MECLİS TOPLANTILARI

20.09.2012 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.09.2012 Perşembe günü saat 15.00’de Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 47 nci, 4 üncü dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin 44. Maddesinde Değişiklik Yapılması” hakkındaki kararı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediye Meclisi’nin, “2012 Mali Yılı Bütçesi’nde aktarma yapılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
3-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, “Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği’nin (EAZA) Yıllık Konferansı” etkinliğine katılım için Avusturya’nın, Innsbruck Şehrine yapılacak yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, “Deprem Mühendisliği 15. Dünya Konferansı” etkinliğine katılım için Portekiz’in, Lizbon Şehrine yapılacak yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, “Dünya Çocuk Günü” etkinliklerine katılım için Almanya’nın, Darmstadt Şehrine yapılacak yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, “Festival d’Anatolıe” etkinliğine katılım için Fransa’nın Paris Şehrine yapılacak yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
7-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Projesi Kapsamında, Universcience Bilim Merkezi’nde incelemelerde bulunmak için Fransa’nın, Paris Şehrine yapılacak yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısı,
8-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
9-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
10-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısı,
11-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısı,
12-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğinde revizyon talebi ile ilgili yazısı,
13-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması ile ilgili yazısı,
14-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Geçiş Yolu İzin Belgeleri ile ilgili yazısı,
15-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, T1 1. Aşama Tramvay Hattı yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması ile ilgili yazısı,
16-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 1050 Konutlar Mevkii “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi ile ilgili yazısı,
17-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi’nde bulunan Erikli Yüzme Havuzu dışında kalan, kamunun ortak kullanım alanları olan, Yeşil Alan ve otoparkların, güvenliğinin, temizliğinin, ağaçların ve Yeşil Alanların bakımının, sulanmasının ve aydınlatma giderlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili yazısı,
18-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 4134 ada, 35 parsel sayılı, 315,20 m2 yüzölçümlü (İbrahim Paşa Hamamı) Hamam Gediği ve Zemini vasıflı taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanması talebi ile ilgili yazısı,
19-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda olan, 6 adet Caddedeki (Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi, Darmstad Caddesi-İlkbahar Caddesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, İncirli Caddesi, Yıldırım Kurtuluş Caddesi ve Teyyareci Mehmet Ali Caddesi) Parkomatların BURBAK A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili yazısı,
20-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, araç alımı ile ilgili yazısı,
21-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesinde bulunan “Atatepe Sosyal Tesisleri”nin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili yazısı,
22-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesinde bulunan “Atatepe Sosyal Tesisleri”nin güvenliğinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanması ile ilgili yazısı,
23-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Osmangazi Mahallesinde bulunan “İbrahim Paşa Hamamı”nın güvenliğinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanması ile ilgili yazısı,
24-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Kestel İlçe sınırları dahilinde Turan Köy ve Erdoğan Köy arasında kurulan Kent Mezarlığı’na isim verilmesi ile ilgili yazısı,
25-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Tıbbi Atık Yönetim Planı ile ilgili yazısı,
26-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hamitler-Yenikent Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait olan 90.250,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın ruhsatlı hafriyat döküm sahası olarak işletilmesi ile ilgili yazısı,
27-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1. Nar Sokak’ta bulunan, İmar Planında bir kısmı imar yolunda, bir kısmı Belediye Hizmet Alanında kalan 1686 ada, 1 ve 2 sayılı parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak ilave edilmesi ile ilgili yazısı,
28-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi’nde, İmar Planında Otopark ve Pazar Alanında kalan 2378 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı,
29-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Özlüce Spor Tesisleri’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsisi için muvafakat talebi ile ilgili yazısı,
30-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2395 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın tapu kütüğüne konulan şerhin terkini ile ilgili yazısı,
31-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3897 ada, 5 parsel üzerinde Oylum Apartmanı’nda bulunan Belediyemize ait 6 No’lu dairenin satışı ile ilgili yazısı,
32-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan Belediyemize ait lojman olarak kullanılan taşınmazların yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı,
33-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin “Müştemilatlar” başlıklı 7.31 inci maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 705 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ada, 21 parselin Su Deposu ve Koruma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 643 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi,193 ada, 8 parselin Su Deposu ve Koruma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 647 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2219 parselin Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 tarih ve 787 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 1534, 1537, 1544, 1545, 1546, 1547, 1550 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (Hafriyat Depolama Sahasına) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 tarih ve 786 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 78 parselin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 792 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahalleri H21c01a, H21c01b, H21c01c ve H21c01d paftalarında kalan muhtelif parsellerin mevcut yapılaşma durumu, ulaşım sirkülasyonu, dere yatağı ve boru hatlarının dikkate alınarak düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Nilüfer İlçesi, 1/1000 ölçekli Başköy Küçük Sanatlar Alanı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı,
42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 500 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4767 ada, 1 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 615 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş, H22a23b Pafta, 1719 Parselin “Spor Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi İlave Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili yazısı
44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 613 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Bursa Modern-Yasemin Park arasındaki alanın “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı”na alınmasına ilişkin, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan 2011/1468 Esas No’lu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi 20/04/2012 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı,
45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-5773-6400-6587-6588 sayılı adalara ilişkin, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,
46-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4-5 parseller hakkında 1/1000 ölçekli İmar Planında değişiklik yapılmasına ilişkin 14.04.2011 tarih ve 352 sayılı Meclis Kararı ile dayanağı 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin iptaline ilişkin davaya ait Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 05.07.2012 tarih ve 2011/1078 E. sayılı yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı,
47-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 640 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4763 ada, 4 parselin Özel Sağlık Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
48-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 795 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı 237 ada, 8, 9, 12 ve 13 parsellerin “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
49-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 20.06.2012 tarih, 0795 sayılı kararı doğrultusunda, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, Myrleia Antik Kenti 1., 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda sınır değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili yazısı,
50-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 790 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parsele ilişkin 1/25000 Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
51-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 636 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 974-975-976-977-980-981 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
52-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 651 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 3500 ada, 96-99-100-101-102-103 parsellerin “Park ve Dinlenme Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
53-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 808 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 2 parsel ve 3543 ada 129 parsellerin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ve aynı alana ilişkin Meclise sunulan önerge doğrultusunda Sağlık Tesisi Alanı’ndan çıkarılarak “Spor ve Rekreasyon Alanı”na alınması yönünde 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
54-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 656 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4412 ada, 111 parselin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 01.02.2012 tarihli ve 2010/257 E. sayılı İptal Kararı doğrultusunda Resmi Kurum Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı Plan değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6010 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
2-Plan Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, Cavit Çağlar Camii bitişiğinde bulunan 2576 ada, 4, 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
3-Plan Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1. Meydan Sokağın, Yıldırım Belediyesi tarafından talep edilen kısmında kalan ve Mimarsinan Kapalı Spor Salonu’nun batısında tescil harici alanda bulunan, Park Alanında kalan, bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 4855 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın, Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan Bütçe Komisyonu’nun, Organize Sanayi, BursaRay İstasyonu, 1050 Konutlar çıkışında yer alan Otopark Alanlarının BURBAK A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesi’ne, Geçiş Hakkı Tarifesi’nin eklenmesi ile ilgili müşterek raporu,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgi raporu,
8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada, 7 parseli kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 730 sayılı kararının iptaline ilişkin davada Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/222 Esas nolu yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22b05b2a pafta, 4939 ada, 7 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsellerin “Ticaret Alanı”na alınması ile ilgili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsellerin “Ticaret Alanı”na alınması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsellerin “Ticaret Alanı”na alınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, 3659 ada, 5, 6 ve 7 parsellerin “Özel Sağlık Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ebuishak Mahallesi, 3968 ada, 1 parselin “Dini Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gökçeören Köyü, Su Deposu ve Koruma Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Osmangazi İlçesi, Alaşarköy ve Ovaakça Santral Mahalleleri, H22a22a ve H22a22b Paftalarda “Teknik Altyapı Alanı” ve “Ağaçlandırılacak Alan” düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi İlave Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça İlave Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çağlayan Köyü, 2788 Parselin “Köy Yerleşik Alanı”na alınmasına ilişkin Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Osmangazi İlçesi, Selçukgazi Köyü, 727 Parsel “Su Deposu ve Koruma Alanı”na ilişkin 1/1000 ölçekli Selçukgazi Köyü Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.05.2012 gün ve 568 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3327 ada, 26 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1344 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12 parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Serme Mahallesi, 811 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Burhaniye Köyü, Su Deposu ve Koruma Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Trafo Alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, 453 ada, 13 parselin İlköğretim Tesisi Alanından “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla 2316 parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi’nde kalan Sanayi Alanlarında yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin depolanmasının önüne geçilmesi ve bu şekilde gelen kapasite artırımına yönelik projelerin engellenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı plan notu ilavesi ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi’nde yer alan Özel Mahsul Alanı ve Teknik Altyapı Alanı’nın İleri Atıksu Arıtma Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Gemlik İlçesi, Umurbey ve Gemlik Kadastrosu muhtelif parsellerde karayolu kenarı koruma kuşağının ve İleri Atık Su Arıtma Tesisi Alanı’nın işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik-Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1109 ada 3 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, 2322 ada 7 parselin “Özel Eğitim Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4567 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1287 ada 1 parselin “Özel Kreş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 506 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1077 ada, 4 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 505 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 976 ada, 3 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 323 Ada, 2 nolu parselin “Özel Eğitim Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı, H21b19b pafta, 215 ada, 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, Mudanya Güzelyalı İçmesuyu Projesi kapsamındaki su depolarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012/601 kararı ile havale edilen 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmına ilişkin Nazım İmar Planı Askı itirazı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012/683 ve 21.06.2012/594 sayılı karar ile havale edilen Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4885 ada, 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62, 63,64,65,66,67,68,69 parsellerin “Su Deposu” ve “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi II.Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1299 ada, 1 parselin batısındaki tescil harici alanın “Terminal Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık – 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1299 ada, 1 parselin batısındaki tescil harici alanın “Terminal Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2702 ada, 2-76-77 parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 41 parselde kütle formunun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Setbaşı – Yeşil – Emirsultan Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 491 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 430 ada 3-43-44 parsellerin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 519 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 465 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Kayapa Köyiçi Uygulama İmar Plan değişikliği askı itirazları ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda; Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Tahtalı Köyü, 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 7.10.1. “Yapıların Güvenliği” ile ilgili hususlar maddesi hakkında revizyon talepleri ile ilgili raporu.

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

20.09.2012 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20/09/2012 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 47 nci 4 üncü dönemin 8 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, “BUSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin 44. maddesinde değişiklik Yapılması” hakkındaki kararı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
3-Başkanlık Makamı’nın, Kestel Belediye Meclisi’nin, “2012 Mali Yılı Bütçesi’nde aktarma yapılması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, “Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği’nin (EAZA) Yıllık Konferansı” etkinliğine katılım için Avusturya’nın, Innsbruck Şehrine yapılacak yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, “Deprem Mühendisliği 15. Dünya Konferansı” etkinliğine katılım için Portekiz’in, Lizbon Şehrine yapılacak yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, “Dünya Çocuk Günü” etkinliklerine katılım için Almanya’nın, Darmstadt Şehrine yapılacak yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, “Festival d’Anatolıe” etkinliğine katılım için Fransa’nın Paris Şehrine yapılacak yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Projesi Kapsamında, Universcience Bilim Merkezi’nde incelemelerde bulunmak için Fransa’nın, Paris Şehrine yapılacak yurtdışı görevlendirme ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
10-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
11-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde revizyon yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
12-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
13-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğinde revizyon talebi ile ilgili yazısının Ulaşım-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
14-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
15-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Geçiş Yolu İzin Belgeleri ile ilgili yazısının Ulaşım-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
16-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, T1 1. Aşama Tramvay Hattı yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
17-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 1050 Konutlar Mevkii “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
18-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Erikli Mahallesi’nde bulunan Erikli Yüzme Havuzu dışında kalan, kamunun ortak kullanım alanları olan, Yeşil Alan ve otoparkların, güvenliğinin, temizliğinin, ağaçların ve Yeşil Alanların bakımının, sulanmasının ve aydınlatma giderlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
19-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Osmangazi İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 4134 ada, 35 parsel sayılı, 315,20 m2 yüzölçümlü (İbrahim Paşa Hamamı) Hamam Gediği ve Zemini vasıflı taşınmazın Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanması talebi ile ilgili yazısının; “3 yıllığına aylık 750 (yediyüzelli)-TL bedelle Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanmasına” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
20-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda olan, 6 adet Caddedeki (Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi, Darmstad Caddesi-İlkbahar Caddesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, İncirli Caddesi, Yıldırım Kurtuluş Caddesi ve Teyyareci Mehmet Ali Caddesi) Parkomatların BURBAK A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili yazısının Ulaşım-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
21-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, araç alımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
22-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi’nde bulunan “Atatepe Sosyal Tesisleri”nin BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili yazısının; “aylık 500 (beşyüz)-TL bedel ile 5 yıllığına BURFAŞ’a tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
23-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesinde bulunan “Atatepe Sosyal Tesisleri”nin güvenliğinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
24-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Osmangazi Mahallesinde bulunan “İbrahim Paşa Hamamı”nın güvenliğinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
25-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Kestel İlçe sınırları dahilinde Turan Köy ve Erdoğan Köy arasında kurulan Kent Mezarlığı’na isim verilmesi ile ilgili yazısının “Erdoğan Köy Kent Mezarlığı” olarak isminin verilmesinin oybirliği ile kabulüne,
26-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Tıbbi Atık Yönetim Planı ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
27-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Hamitler-Yenikent Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait olan 90.250,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın ruhsatlı hafriyat döküm sahası olarak işletilmesi ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
28-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Çirişhane Mahallesi, 1. Nar Sokak’ta bulunan, İmar Planında bir kısmı imar yolunda, bir kısmı Belediye Hizmet Alanında kalan 1686 ada, 1 ve 2 sayılı parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak ilave edilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
29-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi’nde, İmar Planında Otopark ve Pazar Alanında kalan 2378 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
30-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Özlüce Spor Tesisleri’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsisi için muvafakat talebi ile ilgili yazısının Hukuk Komisyonu’na havalesine,
31-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2395 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın tapu kütüğüne konulan şerhin terkini ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
32-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3897 ada, 5 parsel üzerinde Oylum Apartmanı’nda bulunan Belediyemize ait 6 No’lu dairenin satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
33-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan Belediyemize ait lojman olarak kullanılan taşınmazların yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
34-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin “Müştemilatlar” başlıklı 7.31 inci maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
35-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
36-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 705 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 195 ada, 21 parselin Su Deposu ve Koruma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
37-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 643 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi,193 ada, 8 parselin Su Deposu ve Koruma Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
38-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 647 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2219 parselin Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
39-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 tarih ve 787 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 1534, 1537, 1544, 1545, 1546, 1547, 1550 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (Hafriyat Depolama Sahasına) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
40-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 tarih ve 786 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 78 parselin Depolama Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
41-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 792 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahalleri H21c01a, H21c01b, H21c01c ve H21c01d paftalarında kalan muhtelif parsellerin mevcut yapılaşma durumu, ulaşım sirkülasyonu, dere yatağı ve boru hatlarının dikkate alınarak düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
42-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Nilüfer İlçesi, 1/1000 ölçekli Başköy Küçük Sanatlar Alanı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
43-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 500 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4767 ada, 1 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
44-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 615 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş, H22a23b Pafta, 1719 Parselin “Spor Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi İlave Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
45-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 613 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, Bursa Modern-Yasemin Park arasındaki alanın “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı”na alınmasına ilişkin, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan 2011/1468 Esas No’lu davada, Bursa 2. İdare Mahkemesi 20/04/2012 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
46-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 622 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-5773-6400-6587-6588 sayılı adalara ilişkin, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
47-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4-5 parseller hakkında 1/1000 ölçekli İmar Planında değişiklik yapılmasına ilişkin 14.04.2011 tarih ve 352 sayılı Meclis Kararı ile dayanağı 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin iptaline ilişkin davaya ait Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 05.07.2012 tarih ve 2011/1078 E. sayılı yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
48-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 tarih ve 640 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4763 ada, 4 parselin Özel Sağlık Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
49-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 795 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı 237 ada, 8, 9, 12 ve 13 parsellerin “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
50-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün, 20.06.2012 tarih, 0795 sayılı kararı doğrultusunda, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, Myrleia Antik Kenti 1., 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda sınır değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
51-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 790 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parsele ilişkin 1/25000 Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
52-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 636 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 974-975-976-977-980-981 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
53-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 651 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 3500 ada, 96-99-100-101-102-103 parsellerin “Park ve Dinlenme Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
54-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 gün ve 808 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 2 parsel ve 3543 ada 129 parsellerin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ve aynı alana ilişkin Meclise sunulan önerge doğrultusunda Sağlık Tesisi Alanı’ndan çıkarılarak “Spor ve Rekreasyon Alanı”na alınması yönünde 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
55-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 gün ve 656 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4412 ada, 111 parselin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 01.02.2012 tarihli ve 2010/257 E. sayılı İptal Kararı doğrultusunda Resmi Kurum Alanı’na alınmasına yönelik 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı Plan değişikliklerine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
56-Plan Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6010 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-Plan Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, Cavit Çağlar Camii bitişiğinde bulunan 2576 ada, 4, 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-Plan Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1. Meydan Sokağın, Yıldırım Belediyesi tarafından talep edilen kısmında kalan ve Mimarsinan Kapalı Spor Salonu’nun batısında tescil harici alanda bulunan, Park Alanında kalan, bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-Plan Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 4855 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın, Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-Plan Bütçe Komisyonu’nun, Organize Sanayi, BursaRay İstasyonu, 1050 Konutlar çıkışında yer alan Otopark Alanlarının BURBAK A.Ş.’ye tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-Plan ve Bütçe Komisyonu-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesi’ne, Geçiş Hakkı Tarifesi’nin eklenmesi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgi raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. Sırada yer alan 04.07.2012 tarih ve 670 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red-MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-22 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 04.07.2012 tarih ve 400 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red-24 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 5. sırada yer alan 04.07.2012 tarih ve 403 sayılı Meclis Kararının”; Kısmet Caddesinde bulunan bir trafo yerinin yaklaşık plan örneğinde olduğu gibi 50 metre batıya doğru kaydırılması” şeklinde değiştirilerek uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. sırada yer alan 04.07.2012 tarih ve 406 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red, MHP Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ 2 red-22 kabul) ile uygun olduğuna,
Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 04.07.2012 tarih ve 409 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red-24 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. Sırada yer alan 07.03.2012 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararının”, oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red-24 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 06.07.2012 tarih ve 170 sayılı Meclis Kararının”; yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. Sırada yer alan 02.07.2012 tarih ve 208 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red-24 kabul) ile uygun olduğuna,
Kestel Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 6. sırada yer alan 02.05.2012 tarih ve 163 sayılı Meclis Kararının”; Parselin batısında yer alan 12 m’lik yoldan bina çekmesi 5 m. olacak şekilde plan değişikliğinin; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red-24 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Kestel Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 7. Sırada yer alan 02.07.2012 tarih ve 206 sayılı Meclis Kararının”; Kuzey Sokak’ta yer alan 222 ada ve 229 nolu adalardan yol hattının eşit olacak şekilde imar hattının düzenlenmesi şekliyle; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red-24 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulün,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. srada yer alan 05.07.2012 tarih ve 238 sayılı Meclis Kararının”;Üst ölçekli plan olan 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı doğrultusunda “Özel İlköğretim Alanı” olarak; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red-MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red, 22 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Gürsul Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. Sırada yer alan 04.07.2012 tarih ve 128 sayılı Meclis Kararının”; “İlçesinden geldiği şekliyle kabulüne” şeklinde düzeltilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada, 7 parseli kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.09.2011 tarih ve 730 sayılı kararının iptaline ilişkin davada Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 2012/222 Esas nolu yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H22b05b2a pafta, 4939 ada, 7 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red, MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-22 kabul) ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsellerin “Ticaret Alanı”na alınması ile ilgili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red, MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-22 kabul) ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsellerin “Ticaret Alanı”na alınması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red, MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-22 kabul) ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2-3 parsellerin “Ticaret Alanı”na alınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red, MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red-22 kabul) ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, 3659 ada, 5, 6 ve 7 parsellerin “Özel Sağlık Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ebuishak Mahallesi, 3968 ada, 1 parselin “Dini Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gökçeören Köyü, Su Deposu ve Koruma Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Osmangazi İlçesi, Alaşarköy ve Ovaakça Santral Mahalleleri, H22a22a ve H22a22b Paftalarda “Teknik Altyapı Alanı” ve “Ağaçlandırılacak Alan” düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi İlave Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça İlave Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red-24 kabul) ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çağlayan Köyü, 2788 Parselin “Köy Yerleşik Alanı”na alınmasına ilişkin Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Osmangazi İlçesi, Selçukgazi Köyü, 727 Parsel “Su Deposu ve Koruma Alanı”na ilişkin 1/1000 ölçekli Selçukgazi Köyü Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.05.2012 gün ve 568 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3327 ada, 26 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1344 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12 parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Serme Mahallesi, 811 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Burhaniye Köyü, Su Deposu ve Koruma Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Trafo Alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, 453 ada, 13 parselin İlköğretim Tesisi Alanından “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red, 24 kabul) ile kabulüne,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla 2316 parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi’nde kalan Sanayi Alanlarında yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin depolanmasının önüne geçilmesi ve bu şekilde gelen kapasite artırımına yönelik projelerin engellenmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı plan notu ilavesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi’nde yer alan Özel Mahsul Alanı ve Teknik Altyapı Alanı’nın İleri Atıksu Arıtma Tesisi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Gemlik İlçesi, Umurbey ve Gemlik Kadastrosu muhtelif parsellerde karayolu kenarı koruma kuşağının ve İleri Atık Su Arıtma Tesisi Alanı’nın işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik-Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
90-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1109 ada 3 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
91-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Yüzüncüyıl Mahallesi, 2322 ada 7 parselin “Özel Eğitim Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
92-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4567 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
93-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1287 ada 1 parselin “Özel Kreş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
94-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 506 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1077 ada, 4 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
95-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 505 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 976 ada, 3 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
96-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 323 Ada, 2 nolu parselin “Özel Eğitim Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan
BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red – 24 kabul )ile kabulüne,
97-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı, H21b19b pafta, 215 ada, 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red, MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 22 kabul ) ile kabulüne
98-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, Mudanya Güzelyalı İçmesuyu Projesi kapsamındaki su depolarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
99-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012/601 kararı ile havale edilen 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmına ilişkin Nazım İmar Planı Askı itirazı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012/683 ve 21.06.2012/594 sayılı karar ile havale edilen Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red, MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 22 kabul ) ile kabulüne,
100-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4885 ada, 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61, 62, 63,64,65,66,67,68,69 parsellerin “Su Deposu” ve “Park Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Ankarayolu Kuzeyi II.Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
101-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1299 ada, 1 parselin batısındaki tescil harici alanın “Terminal Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Değirmenlikızık – 1000 Konutlar Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
102-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Siteler Mahallesi, 1299 ada, 1 parselin batısındaki tescil harici alanın “Terminal Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
103-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2702 ada, 2-76-77 parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirmek üzere komisyona iadesine,
104-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 41 parselde kütle formunun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Setbaşı – Yeşil – Emirsultan Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
105-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 491 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 430 ada 3-43-44 parsellerin Tali İş Merkezi Alanı’na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
106-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 519 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 465 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Kayapa Köyiçi Uygulama İmar Plan değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun; “Nilüfer Belediyesi’nin itirazının reddi” şeklinde ilavesiyle oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN 7 red – 24 kabul ) ile kabulüne,
107-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda; Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Tahtalı Köyü, 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
108-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 7.10.1. “Yapıların Güvenliği” ile ilgili hususlar maddesi hakkında revizyon talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.09.2012 tarih ve 2012/190 Esas, 2012/215 sayılı ‘Ödenek Aktarma’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Makedonya Merkez Jupa Belediyesi Bölgesi’nde bulunan Kocacık Köyü’nde etkinliğe katılım için yurtdışı görevlendirme” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Siteler, Derebahçe, Çekirge Devlet Hastanesi ve Küçük Sanayi’de (Mobo) bulunan yapıların Toplu Ulaşım Hizmetleri ve Sosyal Tesis amaçlı kullanılmak üzere BURULAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin; “aylık 50 (elli)-TL bedelle, 5 yıllığına BURULAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Osmangazi İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, Yeniceler Sokak, Hacı İlyas Mahallesi Er Sokak, Sırameşeler Mahallesi, Avrupa Konseyi Bulvarı’nda bulunan otoparkların BURBAK’a tahsisi” ile ilgili yazılı önergenin; “aylık 200 (ikiyüz)-TL bedelle 5 yıllığına BURBAK Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, Mollafenari Camii-Üçkuzular Camii arasında 7 metre genişliğindeki yolun açılabilmesi için taşınmazların yolda kalan kısımları ve üzerindeki bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılması için Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, 17.09.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.73.02.0-301.01-146327 sayılı yazısı) “Emirsultan Hamamı”nın güvenliğinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Çağrı Merkezi ve Hareket Merkezi, planlama ve denetim hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ ile ortaklaşa yürütülmesi için protokol yapılmasına “ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Gürsu İlçesi, Dışkaya Toplu Konut Alanları Bağlantı Yolu ile ilgili gerekli kamulaştırmaların, Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi “ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 555 ada, 2 parsel üzerinde bulunan 289,83 m2’lik Hocasinan Camii Haziresi’nin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesine“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Toplu Taşıma Hizmet Araçlarının BURULAŞ’a kullandırılması” ile ilgili yazılı önergenin; “yıllık 10.000 (onbin)-TL bedelle, 5 yıllığına BURULAŞ Genel Müdürlüğü’ne kullandırılması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması (S Plakalı Servis Araçları) )” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği (Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 09.09.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.25.04.301 .03-141869 sayılı yazısı) “Bursa Ulaşım Ana Planı” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Değirmenlıkızık Mahallesi’nde eski caminin güneyinde yer alan parselin satın alma yoluyla Kamulaştırma Programına alınması “ ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
9/12
122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 536 ada, 1 parsel üzerindeki Selami Tekke ve bahçesinin tamamının ‘Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’ olarak plan değişikliğinin yapılması “ ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Tarihi Fidyekızık Köyü Meydanı’nın yeniden düzenlenmesi amacıyla gerekli İmar Planı değişikliklerinin yapılması“ ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi, Seydi Nasır Cami ve Seydi Nasır Türbesi arasında yer alan alanın ‘Yeşil Alan’ olarak düzenlenmesi için plan değişikliği yapılması“ ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, Tarihi Tayakadın Camii çevresinde 4085 ada, 21 nolu parsel alanının ‘Dini Tesis Alanı’ olarak düzenlenmesi için gerekli plan değişikliğinin yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2546 ada, 3 nolu parselde 1/1000 ölçekli İmar planlarında ‘Karakol Alanı’ olarak gösterilen alanın ‘Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı’ olarak düzenlenmesi için gerekli plan değişikliğinin yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Altınkum mevkiinde ‘Cami Alanı’ ayrılması amacıyla İmar Planlarında değişikliği yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ ve Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi, 482 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Alemdar ve Gaziakdemir Mahallelerinin bir kısmını kapsayan Eski Tabakhaneler Bölgesi’nde yer alan Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı’nda İmar Planı düzenlemesi yapılması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
130-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Celal DEMİR’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, Köklü Caddesi’nin açılması için gereken kamulaştırmaların Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma Programına alınması“ ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
131-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 405 ada, 11 nolu parselin ‘Ağaçlandırılacak Alan’ olarak düzenlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
132-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 05.09.2012 tarih ve 148,150 ve 151 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
133-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6428 ada, 32 parselin ‘Sağlık Ocağı Alanı’ndan ‘Dini Tesis Alanı’na alınması” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
134-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.09.2012 tarih ve 2012/202 - 2012/203 - 2012/205 - 2012/206 - 2012/207 - 2012/208 - 2012/209 - 2012/210 – 2012/211 - 2012/213 ve 2012/214 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
135-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Üyeleri Özgen KESKİN, Derya BULUT, Celal DEMİR, Hikmet AYDOĞDU, Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Ali Hasan YOLUÇ, Şevki ÇELİK, Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ’nin verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçe Belediye sınırları içerisinde bulunan alanlarda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen bölgelerde mühendislik hizmetlerinin kontrol ve uygulama yetkisinin Yıldırım Belediyesi’ne verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
136-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Üyeleri Özgen KESKİN, Derya BULUT, Celal DEMİR, Hikmet AYDOĞDU, Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Ali Hasan YOLUÇ, Şevki ÇELİK, Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ’nin verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mevlana, Yavuzselim, Ulus, Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat Mahallelerini kapsayan alanda Kentsel Dönüşüm Plan çalışması yapılması için 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
137-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Umurbey 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
138-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 05.09.2012 tarih ve 2012/M-278, 280, 281, 282, 284, 286, 287, 289, 11.09.2012 tarih, 2012/M-294, 295, 296, 298 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
139-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Necmettin EKİNCİ’nin verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.09.2012 tarih ve 242,243,244 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
140-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarının “İmar Planlarında Kamu Sosyal Donatı Alanı olarak ayrılan yerlerle ilgili Büyükşehir ile İlçe Belediyeleri arasında sorumlulukların belirlenmesi” hakkındaki müşterek rapor “ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
141-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun ‘Gürsu İlçesi, Karanfil Caddesi, 15-16 sayılı parseller 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği talebi’ hakkındaki raporu“ ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
142-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, ‘Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 tarih ve 203 sayılı kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, Dışkaya 2. Etap Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları’ hakkındaki raporu” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
143-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, ‘Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 2411 “’Turizm Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi (Nilüferköy) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği’ hakkındaki raporu” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
144-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Özden DOĞAN ve Ali KARAMIK’ın verdiği “1/1000 ölçekli Minareliçavuş Uygulama İmar Planı dahilinde Minareliçavuş Mahallesi, 4940 ada, 1 parselin batısında imar yolunda kalan bina ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
145-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Üyeleri Özden DOĞAN ve Ali KARAMIK’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 05.09.2012 tarih ve 20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,37,38,39,41,44,45,46,47,48,49 ve 50 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
146-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 05.09.2012 tarih ve 495, 496, 498,499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 ve 519 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
147-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.09.2012 tarihli ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
148-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Necdet ERSOY, Mahir GENCER ve Zafer Cemal ÜLGEN’in verdiği “Gemlik İlçesi, Dört Yol Kavşağı’nda trafik kazalarının önlenmesi ve transit geçişin sağlanması için bat-çık modeli bir kavşak düzenlemesi yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
149-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu İlçesi, 323 ada, 1 parsel ve 220 ada 1 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara ait 1/5000 ölçekli Plan tadilatı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
150-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
151-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
153-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Derya BULUT’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
154-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
155-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
156-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat AY’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
157-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şükrü AKSU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

20.09.2012 Tarihli Meclis