MECLİS TOPLANTILARI

18.10.2012 Tarihli Meclis Gündemi

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Keles Epçeler Köyü’nün Osmangazi Belediyesi’ne bağlanması ile ilgili yazısı,
2-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Almanya’nın Münih Kentinde bulunan Kongre Kültür Merkezlerinde incelemelerde bulunmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Romanya da düzenlenecek olan “4. Uluslararası Tatar Kuşak Güreşi Karadeniz Turnuvası” ve Ukrayna’da düzenlenecek olan “Dünya Tatarlar Kuşak Güreşi Turnavasına” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
4-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde Övünç Apartmanı altında bulunan 25-30 m2’lik yerin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili yazısı,
5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Ayniyat Şube Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 adet yandan camlı Kombi Kamyonet İkmal Aracının satın alınması ile ilgili yazısı,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Sakarya Mahallesi, 2638 ada, 38 parsel üzerinde Tuğcu Apartmanı’nda bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait 9 nolu dairenin satışı ile ilgili yazısı,
7-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı.
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Balaban ve Zeyniler Köylerinin bağlı bulunduğu Belediyeden ayrılarak aynı adla bağımsız orman köyü haline getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı onay yazıları ile ilgili yazısı,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,Nilüfer İlçesi, Ahmetyesevi Mahallesi, 2694 ada, 15 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin, 2008/749 E. nolu davaya ait 13.09.2012 tarihli Yerel Mahkeme Kararı ile ilgili yazısı,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2012 tarih ve 55 sayılı Kararı ile onaylanan, “Mudanya Kıyı Bandı Sahil Düzenlemesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine konu olan iskelelerin Nazım İimar Planı’na da işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun “BUSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin 44. Maddesinde Değişiklik Yapılması” hakkındaki kararı ile ilgili raporu,

1/5

 


2-Plan Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Minareliçavuş Uygulama İmar Planı dahilinde Minareliçavuş Mahallesi, 4940 ada, 1 parselin batısında imar yolunda kalan bina ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1. Nar Sokak’ta bulunan, İmar Planında bir kısmı imar yolunda, bir kısmı Belediye Hizmet Alanında kalan 1686 ada, 1 ve 2 sayılı parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, Köklü Caddesi’nin açılması için gereken kamulaştırılmaların Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi’nde, İmar Planında Otopark ve Pazar Alanında kalan 2378 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2395 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın tapu kütüğüne konulan şerhin terkini ile ilgili raporu,
7-Hukuk Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde Revizyon Yapılması ile ilgili raporu,
8-Hukuk Komisyonu’nun,Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde Revizyon Yapılması ile ilgili raporu,
9-Hukuk Komisyonu’nun, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde Revizyon Yapılması ile ilgili raporu,
10-Hukuk Komisyonu’nun, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili raporu,
11-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
12-Ulaşım Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Dörtyol Kavşağında trafik kazalarının önlenmesi ve transit geçişin sağlanması için Bat-Çık modeli bir kavşak düzenlemesi yapılması ile ilgili raporu,
13-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Tıbbi Atık Yönetim Planı ile ilgili raporu,
14-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler-Yenikent Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait olan 90.250,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın ruhsatlı hafriyat döküm sahası olarak işletilmesi ile ilgili raporu,
15-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili müşterek raporu,
16-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması (S Plakalı) ile ilgili müşterek raporu,
17-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda bulunan, 6 adet caddedeki (Ahmet Hamdi Tanpınar, Darmstad Cad-İlkbahar Cad., Yıldırım Beyazıt Cad., İncirli Cad., Yıldırım Kurtuluş Cad. ve Teyyareci Mehmet Ali Cad.) Parkomatların BURBAK A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili müşterek raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa ili, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında “Taşkın Alanlarına” ait Plan Notları değişikliği ile ilgili raporu,

2/5

 

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, 1301-1302-1303-1304 Parsellerin “Orta Yoğunluklu Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7004 ada, 1 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.06.2012 gün ve 615 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Demirtaş Karakol Boğazı Mevkii, H22a23b Pafta,1719 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, H22a17d Pafta, 11 Parsel’ in “Tarımsal Depolama Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 2551 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5287 ada, 3 parsele ait plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 500 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4767 ada, 1 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6223 ada, 32 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 856 ada, 1-3-4 parsellerin Tali İş Merkezi Alanı ve Az Yoğun Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 78 parselin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 tarih ve 786 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 78 parselin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 647 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Kurşunlu, 2219 parselin Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 tarih ve 787 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 1534-1537-1544-1545-1546-1547-1550
parsellerin BHA (hafriyat depolama sahasına) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 643 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 193 ada, 8 parselin “Su Deposu ve Koruma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 616 ada, 10-12-14 nolu parsellerin “Depolama Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, 541-543 sayılı parsellerin “Soğuk Hava Deposuna” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 323 ada, 1 sayılı parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 220 ada, 1 sayılı parselin “Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, 144 ada 7 sayılı parselin güneyi ile Nazım Madenoğlu Caddesi arasında kalan alanda Özel Eğitim Alanı ve Park Alanı düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
3/5

 


45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda “II. Etap Su Deposu ve Koruma Alanı” ile “Terfi Merkezi ve Koruma Alanı”na ilişkin Gürsu Dışkaya II. Etap Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Gürsu Dışkaya II. Etap Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 640 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4763 ada, 4 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3790 ada, 3 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 792 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahalleri tapulama sahasında kalan H21c01a, H21c01b, H21c01c Ve H21c01d paftalarında kalan muhtelif parsellerin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli Akçalar ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı plan değişikliklerine ait askı itirazları ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 17.07.2012 tarih ve 114673 sayılı yazılı talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Başköy Küçük Sanatlar Alanı Uygulama İmar Planı plan değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 12.06.2012 gün ve B.09.0.MPG.0.12.03.00-305.03-115/9134 sayılı yazısı hakkında bilgilendirme ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1162 Ada 1-2-3 parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 636 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 974-975-976-977-980-981 adaların düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 790 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada 8 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1109 ada 3 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 651 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 3500 ada, 96-99-100-101-102-103 parsellerin Park ve Dinlenme Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı talepleri ile ilgili raporu,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 536 ada, 1 parsel “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 4-5-6 parsellerin “Sanayi Alanı”na ve “Ağaçlandırılacak Alan”a alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2675 ada, 30-31-32 parsellerin “Soğuk Hava Deposu Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı 237 ada, 8, 9, 12 ve 13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğine ait askı itirazları ile ilgili raporu,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, Myrleia Antik Kenti “1., 2. Ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı”nda sınır değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
4/5

 

62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi Sınırları İçinde, Gökdere-Eski Gemlik Yolu arası Zafer, Namık Kemal ve Atıcılar Bölgelerinin depremsellik açısından incelenerek sağlıklaştırılacak ve Kentsel Dönüşüm yapılacak alanlar için belirlenen ilke kararları ile ilgili raporu,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 22.03.2012 gün ve 46312 sayılı yazısı ile talep edilen; “Bursa-Yalova Devlet Karayolu üzeri Yalova Yolu-Pınar Caddesi Kavşağının (Panayır Kavşağı) Avan ve Uygulama Projelerinin Yapılması Hizmet Alım İşi” kapsamında hazırlanan uygulama projelerine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 22.03.2012 gün ve 46312 sayılı yazısı ile talep edilen; “Bursa-Yalova Devlet Karayolu üzeri Yalova Yolu-Pınar Caddesi Kavşağının (Panayır Kavşağı) Avan ve Uygulama Projelerinin Yapılması Hizmet Alım İşi” kapsamında hazırlanan uygulama projelerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 22.03.2012 gün ve 46312 sayılı yazısı ile talep edilen; “Bursa-Yalova Devlet Karayolu üzeri Yalova Yolu-Pınar Caddesi Kavşağının (Panayır Kavşağı) Avan ve Uygulama Projelerinin Yapılması Hizmet Alım İşi” kapsamında hazırlanan uygulama projelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 06.09.2012 gün ve 141743 sayılı yazısı ile talep edilen; BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergahı kapsamındaki 7 nolu istasyon yeri ve SS-11 nolu trafo yerlerine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 06.09.2012 gün ve 141743 sayılı yazısı ile talep edilen; BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergahı kapsamındaki 7 nolu istasyon yeri ve SS-11 nolu trafo yerlerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 06.09.2012 gün ve 141743 sayılı yazısı ile talep edilen; BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergahı kapsamındaki 7 nolu istasyon yeri ve SS-11 nolu trafo yerlerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi yönündeki Tramvay Hattı’na ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi yönündeki Tramvay Hattı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 5.03.1 maddesi hakkındaki revizyon talepleri ile ilgili raporu.

 

 


Abdullah KARADAĞ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

18.10.2012 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.10.2012 Perşembe günü saat 10.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 48 inci 4 üncü dönemin 9 uncu OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan 20/09/2012 günlü OLAĞAN Meclis Toplantısının 1. Birleşimine ait Zaptın; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 2012/250,308,367 Esas, 908 sayılı Kararıyla kabul edilen; ‘Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri’ hakkındaki Meclis Kararında”; Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.07.2012 tarih ve 175 sayılı Meclis Kararında; “Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 23.08.2012 tarih ve 135097 sayılı yazısına istinaden Plan değişikliğine konu olan sit alanının yanındaki 1034 ada, 1-2 ve 10 sayılı parsellerdeki kamulaştırılan alana göre imar hattının düzenlenerek güneye kaydırılması şekliyle değiştirilerek uygun olduğuna” kısmının kaldırılması şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Keles Epçeler Köyü’nün Osmangazi Belediyesi’ne bağlanması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Almanya’nın Münih Kentinde bulunan Kongre Kültür Merkezlerinde incelemelerde bulunmak üzere yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Romanya da düzenlenecek olan “4. Uluslararası Tatar Kuşak Güreşi Karadeniz Turnuvası” ve Ukrayna’da düzenlenecek olan “Dünya Tatarlar Kuşak Güreşi Turnavası’na” katılım için yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde Tunçövün Apartmanı altında bulunan 25-30 m2’lik yerin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili yazısına “aylık 100 (yüz) TL bedelle, 5 yıllığına BURFAŞ’a tahsisine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
6-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Ayniyat Şube Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1 adet yandan camlı Kombi Kamyonet İkmal Aracının satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Sakarya Mahallesi, 2638 ada, 38 parsel üzerinde Tuğcu Apartmanı’nda bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait 9 nolu dairenin satışı ile ilgili yazısına; “Gerekli işlemlerin yapılması için Encümen’e yetki verilmesi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
8-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Balaban ve Zeyniler Köylerinin bağlı bulunduğu Belediyeden ayrılarak aynı adla bağımsız orman köyü haline getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı onay yazıları ile ilgili ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Ahmetyesevi Mahallesi, 2694 ada, 15 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin, 2008/749 E. nolu davaya ait 13.09.2012 tarihli Yerel Mahkeme Kararı ile ilgili ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2012 tarih ve 55 sayılı Kararı ile onaylanan, “Mudanya Kıyı Bandı Sahil Düzenlemesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine konu olan iskelelerin Nazım İimar Planı’na da işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun “BUSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin 44. Maddesinde Değişiklik Yapılması” hakkındaki kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
13-Plan Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Minareliçavuş Uygulama İmar Planı dahilinde Minareliçavuş Mahallesi, 4940 ada, 1 parselin batısında imar yolunda kalan bina ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
1/11


14-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1. Nar Sokak’ta bulunan, İmar Planında bir kısmı imar yolunda, bir kısmı Belediye Hizmet Alanında kalan 1686 ada, 1 ve 2 sayılı parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
15-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, Köklü Caddesi’nin açılması için gereken kamulaştırılmaların Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
16-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi’nde, İmar Planında Otopark ve Pazar Alanında kalan 2378 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
17-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2395 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın tapu kütüğüne konulan şerhin terkini ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
18-Hukuk Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde Revizyon Yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
19-Hukuk Komisyonu’nun,Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde Revizyon Yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
20-Hukuk Komisyonu’nun, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde Revizyon Yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
21-Hukuk Komisyonu’nun, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-Ulaşım Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Dörtyol Kavşağında trafik kazalarının önlenmesi ve transit geçişin sağlanması için Bat-Çık modeli bir kavşak düzenlemesi yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Tıbbi Atık Yönetim Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler-Yenikent Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait olan 90.250,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın ruhsatlı hafriyat döküm sahası olarak işletilmesi ile ilgili raporuna; “5 yıllığına, yıllık 1200 (Bin ikiyüz) TL bedelle BİNTED Limited Şirketi’ne kullandırılmasına” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
26-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY,Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 24 kabul) ile kabulüne,
27-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması (S Plakalı) ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda bulunan, 6 adet caddedeki (Ahmet Hamdi Tanpınar, Darmstad Cad-İlkbahar Cad., Yıldırım Beyazıt Cad., İncirli Cad., Yıldırım Kurtuluş Cad. ve Teyyareci Mehmet Ali Cad.) Parkomatların BURBAK A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili müşterek raporunun; İzmir Yolu üzerinde, Beşevler Mezarlığı’yla, Merve Camii arasındaki kısım ile Küçük Sanayi Bankalar Önü mevkiinin de dahil edilmesi” ilavesiyle oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY,Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 24 kabul) ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun
2/11

Bulunan Kararlar içerisinde 4. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 764 sayılı Meclis Kararının”, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 774 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red –22 kabul ) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 14. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 776 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red –22 kabul ) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 60. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 775 sayılı Meclis Kararının”, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 1. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 495 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red –33 kabul ) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 5. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 500 sayılı Meclis Kararının”, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içinde 7. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 502 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red –33 kabul ) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 17. sırada yer alan 06.06.2012 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararının”, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 19. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 38 sayılı Meclis Kararının”; Plan değişikliğinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre düzenlendiği şekliyle, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red–24 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 21. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 39 sayılı Meclis Kararının”; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunmayan plan değişikliği 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ile uyumlu olması nedeniyle, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından onaylanan proje dışında yapı yapılamaz” plan notunun eklenmesi ile birlikte, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red –22 kabul ) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 22. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 50 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 23. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararının; Söz konusu Meclis Kararı ile uygun bulunan plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red - 24 kabul ) ile uygun olmadığına ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 07.09.2012 tarih ve 214 sayılı Meclis Kararının”;
3/11

• Çağrışan, H21b24b1d pafta, 1668 sayılı parselin 20.09.2012/942 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde Özel Kreş Alanına alınması,
• Çağrışan H21b24b pafta, 1659 parselden başlayarak 1787 parsele kadar uzanan yol kenarı Yeşil Alanın 20.09.2012/942 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde düzenlemesi,
• Çağrışan, H21b24b1b pafta, 140 ada, 1 sayılı parsel ile 100 ada, 5-6 parseller arasında yer alan kadastral yolun Yeşil Alan olarak gösterilmesi,
• Çağrışan, H21b19c pafta, 17 sayılı parselde yer alan Dini Tesis Alanın 20.09.2012/942 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde 15.12.2011 onaylı plandaki haliyle kalması,
• Çağrışan, H21b19c pafta, 1052 sayılı parselde yer alan Dini Tesis Alanın 20.09.2012/942 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde 15.12.2011 onaylı plandaki haliyle kalması,
• Çağrışan, H21b19c pafta, 103 ada/ 1 sayılı parsel, 104 ada/1, 2 sayılı parseller ve 1773, 1774, 1775, 210 sayılı parsellerin 20.09.2012/942 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde 15.12.2011 onay tarihli plandaki gibi Konut Alanında kalması,
• Çağrışan, H21b19c pafta, 154 sayılı adanın 20.09.2012/942 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde 15.12.2011 onay tarihli plandaki gibi Konut Alanında kalması,
• Çağrışan, H21b19c pafta, 1385 sayılı parselin 20.09.2012/942 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde 15.12.2011 onay tarihli plandaki gibi Ticaret Alanında kalması,
• Çağrışan, H21b19c2d pafta, 125 sayılı parselde bulunan Özel Sağlık Tesis Alanının E=1.50 Hmaks=11,50 olması şeklinde, oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red–24 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 13.06.2012/144 sayılı Meclis Kararının”;
• “Tretuvar kotu ile düzenlenmiş bahçe kotu arası 3 metreyi geçemez” plan notunun eklemesi şekliyle, oyçokluğu CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red –22 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararlar oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun, Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 2. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 280 sayılı Meclis Kararının”, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 281 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red –24 kabul) ile uygun olduğuna,
Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 05.09.2012 tarih ve 284 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red –24 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

4/11

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa ili, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında “Taşkın Alanlarına” ait Plan Notları değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, 1301-1302-1303-1304 Parsellerin “Orta Yoğunluklu Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7004 ada, 1 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.06.2012 gün ve 615 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Demirtaş Karakol Boğazı Mevkii, H22a23b Pafta,1719 Parsele ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, H22a17d Pafta, 11 Parsel’ in “Tarımsal Depolama Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 2551 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5287 ada, 3 parsele ait plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY,Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-22 kabul) ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 500 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4767 ada, 1 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY,Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-22 kabul) ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6223 ada, 32 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 856 ada, 1-3-4 parsellerin Tali İş Merkezi Alanı ve Az Yoğun Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 78 parselin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 tarih ve 786 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 78 parselin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 647 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Kurşunlu, 2219 parselin Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY,Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 24 kabul) ile kabulüne,
5/11

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 tarih ve 787 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 1534-1537-1544-1545-1546-1547-1550 parsellerin BHA (hafriyat depolama sahasına) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 643 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 193 ada, 8 parselin “Su Deposu ve Koruma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 616 ada, 10-12-14 nolu parsellerin “Depolama Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Ağaköy Mahallesi, 541-543 sayılı parsellerin “Soğuk Hava Deposuna” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY,Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-22 kabul) ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 323 ada, 1 sayılı parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 220 ada, 1 sayılı parselin “Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, 144 ada 7 sayılı parselin güneyi ile Nazım Madenoğlu Caddesi arasında kalan alanda Özel Eğitim Alanı ve Park Alanı düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda “II. Etap Su Deposu ve Koruma Alanı” ile “Terfi Merkezi ve Koruma Alanı”na ilişkin Gürsu Dışkaya II. Etap Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Gürsu Dışkaya II. Etap Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 640 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4763 ada, 4 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3790 ada, 3 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 792 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahalleri tapulama sahasında kalan H21c01a, H21c01b, H21c01c Ve H21c01d paftalarında kalan muhtelif parsellerin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli Akçalar ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı plan değişikliklerine ait askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 17.07.2012 tarih ve 114673 sayılı yazılı talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Başköy Küçük Sanatlar Alanı Uygulama İmar Planı plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirlği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, 12.06.2012 gün ve B.09.0.MPG.0.12.03.00-305.03-115/9134 sayılı yazısı hakkında bilgilendirme ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6/11
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1162 Ada 1-2-3 parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 636 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 974-975-976-977-980-981 adaların düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY,Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 24 kabul) ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 790 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada 8 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1109 ada 3 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 651 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 3500 ada, 96-99-100-101-102-103 parsellerin Park ve Dinlenme Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı talepleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY,Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-22 kabul) ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 536 ada, 1 parsel “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3545 ada, 4-5-6 parsellerin “Sanayi Alanı”na ve “Ağaçlandırılacak Alan”a alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2675 ada, 30-31-32 parsellerin “Soğuk Hava Deposu Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY,Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 24 kabul) ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı 237 ada, 8, 9, 12 ve 13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğine ait askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, Myrleia Antik Kenti “1., 2. Ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı”nda sınır değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi Sınırları İçinde, Gökdere-Eski Gemlik Yolu arası Zafer, Namık Kemal ve Atıcılar Bölgelerinin depremsellik açısından incelenerek sağlıklaştırılacak ve Kentsel Dönüşüm yapılacak alanlar için belirlenen ilke kararları ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 22.03.2012 gün ve 46312 sayılı yazısı ile talep edilen; “Bursa-Yalova Devlet Karayolu üzeri Yalova Yolu-Pınar Caddesi Kavşağının (Panayır Kavşağı) Avan ve Uygulama Projelerinin Yapılması Hizmet Alım İşi” kapsamında hazırlanan uygulama projelerine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu gündemin 3/64 ve 3/65 inci maddesi ile birleştirilerek görüşülmesi sonucunda oybirliği ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 22.03.2012 gün ve 46312 sayılı yazısı ile talep edilen; “Bursa-Yalova Devlet Karayolu üzeri Yalova Yolu-Pınar Caddesi Kavşağının (Panayır Kavşağı) Avan ve Uygulama Projelerinin Yapılması Hizmet Alım İşi” kapsamında hazırlanan uygulama projelerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu gündemin 3/63 ve 3/65 inci maddeleri ile birleştirilerek görüşülmesine,
7/11
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 22.03.2012 gün ve 46312 sayılı yazısı ile talep edilen; “Bursa-Yalova Devlet Karayolu üzeri Yalova Yolu-Pınar Caddesi Kavşağının (Panayır Kavşağı) Avan ve Uygulama Projelerinin Yapılması Hizmet Alım İşi” kapsamında hazırlanan uygulama projelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu gündemin 3/63 ve 3/64 üncü maddeleri ile birleştirilerek görüşülmesine,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 06.09.2012 gün ve 141743 sayılı yazısı ile talep edilen; BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergahı kapsamındaki 7 nolu istasyon yeri ve SS-11 nolu trafo yerlerine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu gündemin 3/67 ve 3/68 inci maddeleri ile birleştirilerek görüşülmesi sonucunda oyçokluğu (CHP; Şükrü AKSU 1 red-34 kabul) ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 06.09.2012 gün ve 141743 sayılı yazısı ile talep edilen; BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergahı kapsamındaki 7 nolu istasyon yeri ve SS-11 nolu trafo yerlerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu gündemin 3/66 ve 3/68 inci maddeleri ile birleştirilerek görüşülmesine,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 06.09.2012 gün ve 141743 sayılı yazısı ile talep edilen; BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergahı kapsamındaki 7 nolu istasyon yeri ve SS-11 nolu trafo yerlerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu gündemin 3/66 ve 3/67 nci maddeleri ile birleştirilerek görüşülmesine,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi yönündeki Tramvay Hattı’na ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu gündemin 3/70 inci maddesi ile birleştirilerek görüşülmesi sonucunda; oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY,Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 11 red – 24 kabul) ile kabulüne,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi yönündeki Tramvay Hattı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu gündemin 3/69 uncu maddesi ile birleştirilerek görüşülmesine,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 5.03.1 maddesi hakkındaki revizyon talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 19.10.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.12.01.301.01-165152 sayılı yazısı) “BHRS III. Aşama Doğu Hattı Havai Enerji Hatlarının (A.G. ve O.G.) yer altına alınması inşaatı yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 6.700.000,00 -TL kredi kullanılması.“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
84- Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 19.10.2012 tarih ve M.16.0.BBB.0.12.09.301.01-165151 sayılı yazısı) “Büyükşehir Belediyesi X. 5 Yıllık İmar Programında olan ve X. 5. Yıllık İmar Programına ek olarak alınacak kamulaştırma işinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 40.000.000,00-TL kredi kullanılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 18.10.2012 tarih ve M.16.0.BBB.0.12.09.301.01-165153 sayılı yazısı) “muhtelif sayı, cins, nitelikteki araç ve iş makineleri ile muhtelif aparatların alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan kredi kullanılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik Yılmaz’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen bölgedeki hak sahiplerine verilen kira yardımının süresinin uzatılması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen,Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Pınarbaşı Mevkii, 6219 ada, 49 parselde kayıtlı Pınarbaşı Parkı’nın bakımının, güvenliğinin,temizliğinin, ağaçların Yeşil Alanlar’ın bakımının ve sulanmasının, ayrıca bu alanların aydınlatma giderlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması. ” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
8/11

 

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 12.10.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.17.01.00-301.03-161990 sayılı yazısı) “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Köyü (Nilüfer) Mahallesi, 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının içerisinde kalan, 2395 ve 124 parsel sayılı taşınmazın Kavşak Alanı ve Yeşil Alan’da kalan kısımlarının kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması. ” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 12.10.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.17.01.00-301.03-161982 sayılı yazısı) “Yalova Yolu, Panayır Kavşağı Projesi kapsamında, Kavşak Alanı’nda kalan yerlerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine ilave edilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 10.10.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.25.03.0-301.01-162860 sayılı yazısı) “Trafik Şube Müdürlüğü’ne 1 adet thermoplastik yol çizgi makinesi aracının satın alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 12.10.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.17.01.00-301.03-161984 sayılı yazısı) “Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 572 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemize tahsis edilmesi için Protokol yapılması.” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Hançerli Medresesi restorasyon projesi kapsamında Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 312 ada, 4,9,16,17,18,19,20 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Gürsu İlçesi, 300 ada, 1 parsel üzerinde inşaatı tamamlanan Mülkiyeti Gürsu Belediyesi’ne ait olan Gürsu Yüzme Havuzu’nun yüzme havuzu ve tesis dışında kalan, Kamunun ortak kullanım alanları olan Yeşil Alan ve otoparkların güvenliğinin, temizliğinin, ağaçların ve Yeşil Alanların bakımının ve sulanmasının, ayrıca bu alanların aydınlatma giderlerinin Belediyemizce karşılanması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Gürsu İlçesi, 300 ada, 1 parsel üzerinde inşaatı tamamlanan Gürsu Yüzme Havuzu’nun BURFAŞ’a tahsisi ” ile ilgili yazılı önergenin “aylık 500 (beşyüz)-TL bedelle, 5 yıllığına Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere BURFAŞ’a tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Hüdavendigar Mahallesi, 4692 ada, 2 nolu parselde 235,164 m2’lik alanın Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “(Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 12.10.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.17.01.00-301.03.161981 sayılı yazısı) ‘Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan Namazgah Mahallesi, 544 ada, 4 parsel hakkında El Atma davası” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Eski Arabayatağı Mahallesi, 13 pafta, 1376 parsel, yeni Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 27 parseller” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, H22D07A1B ada, 5288 parsel, 14 nolu arsa hakkındaki plan değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin,


9/11


17.10.2012 tarih ve 234-236-240-241-242 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’hakkındaki Meclis Kararları ” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şevki ÇELİK’in verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yeşilyayla (Havuzlu) Camii ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan imar planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi’nde bulunan Spor Kompleksi’nin kuzeyindeki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’nda kalan alanların Konut Alanı’na alınmasına ilişkin hazırlanan imar planı değişiklik talepleri” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 03.10.2012 tarih ve 593 -594- 595- 596- 597- 598- 599 ve 600 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ verdiği “Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1076 ada, 47 parsel ve Piremir Mahallesi 370 ada, 10 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, H21-c-05-c-3-c, H21-c-10-b-2-b paftalar, 4633 ada, 7-8 parseller, 4651 ada, 1-2-3 ve 4 nolu parseller ile, 1-2-3-4-5-6-7-8 ve 9 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 03.10.2012 tarih ve 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-916-917-918 ve 919 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 03.10.2012 tarih ve 15-24-28-29-30-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58 ve 59 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Gencali Mahallesi, Kumsaz Mevkii’ne ait Karayolu Projesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 03.10.2012 tarih ve M-317, M-318, M-325 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları ”ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Çırpan Mahallesi, 5427 ada, 1-2-26 ve 36 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.10.2012 tarih ve 265-267-269-270-272-273 ve 275 sayılı ‘İmar Planı Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Derya BULUT ve Hasan MAKASCIOĞLU’nun verdiği “Osmangazi İlçesi, Ovaakça Mahallesi, 7394 ada, 4 parsele ait taşınmazın ‘Ticaret Alanı’ndan ‘Konut Alanı’na alınması talebi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
112-Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 tarih ve 908 sayılı “Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri hakkındaki Meclis Kararının” ”; Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.07.2012 tarih ve 175 sayılı Meclis Kararında; “Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 23.08.2012 tarih ve 135097 sayılı yazısına istinaden Plan değişikliğine konu olan sit alanının yanındaki 1034 ada, 1-2 ve 10 sayılı parsellerdeki kamulaştırılan alana göre imar hattının düzenlenerek güneye kaydırılması şekliyle değiştirilerek uygun olduğuna” kısmının kaldırılması şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

10/11

 

113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep KOYGUN’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11/11

18.10.2012 Tarihli Meclis