
Eğitim Caddesi-21. Yüzyıl Caddesi üzerinde bulunan taşınmazlar ile bu yol güzergahları üzerinde tescil harici alanda bulunan yapı ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
19-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Hacıseyfettin Mahallesi, Mücelliddin Camii kuzeyinde Yeşil Alan ve Yol Alanı’nda kalan, 2742 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlar ve üzerindeki bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
20-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6157 ada, 105 parsel sayılı 3.118,00 m2 yüzölçümlü Eğitim Tesisi Alanında kalan arsa vasfındaki taşınmazın Maliye Hazinesi adına bedelsiz devri ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
21-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy 579 parsel ve 643 parselin satışı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
22-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 ada 13 parsel ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
23-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını belirleyen Zabıta Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Ulaşım – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
24-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012/920 sayılı Kararı ile, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy ve Ovaakça Mahalleleri, H22a22a ve H22a22b paftalarda “Teknik Altyapı Alanı” ve “Ağaçlandırılacak Alan” düzenlenmesine ilişkin, 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi İlave Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça İlave Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012/924 sayılı Kararı ile, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahalleleri, 1344 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12 parsellerin “Tali İş Merkezi”ne alınmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planına yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, TMMOB Şehir Plancıları Odası vekili Av. Koray CENGİZ tarafından Belediyemiz aleyhine açılan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4-5 parseller hakkında 1/1000 ölçekli İmar Planında değişiklik yapılmasına ilişkin 14.04.2011 tarih ve 352 sayılı Meclis Kararı ile dayanağı 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin iptaline ilişkin davaya ait Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 27.09.2012 tarih ve 2011/1078 E. 2012/908 K. sayılı iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

2/9

30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 913 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22b05b2a pafta, 4939 ada, 7 parsel ile ilgili, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 914 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsel ile ilgili, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
32-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 915 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 916 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım Belediyesi’nin, 03.10.2012 gün ve 601 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 gün ve 942 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı İmar Planının Çağrışan-Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 gün ve 940 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya Belediyesi Meclisi’nin, 05.10.2012 gün ve 2012/228 sayılı Kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b14d pafta, 1504 ada, 1 sayılı parselin “Sanayi Alanı’ndan” “Ticaret Alanı’na” alınmasına ilişkin; Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.11.2006 tarih ve 743 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.07.2007 tarih ve 457 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine ilişkin açılan 2007/1836 Esas Nolu davada, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 29/07/2009 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Atatürk Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Eski Tekel Binası Kentsel Tasarım Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, II. Murat Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Yahşibey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Kavaklı Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

3/9

44-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Osmangazi Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Altıparmak Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Cumhuriyet Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi kapsamındaki harcamalar ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi & Reklam Tanıtım Tabelaları ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’nın, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi & Reklam Tanıtım Tabelaları ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan Belediyemize ait lojman olarak kullanılan taşınmazların yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile kabulüne,
50-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Eski Arabayatağı Mahallesi, 13 pafta, 1376 parsel, Yeni Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 27 parsel ile Yeni Çınarönü Mahallesi, 3559 ada, 6 parseller ile ilgili raporunun; “Yıldırım İlçesi, Eski Arabayatağı Mahallesi, 13 pafta, 1376 parseldeki, Yılmaz Çağayan’a ait 1/162 hissenin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 04.07.2012 tarih ve 691 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul ) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 03.10.2012 tarih ve 903 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul ) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 500 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul ) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 03.10.2012 tarih ve 593 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul ) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
4/9


53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 18. sırada yer alan 03.10.2012 tarih ve 15
sayılı Meclis Kararının; Yapılaşma koşulunun TAKS: 0.60 H: Serbest şeklinde, plan notlarının 4. maddesinin “BUSKİ görüşü alınmadan ruhsat verilemez.” Şeklinde; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red –28 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 24. sırada yer alan 03.10.2012 tarih ve 53 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliği 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ile uyumlu olması nedeniyle, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından onaylanan proje dışında yapı yapılamaz” plan notunun eklenmesi ile birlikte; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul ) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 26. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararının; Plan değişikliğinde Hmaks: 15.50 olacak şekilde; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-5773-6400-6587-6588 nolu adalara ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul ) ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, “Mudanya Kıyı Bandı Sahil Düzenlemesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”ne konu olan iskelelerin Nazım İmar Planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, Seydi Nasır Camii ve Seydi Nasır Türbesi arasında yer alan alanın “Yeşil Alan” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü’nün, 08.06.2012 gün ve 2667 sayılı talebi doğrultusunda hazırlanan; Osmangazi İlçesi, Hamzabey Mahallesi, 4836 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 4085 ada, 21-23-31 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Bursa Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5/9


62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün, 24.09.2012 gün ve B.20.1.SGM.4.16.00.02/5573 sayılı yazısı doğrultusunda; Spor Tesisi Alanında kalan alanların Spor Tesisi Alanından çıkartılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4633 ada, 7-8 parseller, 4651 ada, 1-2-3-4 parseller ile 1-2-3-4-5-6-7-8-9 parsellerin düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu
(CHP; Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red –28 kabul) ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Hukuk Müşavirliği’nin, 04.10.2012 gün ve 156296 sayılı yazısı ile gönderilen 2.İdare Mahkemesi’nin, 2008/749 E. sayılı davasına ait 13.09.2012 tarihli dava konusu işlemin iptaline ilişkin yerel Mahkeme Kararı hakkında bilgilendirme ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile; Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1915 ada, 5 parselin güneyindeki çekme mesafesinin 5 m. olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 656 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4412 ada, 111 parselin Bursa 1.İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Resmi Kurum Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 1790 ada, 83-84-85 parsellerin “Özel Sağlık Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 24.07.2012 gün ve 118942 sayılı talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 7 parselin bir kısmının “Ağaçlandırılacak Alan” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Setbaşı – Yeşil – Emirsultan Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 808 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 2 parsel ve 3543 ada, 129 parsellerin Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Spor ve Rekreasyon Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi, Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin 6. ve 13. maddelerinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 15.11.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.22.01.00-301.01-178057 sayılı yazısı) “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na içinde Engelli Platformu bulunan 1 adet minibüs satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 12.11.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.23.02.0-301.01-175575 sayılı yazısı) “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na 2 adet Ambulans satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 07.11.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.11.01.00.769-173436 sayılı yazısı) “Osmangazi İlçesi, Yahşibey Mahallesi,

6/9

4827 ada, 4 parsel üzerinde Gonca Apartmanı’nda bulunan 4 nolu Dairenin Türkiye Beyazay Derneği Bursa Şubesi’ne tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin “yıllık 100 (yüz)-TL bedelle, 5 yıllığına Türkiye Beyazay Derneği Bursa Şubesi’ne tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 09.11.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.27.03.0-301.03-175230 sayılı yazısı) “Osmangazi İlçesi, Aktarhüssam Mahallesi, 5271 ada, 3 parsel üzerindeki apartmanın zemin kat, 14 nolu bağımsız bölümünün Aktarhüssam Mahalle Muhtarlığı’na tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 15.11.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.73.01.0-301.01-177765 sayılı yazısı) “Mustafakemalpaşa İlçesi, Ovaazatlı Belediye Başkanlığı’na 1990 model 2 adet otobüsün bedelsiz devri” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul ) ile kabulüne,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları İçinde Yer Alan Tesislere Geçiş Yolu (Ön) İzin Belgesi Düzenlenmesi ile ilgili İlke ve Esaslar” ile ilgili yazılı önergenin 29.11.2012 tarihli Meclis Toplantısında görüşülmesine,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Hasan YOLUÇ ve İsmail KUŞ’un verdiği “Kardeş Şehrimiz Saraybosna’ya ayni ve nakdi para yardımı yapılması” ile ilgili yazılı önergenin oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red - 28 kabul ) ile kabulüne,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Yol ve Mezarlık Alanı’nda kalan 6220 ada, 2 ve 3 parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şevki ÇELİK’in verdiği “Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım – Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.11.2012 tarih ve 286-287-288-289-290-291-292-294-295 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ali KARAMIK ve Recep TANLAK’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.11.2012 tarih ve 9-12-19-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Köyü tapulama sahasında kurulması planlanan, Bursa Teknik Üniversitesi yerleşkesi için onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğinde ‘Üniversite Alanı’ olarak ayrılan yerin genişletilmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun verdiği “Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 13.10.2011 tarih ve
7/9

829 sayılı kararı ile onaylanan, Fethiye Viyadüğü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2012/206 E. ve 27.09.2012 tarihli Yürütmeyi Durdurma kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun verdiği “Bursa İli, 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı Kapsamında Akçalar Sanayi Alanı’nın güneybatısındaki Askeri Alan’ın ‘Donatı Alan’ı olarak
tanımlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Batı planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Münir EROĞLU’nun verdiği “Bursa T1 Tramvay Hattı İnşaatı kapsamında Altıparmak Viyadüğü hizasındaki Belediyeye ait boş arsada yapılması planlanan trafo binasının imar planlarına işlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 08.11.2012 tarih ve 992 sayılı Kararı ile kabul edilen, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3876 ada, 13 parselde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası Alanı düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.11.2012 tarih ve 985-986-987-988-989-990-992-993-994-996-997-999-1000-1002-1003-1004-1006-1008-1011-1012-1015-1016-1017-1018 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 07.11.2012 tarih ve M-343, M-345, M-347, M-348, M-349, M-350 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 09.11.2012 tarihli ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 07.11.2012 tarih ve 638-639-640-641-644-645-646 sayılı ‘İmar Planı değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 2. Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde 3596 ada, 50-51-52 parsellerde plan değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 07.11.2012 tarih ve 186,187,188 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 07.11.2012 tarih ve 2012/334 Esas, 992 sayılı ‘1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mahallesi, 3876 ada, 13 parselde plan değişikliği talebi’ hakkındaki Meclis Kararı.” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Makedonya’nın Jupa Belediyesi’ne ayni ve nakdi para yardımı yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
8/9

 

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özden DOĞAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Derya BULUT’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muhammet Yavuz ÜNLÜ’nün yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail İPÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/9

15.11.2012 Tarihli Meclis