MECLİS TOPLANTILARI

21.06.2012 Tarihli Meclis Gündemi

GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.07.2012 Perşembe günü saat 15.00’de Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 46 ncı, 4 üncü dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 

G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, Gemlik Belediye Meclisi’nin, “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, sözleşmeli personel ücret tespiti ile ilgili yazısı,
3-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında bulunan Orhaneli İlçesi’ne bağlı Çöreler, Dağgüney, Çınarcık, Mahaller, Süleymanbey, Koçuköy, Ortaköy, Büyükorhan İlçesi’ne bağlı Yenice, Hacıahmetler, Hacılar, Harmancık İlçesi’ne bağlı Akpınar, Bekdemirler, Karacabey İlçesi’ne bağlı Karakoca ve İnkaya Köylerinin Meydan Saati ve Tabela taleplerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması talebi ile ilgili yazısı,
4-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi’nde bulunan Gümüştepe Mesire Alanı’nın güvenliğinin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hizmet Alımı ile sağlanması ile ilgili yazısı,
5-Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’nın, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısı,
6-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanacak, engelli istihdamında sorunların belirlenmesi “Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA)” projesi ile ilgili yazısı,
7-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1. Meydan Sokağın Yıldırım Belediyesi tarafından talep edilen kısmında kalan ve Mimarsinan Kapalı Spor Salonu’nun batısında tescil harici alanda bulunan Park Alanı’nda kalan bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak ilave edilmesi ile ilgili yazısı,
8-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 4855 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ilave edilmesi ile ilgili yazısı,
9-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 6010 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Dobruca Mahallesi, 789 parselin Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili yazısı,

1/6

 


11-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Atatürk Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
12-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Cumhuriyet Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
13-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Altıparmak Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
14-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Osmangazi Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
15-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Kavaklı Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
16-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Yahşibey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
17-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, II. Murat Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
18-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Eski Tekel Binası Kentsel Tasarım Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı işi kapsamındaki harcamalar ile ilgili yazısı,
19-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi & Reklam Tanıtım Tabelaları ile ilgili yazısı,
20-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İnşaatı İşi & Reklam Tanıtım Tabelaları ile ilgili yazısı,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı ile ilgili yazısı,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 491 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 3-43-44 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 506 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1077 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.05.2012 gün ve 568 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3327 ada, 26 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 gün ve 505 sayılı kararı ile onaylanan, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 976 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 519 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 465 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Kayapa Uygulama İmar Planı plan değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
28-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 21.06.2012 gün ve 100267 sayılı yazısı ile ilgili yazısı,
29-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 tarih ve 501 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Selamet Mahallesi, H22d07a2b pafta, 1162 ada, 1 parsel ve 1158 ada, 52-64-65-66-67 nolu parseller ile ilgili, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı.

2/6

 

3-KOMİSYONLARDAN GELEN TEKLİFLER;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, “Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, “Buski Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifeleri Yönetmeliği’nin 31. ve 50. maddelerinde değişiklik yapılması” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Kayhan Mahallesi, Yeşil Sokak No;47’de bulunan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı” ilan edilen binada hak sahibi olan Savaş Ali KARACALI şahsına ait hisselerin kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1030 ada, 14 parsel sayılı ve 165/1198 oranındaki 28,03 m2 hissenin Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 Yılı Dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 31 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, BursaRay Kestel Etabı Kamulaştırma Programı dahilinde Nami ALTAY’a ait 6621 ada, 12 ve 13 parsel, 6622 ada 11 parsel, 6390 ada, 1 parseldeki hissenin takası ile ilgili raporu,
7-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, Keklik Mevkii, 1044 ada, 1 nolu parselin Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ile ilgili raporu,
8-Hukuk Komisyonu’nun, Toplum yararına hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının (Vakıf, Dernek vb.) ticari amaç gütmeyen faaliyetlerinde kullandıkları pankart vb. belli süreyle ücretsiz asılması talebi ile ilgili raporu,
9-Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’nun, Belerus Cumhuriyeti, Mogilev Şehri ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili raporu,
10-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Toplu Taşıma Hatlarının BURULAŞ’a devri ile ilgili müşterek raporu,
11-Ulaşım-Hukuk Komisyonları’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılaması hakkındaki talep yazısı ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Dürdane Köyü, Karşıyaka Mevkii, H22a17b-c Pafta, 477 Parselin “Köy Yerleşik Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.02.2012 gün ve 167 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, H22a22d Pafta, 2311 Ada, 9-12-270 Parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

3/6

 


21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet ve Demirtaş Dumlupınar Mahallelerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ile Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, 872 ada, 1 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 ada, 72 parselin Batısında bulunan, 4189,26 m² lik kısmın B.H.A (Bilim ve Teknoloji Merkezi) Alanına dâhil edilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, H22d01d2a pafta, 1619 ada, 105 parselin Özel Eğitim Tesisi Alanına alınması hakkındaki 1/5000-1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mezarlığı koruma bandının mevcut mezarlığa defin alanı olarak dahil edilmesi hakkındaki 1/5000-1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, talebi doğrultusunda hazırlanan, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mezarlığı koruma bandının mevcut mezarlığa defin alanı olarak dahil edilmesi hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hamitler Toplu Konut Alanında imar hattı ve kadastro uyuşmazlığının giderilmesi hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, H22d01d2d pafta, 1193 ada, 29 parsel hakkındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tahtakale Mahallesi, 5566 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin “Dini Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3876 ada, 13 parselin “Yönetim Merkezi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 tarih ve 392 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 360 ada, 61 parselin Rekreasyon Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 tarih ve 387 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 125 ada, 14 parselin Dini Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 tarih ve 395 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Küçükkumla 161 ada, 173 ada muhtelif parsellerin Belediye Hizmet Alanına ( Pazar Alanı ve Kapalı Otopark) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Küçükkumla Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün talebi olan Gemlik İlçesi, Engürücük Mevkii, Serbest Bölge bölünmüş yol projesi doğrultusunda 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 78 parselin Depolama Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 1534-1537-1544-1545-1546-1547-1550 parsellerde “Hafriyat Döküm Alanı”na ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
4/6

 


36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 12.04.2007 tarih ve 218 sayılı kararı ile onaylı 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planına ilişkin Danıştay 6. Dairesi’nin Mahkeme Kararını bozma kararı ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 327 ada, 1 parselin “Tali İş Merkezi Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parselin “Rekreasyon Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5357 parsele karayolundan giriş-çıkışın düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahalleri tapulama sahasında H21c01a, H21c01b, H21c01c ve H21c01d paftalarında kalan muhtelif parsellerin mevcut yapılaşma durumu, ulaşım sirkülasyonu dere yatağı ve boru hatlarının dikkate alınarak düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı Plan değişikliği ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a2c pafta, 1205 parsel doğusu ile 1330 parselle ilgili 1/1000 ölçekli Bademli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı hükümlerinin 19. Maddesinin kaldırılmasına ilişkin plan notu değişikliği ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı, H21b14c4c pafta, 237 ada, 8, 9, 12 ve 13 parsellerin park alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Kazıklı Köyü, 2084 sayılı parsel Soğuk Hava Deposuna ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planları değişikliği askı itirazı ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Gürsu Dışkaya 2.Etap Toplu Konut Alanı 30 m.lik yol düzenlemesine İlişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Dışkaya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi olan Gürsu Dışkaya 2.Etap Toplu Konut Alanı 30 m. lik yol düzenlemesine İlişkin 1/1000 ölçekli Gürsu Dışkaya Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın, 11.05.2012 gün ve 76152 sayılı yazısı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 27.04.2012 gün ve 68189 sayılı yazılarında talep edilen, BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergahı ile ilgili Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BHRS III. Aşama Elektrik ve Mekanik İşleri kapsamındaki SS-09 ve SS-10 Trafo yerlerine ait yapılan plan değişikliklerinde eşdeğer büyüklükte Park Alanları oluşturulması gerektiğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 gün ve 398 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi, 3715 ada, 1 parsel, 3717 ada, 14 parsel ve 3641 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

5/6

 

 

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2105 ada, 1,2,3,4 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması için B.H.A. olarak plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2125 ada, 1,14,15,16 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz X. 5 yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması için B.H.A. olarak plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 08.06.2012 gün ve 92951 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Selimzade Mahallesi, 4107 ada, 78 parselin Yeşil Alana alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, 18.04.2012 gün ve 62202 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada, 3, 31, 32, 33 parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 6559 ada, 5 parselin “Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) İstasyonu”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 15.05.2012 gün ve 734 sayılı kararı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 31 parselin kentsel sit taramasının kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Setbaşı- Yeşil-Emirsultan Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 gün ve 1072 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 2 parselde yer alan Sağlık Tesisi Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Samanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri değişikliklerine karşı açılan davada Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma Kararı ile ilgili raporu.

 

 

Atilla ÖDÜNÇ
Büyükşehir Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.06.2012 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 21.06.2012 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 45 inci 4 üncü dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 1. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, 17.05.2012 tarih ve 202 sayılı “Fiyat Kademe Uygulaması” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, 23.05.2012 tarih ve 212 sayılı “Tarifeler Yönetmeliği’nde değişiklik” hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
4-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne Bütçe Kodu açılması ve Ödenek Aktarılması talebi” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Ek Ödenek” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün, Belarus Cumhuriyeti, Mogilev Şehri ile Kardeşlik Anlaşması imzalanması ile ilgili yazısının Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu’na havalesine,
7-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesine, Geçiş Hakkı Tarifesinin eklenmesi ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
8-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında, ilimiz Gürsu İlçesinde bulunan ve modernizasyon çalışmaları henüz devam eden ve Büyükşehir Belediyemizce vatandaşlarımızın hizmetine açılması planlanan “Gürsu Yüzme Havuzu Parkı ve Hanımlar Lokali” ile ilimiz Kestel İlçesinde bulunan “Kestel Yüzme Havuzu Parkı”nın güvenliğinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmet alımı ile sağlanabilmesi için Meclis Kararı alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz sınırları dışında bulunan Boyalıca Belediye Başkanlığı’nın Hidromek kazıcı yükleyici iş makinesinin genel bakım ve onarım işleri taleplerinin malzeme dahil Belediyemiz tarafından yaptırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Hüsnü Züber Evi’nin “Hüsnü Züber Müzesi” olarak hizmet verebilmesi yönünde karar alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 25.000.000,00-TL. Kredi Kullanımı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
12-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, Kayhan Hamamı’nın (zemin kat planındaki 1 nolu 290 m2 dükkan hariç) Sosyal ve Kültürel amaçlı olmak üzere Belediyemiz birimlerince kullanılacağından, BURFAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis ile ilgili Meclis Kararının iptali ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın, İntam Blokları ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik İlçesi, Kayhan Mahallesi, Yeşil Sokak No:47’de bulunan “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı” ilan edilen binada hak sahibi olan Savaş Ali Kırcalı şahsına ait hisselerin kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
15-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Güllük Mahallesi, 1030 ada, 14 parsel sayılı ve 165/1198 oranındaki 28,03 m2 hissenin Belediyemiz X. Beş yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısı Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
16-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel İlçesi, Uludağ Caddesi imar yolunun açılabilmesi için, 1/1000 ölçekli Kestel Revizyon İmar Planında Uludağ Caddesi üzerinde kalan parsellerin üzerindeki; bina, bina eklentileri ve ağaçların kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
1/9

17-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 1994 ada, 52 ve 54 parsel sayılı, 23,70 m2 taşınmaz imar planında Ticaret Alanında kaldığından satışı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
18-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 254 ada, 7 parsel üzerine yapılan Akademik Odalar yerleşkesinin Elektrik (trafo) Tesislerinin kullanım hakkının işletme bakım karşılığında 49 yıllığına UEDAŞ’a devri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’ye yetki verilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Plan değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.04.2012 tarih ve 203 sayılı kararı ile onaylı Gürsu İlçesi, Dışkaya 2. Etap Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15/07/2010 gün ve 622 sayılı kararı ile onaylanan Samanlı Bağlantı Yolu 1/25.000-1/5.000-1/1.000 ölçekli imar plan değişikliklerine ilişkin, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2010/1388 E. ve 26.03.2012 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,19.04.2012 tarih ve 395 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi Küçükkumla, 161 ada ve 173 ada muhtelif parsellerin Belediye Hizmet Alanı’na (Pazar Alanı ve Kapalı Otopark) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 19.04.2012 tarih ve 387 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 125 ada, 14 parselin Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın,19.04.2012 tarih ve 392 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 360 ada, 61 parselin Rekreasyon Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/5000 ölçekli Güzelyalı İmar Planının Çağrışan-Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazlarının değerlendirildiği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.04.2012 tarih ve 384 sayılı kararı ile yapılan plan değişikliklerine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
27-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Şükraniye Mahallesi 3715 ada 1 parsel, 3717 ada 14 parsel ve 3641 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4222 ada, 7 parselin güneyindeki Cezaevi Caddesi üzerinde imar yolunda kalan bina ve eklentilerinin kamulaştırılması için Belediyemiz X. 5 Yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine program eki olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2105 ada, 1,2,3,4 parsellerin Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2125 ada, 15, 16, 14, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
31-Hukuk Komisyonu’nun, Akaryakıt İşletmesi Şube Müdürlüğü oluşturulması ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonları’nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4394 ada 1 parselin Spor Tesisi Alanından çıkarılmasına ilişkin talep ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2/9

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 45. sırada yer alan 06.07.2011 tarih ve 577 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN 8 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 25 kabul) ile diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 02.05.2012 tarih ve 27 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN 8 red – 27 kabul) ile diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Mudanya Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içerisinde 8. sırada yer alan 16.05.2012 tarih ve 116 sayılı Meclis Kararının” yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Kestel Belediye Meclisi’nin, “Uygun Görülmeyen Meclis Kararlar içerisinde 11. sırada yer alan 02.05.2012 tarih ve 165 sayılı Meclis Kararının” yeniden değerlendirilmek üzere Komisyona iadesine; şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçeşi, Demirtaş, H22a.23b. Pafta, 1719 Parsel Spor Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi, H22a17d4b Pafta, 1361 sayılı parselin 2890 m2’lik kısmının, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça H22a17d2d Pafta, 7-8-44-45-46-47-57-64-65-68-1486-1273-1296-1297 sayılı parsellere ilişkin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” 1/25000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı’nda Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi, Kerpiçlik Mevki; Tapulama Dışı Alanlar 4045 ada-103 parsel (Eski 258 parsel), 4045 Ada, 96 Parsel (Eski 2273 parsel), 4045 Ada- 99 Parsel (Eski 2274 Parsel), 4045 Ada- 98 Parsel (Eski 2275 Parsel) ve 4045 Ada, 704 Parsellerin 200 k/ha’lık Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı’na dahil edilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, H21b24b Pafta, 96-97-101-374-406 ve 407 Parseller ile ilgili Osmangazi Belediyesi Mudanya Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 tarih ve 272 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, H21c05b2b pafta, 6400 ada, 451 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 tarih ve 275 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 8 pafta, 110 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.02.2011 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, H21c05b-H22d01a pafta, 5067-7521-6400-6587-6588 nolu adalara ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı
3/9


itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN 8 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 25 kabul) ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6588 ada, 1-6 parsel ve 6592 ada, 2-3 parsellerin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin Merkez Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6588 ada, 1-6 parsel ve 6592 ada, 2-3 parsellerin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin Osmangazi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6588 ada, 1-6 parsel ve 6592 ada, 2-3 parsellerin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, H22d01c3a pafta, 2791 ada, 16 parselin Ticaret Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4506 ada, 10 parsele ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Armutköyü, Dikilitaş Mevkii, H22a21c2a pafta, 4369 ada, 9 parsel ile ilgili Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 05.04.2012 tarih ve 2011/1141 E. sayılı yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 2720 ada, 5 parsel kuzeyindeki alana ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Santral Garaj Hacıilyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3876 ada, 13 parselin “Yönetim Merkezi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Kestel İlçesi, 378 ada, 1 sayılı parsel Su Deposu ve Koruma Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığının talebi ile BHRS 3.Aşama Kestel Hattı’na ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 299 parselin “Depolama ve Lojistik Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 1563 Ada, 1 Parselin bir kısmının “Spor Tesisi Alanı” bir kısmının “Dini Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1162 ada, 1 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 974-975-976-977-980-981 Adaların servis yoluna cepheli kısımlarının “Tali İş Merkezi Alanı”, diğer kısımlarının “Konut Alanı”, 976 ada 2 parselin bir kısmının “Resmi Kurum Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 gün ve 255 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 5146 ada, 1 (eski 4644 ada, 5 parsel, 4648 ada, 7-9 parseller, 4652 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parseller, 4653 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller, 4654 ada, 1-2-3-4-5 parseller, 4655 ada, 1-2 parseller, 4656 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller,

4/9

 

4657 ada, 1-2-3-4 parseller, 4661 ada, 1-2 parseller, 4664 ada, 1-2 parseller, 4665 ada, 1-2 parseller) nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 gün ve 254 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 1454 ada, 1 parsel ile 529 ada, 11 parsel ve İhsaniye Mahallesi, 2169/1, 2168/1 ve 2183/1 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 5846 ada, 22 sayılı parselin “Tarımsal Depolama Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Çalı Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 4763 ada, 4 sayılı parselin “Özel Sağlık Tesis Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy 578 parselin, Küçük Sanayi Alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mahkeme Kararı doğrultusunda; Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1503 ada, 18 parselin (Eski 173 ada 13 parsel) “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, H22A08c10 pafta, 193 ada, 8 parselin “Su Deposu ve Koruma Alanı” olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, İçmesuyu Uygulama Projesi kapsamında Su Deposu ve Koruma Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, İçmesuyu Uygulama Projesi Su Deposu ve Koruma Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 266 ada, 3 parselin Dini Tesis Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN 8 red – 27 kabul) ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 2219 parselin Dini Tesis Alanı olmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010 gün ve 537 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada, 31 parselle ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 10.04.2012 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 gün ve 269 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım ilçesi, 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14 parseller ile 4492 ada, 10-11 parseller Üniversite Alanına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1960 ada, 9 parselin Dere Taşkın Alanı’nda kalan kısmının Park Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 3500 ada, 96-99-100-101-102-103 parseller Park ve Dinlenme Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun; “söz konusu yerlerin İmar planı değişikliği yapıldıktan sonra, kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 Yılı Dilimine ek olarak alınması” ilavesiyle, oybirliği ile kabulüne,
5/9


77-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, 13.04.2012 gün ve 60372 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Kaplıkaya Mahallesi, 1352 ada, 4 parsele ilişkin “Su Deposu ve Koruma Alanı” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
78-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 09.05.2012 gün ve 74141 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 3985 ada, 33 parsel ve 3972 ada, 1 parsel Spor Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
79-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 09.05.2012 gün ve 74141 sayılı yazısı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 3985 ada, 33 parsel ve 3972 ada, 1 parsel Spor Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
80-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 24.06.2011 tarih ve 2008/285 E. 2011/804 K. sayılı Kararı ve Hukuk Müşavirliğinin bu karara ilişkin görüşü doğrultusunda Merkez, Batı, Doğu, Kuzey, Gemlik, Mudanya Planlama Bölgeleri 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planları ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Plan Notlarının “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara” ilişkin plan notunun düzenlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
81-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan iptal davasında, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 01.02.2012 tarihli iptal kararı doğrultusunda Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4412 ada, 111 parselin Resmi Kurum Alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
82-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 4624 ada, 36 parselin Resmi Kurum Alanı’ndan Belediye Hizmet Alanı’na (Sosyal ve Kültürel Tesisler ile Spor Tesisleri) alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Fidyekızık Esenevler Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
83-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi talebi ile Mudanya İlçesi, Çağrışan Köyü Kavşağı düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
84-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 16.12.2010 tarih ve 1049 sayılı kararı ve İl Genel Meclisi’nin, 08.07.2011 gün ve 2011-346 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı Tarımsal Niteliği Korunacak Özel Mahsul Alanlarına ilişkin Plan Notu Değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin, 24.02.2012 tarih ve 2011/1693 E. Sayılı kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
85-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli, Hasköy Mahalleri ile Çağrışan Köyü muhtelif parsellerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
86-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı 215, 278, 279, 280 ve 281 adaların bulunduğu bölgeye ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
87-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi ile Gürsu Dışkaya 1. ve 2. Etap Toplu Konut Alanları ile Dudaklı, Barakfakih “Su Deposu ve Koruma Alanları” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
88-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi Dışkaya Toplu Konut Alanları Bağlantı yolu ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
89-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Revizyonu ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi, Gümüştepe Çamlık Mesire Alanı’ndaki kafeteryanın BURFAŞ’a tahsisi ile ilgili önergenin “aylık 500 (beşyüz)-TL bedelle, 10 yıllığına BURFAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Erikli Yüzme Havuzu’nun güvenliğinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmet alımı ile sağlanması” ile ilgili önergenin oybirliği ile kabulüne, 6/9
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Şükraniye Spor Tesisi’nin, Şükraniye Gençlik Spor Kulübü Derneği’ne kullandırılması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol imzalama yetkisi verilmesi.” ile ilgili önergenin oybirliği ile kabulüne,
93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 265 adada bulunan Emirbuhari Tekkesi’nin Sosyal Tesis amaçlı kullanılmak BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili önergenin “aylık 500 (beşyüz)-TL bedelle, 5 yıllığına BURFAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsisi” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1528 ada, 17 parselde bulunan Hanımlar Lokali’nin zemin katında bulunan Cafe ile müştemilatının BURFAŞ’a tahsisi” ile ilgili önergenin “aylık 100 (yüz)-TL bedelle, 5 yıllığına BURFAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsisi.” İlavesiyle oybirliği ile kabulüne,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 06.06.2012 tarih ve 232 sayılı ‘BUSKİ Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifeleri Yönetmeliği’nin, 31. ve 50. maddelerinde değişiklik yapılması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 31 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması” ile ilgili önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hikmet AYDOĞDU, Derya BULUT ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “BursaRay Kestel Etabı Kamulaştırma Programı dahilinde Nami ALTAY’a ait 6621 ada, 12 ve 13 parsel, 6622 ada 11 parsel, 6390 ada 1 parseldeki hissenin takası” ile ilgili önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5384 ada, 63, 64 parsel sayılı taşınmazın satın alma kararı tashihi” ile ilgili önergenin Plan ve Bütçe - İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına müştereken havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet ve Demirtaş Dumlupınar Mahallelerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Bilim ve Teknoloji Merkezi parselinin bitişiğinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı Altınova Mahallesi, 3198 ada, 72 parselin ekli plan üzerinde işaretli kısmının, B.H.A (Bilim ve Teknoloji Merkezi) Alanı’na ilave edilecek şekilde plan tadilatı talebi” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa İli, Gürsu İlçesi, 2. Etap Dışkaya Toplu Konut Alanı 30 m.’lik yol düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Gürsu Dışkaya Toplu Konut Alanı 2. Etap Uygulama İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa İli, Gürsu İlçesi, 2. Etap Dışkaya Toplu Konut Alanı 30 m.’lik yol düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gürsu Dışkaya Toplu Konut Alanı 2. Etap Nazım İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Demirtaş Uygulama İmar Planı Kapsamında Demirtaş Barbaros Mahallesi, H2a22cb pafta, 5330 nolu Maliye Hazinesi’ne ait parsel için ‘Geçiş Dönemi İnşaat İzni Verilir’ plan notunun ilave edilmesi” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hulisi TURAN’ın verdiği “Bursa Hafif Raylı Sistem Projesi 3. Aşama (Doğu Hattı) yapım, elektrik ve mekanik işleri kapsamında kullanılacak olan, SS-09 ve SS-10 trafo yerlerine ait alanların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gökay BİLİR’in verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 30.05.2012 tarih ve M-165, M-166, M-167, 14.05.2012
7/9

tarih M-152, 06.06.2012 tarih M-189, M-190 M-192, 12.06.2012 tarih, M-211, M-212, M-213 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 16.05.2012 tarih ve 136-140-142-143-144 sayılı ‘Plan Değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “Güzelyalı Revizyon İmar Planı hükümlerinin 19. maddesinde değişiklik yapılması” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Üyeleri Hasan AKTÜRK ve Kartal SALDIRIŞ’ın verdiği “1/5000 ölçekli Çağrışan-Göynüklü Nazım İmar Planı revizyonu” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Derya BULUT, Hikmet AYDOĞDU ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 06.06.2012 tarih ve 323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,337,338,339,340,341, 342,343,345,346 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi Taksi-Dolmuş-Minibüs ve Servis Araçları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki talep yazısı” ile ilgili önergenin Ulaşım-Hukuk Komisyonlarına müştereken havalesine,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep KOYGUN’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Fatih Mahallesi, Keklik mevkii, 1044 ada, 1 nolu parselin Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması” ile ilgili önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
112-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Murat AY’ın verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 01.06.2012 tarih ve 178,179,180,181,182, 183,184,185,186,187,188,189,190,191 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
113-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yener ACAR ve Murat AY’ın verdiği “Kestel İlçesi, Çataltape Köyü, tapulama sahasında Bursa Teknik Üniversitesi olarak ayrılan yerin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
114-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Yeni Yalova Yolu, Gençosman-Küçükbalıklı Köprüsü arası 1/5000 ölçekli Yalova Yolu güzergahı Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Planı” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
115-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aylin UYAR’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2012 tarih ve 548,549,550,551,552, 553,554,555,556,557,558,560,561,562,563,564,565,566,567,569,570,571,572,573,574,575,576,577 578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
116-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 237 ada, 8,9,12,13 parsellerin plan tadilatı ile Dini Tesis Alanı’ndan Park Alanı’na alınması” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
117-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, H21B19B pafta, 215 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmaza ait İmar Planı değişikliği” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
118-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 06.06.2012 tarih ve 11,21,22,23, 24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
8/9

 


119-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.03.2012 tarih ve 25 sayılı ‘Plan değişikliği’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
120-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Turgay ERDEM, Recep TANLAK, Mahir GENCER, Perihan BALCI, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN’in verdiği “Büyükşehir Belediyesi sınırlarında hizmet veren (İDO) İstanbul Deniz Otobüsü Şirketi’nin keyfi fiyat uygulaması” ile ilgili önergenin Başkanlık Makamı’na havalesine,
121-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Belediye Meclisi’nin, 06.06.2012 tarih ve 110 sayılı ‘Plan tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
122-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1205 parsel doğusu ile 1330 parselle ilgili hazırlanmış olan plan değişikliği” ile ilgili önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
123-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
124-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
125-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
126-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer Cemal ÜLGEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
127-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
128-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necmettin EKİNCİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
129-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şükrü AKSU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
-

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 


9/9

 


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 26.06.2012 Salı günü saat 18.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 45 inci 4 üncü dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, İçmesuyu Uygulama Projesi kapsamında içme suyu deposu yapılması talep edilen (Hisar 2, GK2A10) Su Deposu ve Koruma Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, İçmesuyu Uygulama Projesi kapsamında içme suyu deposu yapılması talep edilen (Hisar 2, GK2A10) Su Deposu ve Koruma Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4506 ada, 10 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahalleri tapulama sahasında kalan H21c01a, H21c01b, H21c01c ve H21c01d paftalarında kalan muhtelif parsellerin mevcut yapılaşma durumu, ulaşım sirkülasyonu dere yatağı ve boru hatlarının dikkate alınarak düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Akçalar ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun tekrar incelenmek üzere komisyona iadesine,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Recep TANLAK, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 8 red-22 kabul ) ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mahkeme kararı doğrultusunda; Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1503 Ada 18 parselin (Eski 173 ada 13 parsel) “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (Ak Parti; Servet BÜYÜKPOYRAZ, Recai EKMEKÇİ 2 red - CHP; Osman AYRADİLLİ, Mahir GENCER ve Erhan ÖZEKİN 3 red-25 kabul) ile kabulüne
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçeşi, Demirtaş Barbaros Mahallesi, H22a22cb Pafta, 5330 Nolu Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ÖZCÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail KUŞ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özden DOĞAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Derya BULUT’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

1/2

 

 

15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi M.Yavuz ÜNLÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
17-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
18-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kartal SALDIRIŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

21.06.2012 Tarihli Meclis