MECLİS TOPLANTILARI

19.07.2012 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 Perşembe günü saat 15.00’de Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 46 ncı, 4 üncü dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, sözleşmeli personel ücret tespiti ile ilgili yazısı,
3-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında bulunan Orhaneli İlçesi’ne bağlı Çöreler, Dağgüney, Çınarcık, Mahaller, Süleymanbey, Koçuköy, Ortaköy, Büyükorhan İlçesi’ne bağlı Yenice, Hacıahmetler, Hacılar, Harmancık İlçesi’ne bağlı Akpınar, Bekdemirler, Karacabey İlçesi’ne bağlı Karakoca ve İnkaya Köylerinin Meydan Saati ve Tabela taleplerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması talebi ile ilgili yazısı,
4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi’nde bulunan Gümüştepe Mesire Alanı’nın güvenliğinin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hizmet Alımı ile sağlanması ile ilgili yazısı,
5-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısı,
6-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanacak, engelli istihdamında sorunların belirlenmesi “Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA)” projesi ile ilgili yazısı,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1. Meydan Sokağın Yıldırım Belediyesi tarafından talep edilen kısmında kalan ve Mimarsinan Kapalı Spor Salonu’nun batısında tescil harici alanda bulunan Park Alanı’nda kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak ilave edilmesi ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 4855 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6010 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 789 parselin Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,

1/6

 


11-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Atatürk Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
12-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Cumhuriyet Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
13-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Altıparmak Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
14-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Osmangazi Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
15-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kavaklı Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
16-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yahşibey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
17-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, II. Murat Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
18-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Eski Tekel Binası Kentsel Tasarım Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
19-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi & Reklam Tanıtım Tabelaları ile ilgili yazısı,
20-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi & Reklam Tanıtım Tabelaları ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 491 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 3-43-44 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 506 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1077 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.05.2012 gün ve 568 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3327 ada, 26 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 505 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 976 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 519 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 465 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Kayapa Uygulama İmar Planı plan değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 21.06.2012 gün ve 100267 sayılı yazısı ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 501 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Selamet Mahallesi, H22d07a2b pafta, 1162 ada, 1 parsel ve 1158 ada, 52-64-65-66-67 nolu parseller ile ilgili, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı.

2/6

 

3-KOMİSYONLARDAN GELEN TEKLİFLER;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, “Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, “Buski Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifeleri Yönetmeliği’nin 31. ve 50. maddelerinde değişiklik yapılması” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Kayhan Mahallesi, Yeşil Sokak No;47’de bulunan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı” ilan edilen binada hak sahibi olan Savaş Ali KARACALI şahsına ait hisselerin kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1030 ada, 14 parsel sayılı ve 165/1198 oranındaki 28,03 m2 hissenin Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 Yılı Dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 31 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BursaRay Kestel Etabı Kamulaştırma Programı dahilinde Nami ALTAY’a ait 6621 ada, 12 ve 13 parsel, 6622 ada 11 parsel, 6390 ada, 1 parseldeki hissenin takası ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, Keklik Mevkii, 1044 ada, 1 nolu parselin Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
8-Hukuk Komisyonu’nun, Toplum yararına hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının (Vakıf, Dernek vb.) ticari amaç gütmeyen faaliyetlerinde kullandıkları pankart vb. belli süreyle ücretsiz asılması talebi ile ilgili raporu,
9-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, Belerus Cumhuriyeti, Mogilev Şehri ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili raporu,
10-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Toplu Taşıma Hatlarının BURULAŞ’a devri ile ilgili müşterek raporu,
11-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılaması hakkındaki talep yazısı ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dürdane Köyü, Karşıyaka Mevkii, H22a17b-c Pafta, 477 Parselin “Köy Yerleşik Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2012 gün ve 167 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, H22a22d Pafta, 2311 Ada, 9-12-270 Parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

3/6

 


21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet ve Demirtaş Dumlupınar Mahallelerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ile Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, 872 ada, 1 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 72 parselin Batısında bulunan, 4189,26 m² lik kısmın B.H.A (Bilim ve Teknoloji Merkezi) Alanına dâhil edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, H22d01d2a pafta, 1619 ada, 105 parselin Özel Eğitim Tesisi Alanına alınması hakkındaki 1/5000-1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mezarlığı koruma bandının mevcut mezarlığa defin alanı olarak dahil edilmesi hakkındaki 1/5000-1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi doğrultusunda hazırlanan, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mezarlığı koruma bandının mevcut mezarlığa defin alanı olarak dahil edilmesi hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Toplu Konut Alanında imar hattı ve kadastro uyuşmazlığının giderilmesi hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, H22d01d2d pafta, 1193 ada, 29 parsel hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5566 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin “Dini Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3876 ada, 13 parselin “Yönetim Merkezi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 tarih ve 392 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 360 ada, 61 parselin Rekreasyon Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 tarih ve 387 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 125 ada, 14 parselin Dini Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 tarih ve 395 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Küçükkumla 161 ada, 173 ada muhtelif parsellerin Belediye Hizmet Alanına ( Pazar Alanı ve Kapalı Otopark) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Küçükkumla Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün talebi olan Gemlik İlçesi, Engürücük Mevkii, Serbest Bölge bölünmüş yol projesi doğrultusunda 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 78 parselin Depolama Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 1534-1537-1544-1545-1546-1547-1550 parsellerde “Hafriyat Döküm Alanı”na ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
4/6

 


36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 12.04.2007 tarih ve 218 sayılı kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planına ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin Mahkeme Kararını bozma kararı ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 327 ada, 1 parselin “Tali İş Merkezi Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5357 parsele karayolundan giriş-çıkışın düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahalleri tapulama sahasında H21c01a, H21c01b, H21c01c ve H21c01d paftalarında kalan muhtelif parsellerin mevcut yapılaşma durumu, ulaşım sirkülasyonu dere yatağı ve boru hatlarının dikkate alınarak düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı Plan değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a2c pafta, 1205 parsel doğusu ile 1330 parselle ilgili 1/1000 ölçekli Bademli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı hükümlerinin 19. Maddesinin kaldırılmasına ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı, H21b14c4c pafta, 237 ada, 8, 9, 12 ve 13 parsellerin park alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı Köyü, 2084 sayılı parsel Soğuk Hava Deposuna ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planları değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Gürsu Dışkaya 2.Etap Toplu Konut Alanı 30 m.lik yol düzenlemesine İlişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Dışkaya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Gürsu Dışkaya 2.Etap Toplu Konut Alanı 30 m. lik yol düzenlemesine İlişkin 1/1000 ölçekli Gürsu Dışkaya Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 11.05.2012 gün ve 76152 sayılı yazısı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 27.04.2012 gün ve 68189 sayılı yazılarında talep edilen, BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergahı ile ilgili Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BHRS III. Aşama Elektrik ve Mekanik İşleri kapsamındaki SS-09 ve SS-10 Trafo yerlerine ait yapılan plan değişikliklerinde eşdeğer büyüklükte Park Alanları oluşturulması gerektiğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 gün ve 398 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3715 ada, 1 parsel, 3717 ada, 14 parsel ve 3641 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

5/6

 

 

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2105 ada, 1,2,3,4 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması için B.H.A. olarak plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2125 ada, 1,14,15,16 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması için B.H.A. olarak plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 08.06.2012 gün ve 92951 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, 4107 ada, 78 parselin Yeşil Alana alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 18.04.2012 gün ve 62202 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada, 3, 31, 32, 33 parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 6559 ada, 5 parselin “Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) İstasyonu”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 15.05.2012 gün ve 734 sayılı kararı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 31 parselin kentsel sit taramasının kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Setbaşı- Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 gün ve 1072 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 2 parselde yer alan Sağlık Tesisi Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliklerine karşı açılan davada Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu.

 

 

Atilla ÖDÜNÇ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.07.2012 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 46 ncı, 4 üncü dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, sözleşmeli personel ücret tespiti ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında bulunan Orhaneli İlçesi’ne bağlı Çöreler, Dağgüney, Çınarcık, Mahaller, Süleymanbey, Koçuköy, Ortaköy, Büyükorhan İlçesi’ne bağlı Yenice, Hacıahmetler, Hacılar, Harmancık İlçesi’ne bağlı Akpınar, Bekdemirler, Karacabey İlçesi’ne bağlı Karakoca ve İnkaya Köylerinin Meydan Saati ve Tabela taleplerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması talebi ile ilgili yazısının “Harmancık’a bağlı İshaklar Köyü’nün ilavesiyle” oybirliği ile kabulüne,
5-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi’nde bulunan Gümüştepe Mesire Alanı’nın güvenliğinin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hizmet Alımı ile sağlanması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanacak, engelli istihdamında sorunların belirlenmesi “Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA)” projesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1. Meydan Sokağın Yıldırım Belediyesi tarafından talep edilen kısmında kalan ve Mimarsinan Kapalı Spor Salonu’nun batısında tescil harici alanda bulunan Park Alanı’nda kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak ilave edilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 4855 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6010 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 789 parselin Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Atatürk Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısının Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
13-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Cumhuriyet Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısının Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
14-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Altıparmak Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısının Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,

1/10


15-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Osmangazi Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısının Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
16-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kavaklı Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısının Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
17-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yahşibey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısının Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
18-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, II. Murat Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısının Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
19-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Eski Tekel Binası Kentsel Tasarım Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısının Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
20-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi & Reklam Tanıtım Tabelaları ile ilgili yazısının Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
21-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi & Reklam Tanıtım Tabelaları ile ilgili yazısının Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 491 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 3-43-44 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 506 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1077 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.05.2012 gün ve 568 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3327 ada, 26 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 505 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 976 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 519 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 465 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Kayapa Uygulama İmar Planı plan değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 21.06.2012 gün ve 100267 sayılı yazısı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
30-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 501 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Selamet Mahallesi, H22d07a2b pafta, 1162 ada, 1 parsel ve 1158 ada, 52-64-65-66-67 nolu parseller ile ilgili, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,

2/10

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, “Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, “BUSKİ Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifeleri Yönetmeliği’nin 31. ve 50. maddelerinde değişiklik yapılması” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Kayhan Mahallesi, Yeşil Sokak No;47’de bulunan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı” ilan edilen binada hak sahibi olan Savaş Ali KARACALI şahsına ait hisselerin kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1030 ada, 14 parsel sayılı ve 165/1198 oranındaki 28,03 m2 hissenin Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 Yılı Dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 31 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BursaRay Kestel Etabı Kamulaştırma Programı dahilinde Nami ALTAY’a ait 6621 ada, 12 ve 13 parsel, 6622 ada 11 parsel, 6390 ada, 1 parseldeki hissenin takası ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, Keklik Mevkii, 1044 ada, 1 nolu parselin Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-Hukuk Komisyonu’nun, Toplum yararına hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının (Vakıf, Dernek vb.) ticari amaç gütmeyen faaliyetlerinde kullandıkları pankart vb. belli süreyle ücretsiz asılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, Belerus Cumhuriyeti, Mogilev Şehri ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Toplu Taşıma Hatlarının BURULAŞ’a devri ile ilgili müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red –28 kabul ) ile kabulüne,
41-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılaması hakkındaki talep yazısı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 8. sırada yer alan 06.06.2012 tarih ve 552 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 36 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 10. sırada yer alan 06.06.2012 tarih ve 554 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 36 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 11. sırada yer alan 06.06.2012 tarih ve 555 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – 26 kabul ) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 54. sırada yer alan 06.06.2012 tarih ve 561 sayılı Meclis Kararının”; üst ölçekli plan kararına uygun olarak yalnızca 1344 ada, 14 parselin Ticaret Alanına alınması şeklinde; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – AK Parti; Servet BÜYÜKPOYRAZ, Recep DEMİRHAN 2 çekimser – 24 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna,

3/10

Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 56. sırada yer alan 06.06.2012 tarih ve 570 sayılı Meclis Kararının”; onaylı planda bulunan 5397 ada, 8 parselin kuzeyinde yer alan 5 m.’lik yolun kaldırılarak, 8 ve 9 parsellerin tamamının “Ticaret Alanına” alınması şeklinde: oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red – AK Parti; Servet BÜYÜKPOYRAZ, Recep DEMİRHAN 2 çekimser - 24 kabul ) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 16. sırada yer alan 06.06.2012 tarih ve 39 sayılı Meclis Kararının”, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içerisinde 21. sırada yer alan 06.06.2012 tarih ve 36 sayılı Meclis Kararının”, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 13.06.2012 tarih ve 142 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile uygun olduğuna,
Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 13.06.2012 tarih ve 143 sayılı Meclis Kararının”; Mudanya Belediye Meclisi’nce uygun bulunmayan, plan değişikliğine konu olan parsellere ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 545 sayılı karar ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen plan değişikliğinin uygun olduğu şekliyle; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. sırada yer alan 01.06.2012 tarih ve 178 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile uygun olduğuna,
Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 2. sırada yer alan 01.06.2012 tarih ve 179 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile uygun olduğuna,
Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 4. sırada yer alan 01.06.2012 tarih ve 182 sayılı Meclis Kararının”; oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile uygun olduğuna,
Kestel Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Görülen Kararlar içerisinde 15. sırada yer alan 02.05.2012 tarih ve 163 sayılı Meclis Kararının”, yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4/10

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 02.05.2012 tarih ve 86 sayılı Meclis Kararının”; “Tarım İl Müdürlüğü’nün raporu doğrultusunda kabulüne” şeklinde düzeltilerek oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile uygun olduğuna,
Gürsu Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülen Kararlar içerisinde 3. sırada yer alan 02.05.2012 tarih ve 88 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dürdane Köyü, Karşıyaka Mevkii, H22a17b-c Pafta, 477 Parselin “Köy Yerleşik Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2012 gün ve 167 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, H22a22d Pafta, 2311 Ada, 9-12-270 Parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 26 kabul) ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet ve Demirtaş Dumlupınar Mahallelerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ile Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, 872 ada, 1 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 72 parselin Batısında bulunan, 4189,26 m² lik kısmın B.H.A (Bilim ve Teknoloji Merkezi) Alanına dâhil edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, H22d01d2a pafta, 1619 ada, 105 parselin Özel Eğitim Tesisi Alanına alınması hakkındaki 1/5000-1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mezarlığı koruma bandının mevcut mezarlığa defin alanı olarak dahil edilmesi hakkındaki 1/5000-1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi doğrultusunda hazırlanan, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mezarlığı koruma bandının mevcut mezarlığa defin alanı olarak dahil edilmesi hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Toplu Konut Alanında imar hattı ve kadastro uyuşmazlığının giderilmesi hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, H22d01d2d pafta, 1193 ada, 29 parsel hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5566 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin “Dini Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3876 ada, 13 parselin “Yönetim Merkezi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
5/10


60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 tarih ve 392 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 360 ada, 61 parselin Rekreasyon Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 tarih ve 387 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 125 ada, 14 parselin Dini Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red –28 kabul ) ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 tarih ve 395 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Küçükkumla 161 ada, 173 ada muhtelif parsellerin Belediye Hizmet Alanına ( Pazar Alanı ve Kapalı Otopark) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Küçükkumla Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün talebi olan Gemlik İlçesi, Engürücük Mevkii, Serbest Bölge bölünmüş yol projesi doğrultusunda 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 78 parselin Depolama Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red –28 kabul ) ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 1534-1537-1544-1545-1546-1547-1550 parsellerde “Hafriyat Döküm Alanı”na ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 12.04.2007 tarih ve 218 sayılı kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planına ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin Mahkeme Kararını bozma kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 327 ada, 1 parselin “Tali İş Merkezi Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5357 parsele karayolundan giriş-çıkışın düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahalleri tapulama sahasında H21c01a, H21c01b, H21c01c ve H21c01d paftalarında kalan muhtelif parsellerin mevcut yapılaşma durumu, ulaşım sirkülasyonu dere yatağı ve boru hatlarının dikkate alınarak düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a2c pafta, 1205 parsel doğusu ile 1330 parselle ilgili 1/1000 ölçekli Bademli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı hükümlerinin 19. Maddesinin kaldırılmasına ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,


6/10

 

73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı, H21b14c4c pafta, 237 ada, 8, 9, 12 ve 13 parsellerin park alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “Mudanya İlçesi, Güzelyalı, H21b14c4c pafta, 237 ada, 8, 9, 12 ve 13 parsellerin ‘Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması’ ” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı Köyü, 2084 sayılı parsel Soğuk Hava Deposuna ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planları değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red–26 kabul ) ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Gürsu Dışkaya 2.Etap Toplu Konut Alanı 30 m.lik yol düzenlemesine İlişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Dışkaya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red–26 kabul ) ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Gürsu Dışkaya 2.Etap Toplu Konut Alanı 30 m. lik yol düzenlemesine İlişkin 1/1000 ölçekli Gürsu Dışkaya Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red–26 kabul ) ile kabulüne,
77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 11.05.2012 gün ve 76152 sayılı yazısı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 27.04.2012 gün ve 68189 sayılı yazılarında talep edilen, BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergahı ile ilgili Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BHRS III. Aşama Elektrik ve Mekanik İşleri kapsamındaki SS-09 ve SS-10 Trafo yerlerine ait yapılan plan değişikliklerinde eşdeğer büyüklükte Park Alanları oluşturulması gerektiğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 gün ve 398 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3715 ada, 1 parsel, 3717 ada, 14 parsel ve 3641 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2105 ada, 1,2,3,4 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması için B.H.A. olarak plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2125 ada, 1,14,15,16 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması için B.H.A. olarak plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun; “Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2125 ada, 1, 14, 15, 16 parsellerin “Yeşil Alana” alınmasına ve Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınmasına” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 08.06.2012 gün ve 92951 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, 4107 ada, 78 parselin Yeşil Alana alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 18.04.2012 gün ve 62202 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada, 3, 31, 32, 33 parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

7/10


84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 6559 ada, 5 parselin “Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) İstasyonu”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 15.05.2012 gün ve 734 sayılı kararı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 31 parselin kentsel sit taramasının kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Setbaşı- Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 gün ve 1072 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 2 parselde yer alan Sağlık Tesisi Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliklerine karşı açılan davada Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 ada, 44, 45 parsel sayılı taşınmazlar ve 2155 ada, 43 parsel sayılı taşınmazın Park Alanı’nda kalan kısımlarının Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ilave edilmesi” ile ilgili önergenin oybirliği ile kabulüne,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “İmar Planında yolda kalan, Osmangazi İlçesi, Reyhan Mahallesi, 4398 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması” ile ilgili önergenin oybirliği ile kabulüne,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’IN verdiği “Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, Cavit Çağlar Cami bitişiğinde bulunan 2576 ada, 4, 5 ve 60 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması” ile ilgili önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Organize Sanayi, BursarAY İstasyonu, 1050 Konutlar çıkışında yer alan Otopark Alanlarının BURBAK A.Ş.’ye tahsisi” ile ilgili önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi güneyinde yer alan onaylı 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında ‘Bölge Parkı’ ve onaylı 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planında ‘Kant Parkında’ kalan Bölgenin ‘Ağaçlandırılacak Alan ve Orman Alanı’na’ alınmasına ilişkin gerekli plan değişiklikleri.” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, İnkaya Mah. 366, 113, 648, 112, 139 ve 138 parselleri kapsayan alanda yol güzergahında değişiklik yapılarak uygulamadaki sorunların ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanan plan değişiklik talepleri” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali Hasan YOLUÇ ve Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2402 ada, 325 parselin ‘Akaryakıt Alanı’na’ alınması amacıyla hazırlanan plan değişiklik talebi.” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar planı doğrultusunda hazırlanan, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 3 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi.” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, 406 ada, 15 parsel ve 275 ada, 22 parselde 1/1000 ölçekli plan değişikliği talebi” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
8/10

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 453 ada, 13 parselin 1/5000 ölçekli plan değişikliği yapılması talebi” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih M-234, M-236, M-237, M-238 ve 10.07.2012 tarih M-249, M-250, M-252 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları.” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 10.07.2012 tarih ve M-251 sayılı ‘1/1000 öçlekli III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu’ hakkındaki Meclis Kararı.” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, Sağlık Tesisi olarak ayrılan yerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri yapılması talebi.” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılması talebi” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 06.07.2012 tarih ve 170- 172- 173- 174- 175-177-178-180-182-183-185 sayılı Meclis Kararları.” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Muhammet Yavuz ÜNLÜ, Hikmet AYDOĞDU ve Derya BULUT’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 04.07.2012 tarih ve 398- 399- 400- 402-403-404-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417 sayılı Meclis Kararları.” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, H22D07A2A pafta, 3659 ada, 5-6 ve 7 parsellerin 1/5000 ölçekli planda ‘Özel Sağlık Alanına’ alınması talebi.” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mah. 3924 ada, 3 sayılı parselin ‘Dini Tesis Alanı’nda’ kalan yerin Cami Alanı dışında kalan kısmının ‘Ticaret Alanı’ tanımının yapılması.” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada 21 ve 22 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Park Alanı’ olarak düzenlenmesi hakkındaki plan değişikliği” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4965 ada, 7 parseli kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı.” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1344 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12 sayılı parsellerin Ticaret Alanı’na alınması hakkında 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Yıldırım İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 4885 adadaki Resmi Kurum Alanı’nda kalan muhtelif parsellerin Yeşil Alan’a alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
9/10

109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Abdullah KARADAĞ’ın verdiği “Yakın döneme kadar varlığını sürdüren Bursa Mevlevihanesi Alanı’nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında gösterilmesi” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 04.07.2012 tarih ve 125,126,128 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep TANLAK’ın verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 04.07.2012 tarih ve 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.07.2012 tarih ve 206,207,208,209,212,214 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 04.07.2012. tarih ve 665- 667- 668- 669- 670- 671- 672- 673- 674- 675- 677- 678- 679- 680- 681- 682- 683- 684- 685- 686- 687- 688- 689- 690- 691- 692-694- 695- 696- 697- 698- 699- 700- 701- 702- 703- 704- 705- 706- 707- 708 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “1/5000 ölçekli, Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsmında, Zafer, Namık Kemal ve Atıcılar Bölgelerinden gelen taleplerin plan bütününde değerlendirilmesi” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi, Bahar- Koğukçınar Nazım İmar Planında ‘İdari Tesis Alanı’nda’ kalan 1344 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12 sayılı parsellerin ‘Ticaret Alanı’na alınması talebi” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ’nin verdiği “Performansa Dayalı İkramiye Ödemeleri” ile ilgili önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet TEMİRTAŞ ve Dinçer YENİ’nin verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Logosu” ile ilgili önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali KARAMIK ve Turgay ERDEM’in verdiği “Geçiş Hakkı Tarifesi’nde düzenleme yapılması talebi” ile ilgili önergenin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları’na müştereken havalesine,
119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erhan ÖZEKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

19.07.2012 Tarihli Meclis