MECLİS TOPLANTILARI

17.05.2012 Tarihli Meclis Gündemi

 
GÜNDEM : Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 Perşembe günü saat 15.00’de Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yapacağı 2009/2014 seçim döneminin 44 üncü, 4 üncü dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.

 


G Ü N D E M :

1-GEÇEN TOPLANTI ZAPTI;

2-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ;

1-Başkanlık Makamı’nın, 2011 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısı,
2-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısı,
3-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin “Ek Ödenek” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Stajyer Sanatçı Meriç ERSAL´ın stajyerliğinin kaldırılması ile ilgili yazısı,
5-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, içinde Engelli Platformu bulunan 1 adet hafif ticari aracın satın alınması ile ilgili yazısı,
6-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet Kamyonet Aracın satın alınması ile ilgili yazısı,
7-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında Yıldırım İlçesi’nde bulunan ve modernizasyonu tamamlanarak Büyükşehir Belediyemizce vatandaşların hizmetine açılan Barış Parkı’nın güvenliğinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmet alımı ile sağlanacağına ilişkin karar alınması ile ilgili yazısı,
8-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında ilimiz Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, Yeni Yalova Yolu Caddesi, No:483/5 adresinde bulunan Terminal Akaryakıt İstasyonu’nun güvenliğinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmet alımı ile sağlanacağına ilişkin karar alınması ile ilgili yazısı,
9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas - birim oluşturulması ile ilgili yazısı,
10-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4222 ada, 7 parselin güneyindeki Cezaevi Caddesi üzerinde imar yolunda kalan bina ve eklentilerinin kamulaştırılması için Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine program eki olarak alınması ile ilgili yazısı,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 134 parsel sayılı taşınmaz mal üzerinde bulunan, Belediyemiz adına kayıtlı olan intifa hakkı şerhinin kaldırılması ile ilgili yazısı,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,

1/5

 

 

13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 gün ve 250 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2689 adanın batısı ve 2691 ada, 6 ve 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 1454 ada, 1 parsel ile 529 ada, 11 parsele ve İhsaniye Mahallesi, 2169/1, 2168/1 ve 2183/1 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 gün ve 269 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14 parseller ile 4492 ada, 10-11 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada, 31 parsele ilişkin 17.06.2010/537 sayılı kararına karşı açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2011/1195 E. sayılı ve 10.04.2012 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısı,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 tarih ve 275 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 8 pafta, 110 ada, 1 parsel hakkındaki 1/5000 ölçekli Emek Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 tarih ve 272 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, H21c05b2b pafta, eski 3028 parsel, yeni 6400 ada, 451 parsel hakkındaki 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Armut Köyü, Dikilitaş Mevkii, 4369 ada, 9 parsel ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne ilişkin 17.02.2011 tarih ve 147 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ve bu karara yapılan itirazın reddine ilişkin 12.05.2011 tarih ve 459 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı iptal davası ile ilgili, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 05.04.2012 tarih ve 2011/1141 E. sayılı yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı.

3-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR;

1-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 152 Evler, 4455 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz İmar Programının 2011-2015 yılı kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,
2-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolda ve Yeşil Alanda kalan, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 907 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda mevcut binanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
3-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 35 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
4-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 572 ada, 9,10,11,12 parseller ve 573 ada, 11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporu,
5-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet Çift Kabin Kamyonet satın alınması ile ilgili raporu,
6-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2012 Yılı Teminat Miktarlarının belirlenmesi ile ilgili raporu,
7-Ulaşım Komisyonu’nun, BHRS III. Aşama (Doğu Hattı)’ndaki İstasyon İsimlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu,
8-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Hizmetlerine İlişkin Tarifenin belirlenmesi ile ilgili raporu,
9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

2/5

 


10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ilgili raporu,
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 95 parseldeki yol alanının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 430 ada, 3-43-44 parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010 gün ve 537 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 17.02.2012 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporu,
18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 572 ada 26-35-36-37-38 parseller, 615 ada 1 parsel, 616 ada 1 parsel, 617 ada 1-2-3 parseller, 618 ada 1 parsel ve 619 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2011 gün ve 490 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı, Vakıf, Millet Mahalleleri sınırlarında kalan alana ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan davada Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin İptal Kararı ile ilgili raporu,
20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi, 272, 271, 273, 274 ve 276 adalar 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi içinde kalan 30 m’lik BESOB Bağlantı Yolu güzergahına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın Demirtaş Barajı Sulama Alanlarına ilişkin Demirtaş 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça, Çağlayan Yolu, H22a17d ve H22a22a paftalar, 589, 590, 591 parsellerin “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada, 4 parsel ve 3846 ada 3 parsele ilişkin Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı olarak ilan edilmesi, Kamulaştırma Kararı ve dayanağı imar planları hakkında açılan davalara ilişkin Mahkeme Kararı doğrultusunda 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4767 ada, 1 parselin “Rekreasyon Alanına” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Selamet Mahallesi, H22d07a2b pafta, 1162 ada, 1 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanına alınması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Gökdere Üzeri Eğitim Vadisi Köprüsü 1/5000 ölçekli Osmangazi-Yıldırım Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
3/5

 

 

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Gökdere Üzeri Eğitim Vadisi Köprüsü 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Gökdere –Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporu,
30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 976 ada, 3 parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1077 ada, 4 parselin “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İl Müftülüğü’nün talebi ile Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 1025 parselin “Resmi Kurum Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2378 ada, 5 ve 6 parselin “Otopark ve Pazar Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2163 ada, 8 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4164 ada, 1 ve 2 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 2298, 2299, 3323, 3324, 3325, 2300, 4208 parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Köyüstü Mevkii, H21c01a-H21c01d pafta, 163, 1836, 1837, 1841 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy 176, 178, 171, 1852 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 14 parselin “Ağaçlandırılacak Alan”dan “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahalleri, H21c01a, H21c01b, H21c01c ve H21c01d paftalarında kalan muhtelif parsellerin mevcut dere yatağı ve boru hatlarının dikkate alınarak tekrar düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Maksempınar Köyü, 101 ada, 102-608-107-609-100-103-108-105 parsellerde "Maden Ocağı İşletme Sahası” yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporu,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Eski İzmir Yolu Güzergahına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy-Gökçeköy-İrfaniye Köyleri Tapulama Alanında kalan muhtalif parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili raporu,
4/5

 

 


44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi ile Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 465 ada, 2 parselin “Belediye Hizmet Alanı”ndan “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Kayapa Köyiçi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik, Orhaniye Mahallesi 9,10 ada ve muhtelif parsellerde “yol ve otopark düzenlemesine” ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Eşrefdinçer Mahallesi, 82 ada, 45-56-57-58-59-79-179-195-218-220-221-224-226-230 parsellerde Belediye Hizmet Alanı (Açık Otopark Alanı), Pazar Alanı 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Engürücük Mevkii, 579 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonuna alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2012 gün ve 66 sayılı kararı ile onaylanan, Bursaray Kestel Hattı Güzergahı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri askı itirazları ile ilgili raporu,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli, Hasköy Mahalleri ile Çağrışan Köyü muhtelif parsellerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporu,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Balabancık Köyü, H21b21c ve H21b22d pafta, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporu,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İl Genel Meclisi’nin, 07.07.2010 tarih ve 2010/201 sayılı kararı ile onaylanan Bursa 2020 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı “Tarımsal Niteliği Korunacak Tarım Alanları”na ilişkin plan notu değişikliği talebi ile ilgili raporu,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b13c2a pafta, 1511 ada, 3 parselin “Dini Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında değiştirilerek uygun bulunan Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a3c, H21b13d2b pafta 1295 ada, 15 ve 6 parsellerin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin talep ile ilgili raporu,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Altıntaş H21b15d pafta, 127, 128, 129, 130 ve 140 parseller “Yol ve Yeşil Alan düzenlemesine” ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı H21b19b1a pafta, 238 ada, 1 parsele ilişin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nce hazırlanan İmar Yönetmeliği Taslağı ile ilgili raporu.

 

 

Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 5/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2012 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2012 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 44 üncü 4 üncü dönemin 5 inci OLAĞAN toplantısının 1. Birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptı’nın, oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, 2011 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
3-Başkanlık Makamı’nın, Meclis Tatil Ayının belirlenmesi ile ilgili yazısına “Meclis Tatil Ayının Ağustos ayı olması” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
4-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin “Ek Ödenek” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Stajyer Sanatçı Meriç ERSAL´ın stajyerliğinin kaldırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, içinde Engelli Platformu bulunan 1 adet hafif ticari aracın satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, 1 adet Kamyonet Aracın satın alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında Yıldırım İlçesi’nde bulunan ve modernizasyonu tamamlanarak Büyükşehir Belediyemizce vatandaşların hizmetine açılan Barış Parkı’nın güvenliğinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmet alımı ile sağlanacağına ilişkin karar alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
9-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında ilimiz Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, Yeni Yalova Yolu Caddesi, No:483/5 adresinde bulunan Terminal Akaryakıt İstasyonu’nun güvenliğinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmet alımı ile sağlanacağına ilişkin karar alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro İptal/İhdas - birim oluşturulması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
11-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4222 ada, 7 parselin güneyindeki Cezaevi Caddesi üzerinde imar yolunda kalan bina ve eklentilerinin kamulaştırılması için Belediyemiz X. Beş Yıllık İmar Programının 2011-2015 yılları dilimine program eki olarak alınması ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
12-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3543 ada, 134 parsel sayılı taşınmaz mal üzerinde bulunan, Belediyemiz adına kayıtlı olan intifa hakkı şerhinin kaldırılması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişiklik talepleri ile ilgili yazısının imar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 gün ve 250 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2689 adanın batısı ve 2691 ada, 6 ve 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısının imar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 1454 ada, 1 parsel ile 529 ada, 11 parsele ve İhsaniye Mahallesi, 2169/1, 2168/1 ve 2183/1 ada/parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının imar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 gün ve 269 sayılı kararı ile onaylanan, Yıldırım İlçesi, 152 Evler Mahallesi, 4463 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14 parseller ile 4492 ada, 10-11 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının imar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
1/9

17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada, 31 parsele ilişkin 17.06.2010/537 sayılı kararına karşı açılan davada, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, 2011/1195 E. sayılı ve 10.04.2012 tarihli iptal kararı ile ilgili yazısının imar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 tarih ve 275 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 8 pafta, 110 ada, 1 parsel hakkındaki 1/5000 ölçekli Emek Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının imar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 15.03.2012 tarih ve 272 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, H21c05b2b pafta, eski 3028 parsel, yeni 6400 ada, 451 parsel hakkındaki 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısının imar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Osmangazi İlçesi, Armut Köyü, Dikilitaş Mevkii, 4369 ada, 9 parsel ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne ilişkin 17.02.2011 tarih ve 147 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ve bu karara yapılan itirazın reddine ilişkin 12.05.2011 tarih ve 459 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı iptal davası ile ilgili, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 05.04.2012 tarih ve 2011/1141 E. sayılı yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısının imar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, 152 Evler, 4455 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz İmar Programının 2011-2015 yılı kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
22-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolda ve Yeşil Alanda kalan, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 907 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda mevcut binanın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz X. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
23-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 35 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmak üzere Belediyemiz İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
24-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, 572 ada, 9,10,11,12 parseller ve 573 ada, 11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz Beş Yıllık İmar Programının 2011-2015 yılı dilimine ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
25-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet Çift Kabin Kamyonet satın alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2012 Yılı Teminat Miktarlarının belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Ulaşım Komisyonu’nun, BHRS III. Aşama (Doğu Hattı)’ndaki İstasyon İsimlerinin belirlenmesi ile ilgili raporunun; 5. Sırada yer alan, “Değirmenönü İstasyonu” isminin “Değirmenönü-Cumalıkızık İstasyonu” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
28-Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Hizmetlerine İlişkin Tarifenin belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 13. sırada yer alan 04.04.2012 tarih ve 361 sayılı Meclis Kararının; oyçokluğu (MHP; Mehmet TEMİRTAŞ 1 red – 37 kabul) ile uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 20. sırada yer alan 08.02.2012 tarih ve 108 sayılı Meclis Kararının; “Blok Nizam 5 kat, zemin katta tamamına yapı yapılabilecek, üst katlarda 10.5 m derinliğinde yapı kütlesi olacak şekilde ve parsellerin güney cephesinde 2.5 m çekme mesafesi ayrılması” şeklinde; oyçokluğu (AK Parti; Recep DEMİRHAN 1 red - CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 27 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna,
Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunmayan Kararlar içinde 21. sırada yer alan 04.04.2012 tarih ve 357 sayılı Meclis Kararının; “şuyulamanın tamamlanmış olması ve 7259 ada 1 nolu parsel malikinin muvaffakatının bulunmaması” nedeniyle; oyçokluğu (AK Parti; Recep DEMİRHAN 1 red – 37 kabul) ile uygun olmadığına ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
2/9

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 1. Sırada yer alan 04.01.2012 tarih ve 17 sayılı Meclis Kararının” oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 7 red – 31 kabul) ile uygun olduğuna,
Nilüfer Belediye Meclisi’nin, “Uygun Bulunan Kararlar içinde 15. Sırada yer alan 04.01.2012 tarih ve 20 sayılı Meclis Kararının; Plan değişikliğine konu 819 ada 6 parsele ilişkin “1- Emsal Brüt Kadastral Parsel Alanı üzerinden hesaplanacaktır. 2- Birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir. Otel yapmak kaydıyla geçerlidir.” plan notlarının eklenmesinin Kararının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Kestel Belediye Meclisi’nin Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 02.04.2012 tarih ve 121 sayılı Meclis Kararının oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile uygun olduğuna,
Kestel Belediye Meclisi’nin,”Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içinde 9. sırada yer alan 02.04.2012 tarih ve 119 sayılı Meclis Kararının” Plan notunun; “Parsel sınırı ile çekme mesafeleri arasına yangın merdiveni ve saçak yüksekliği mak. 3.50 m, geçmeyen; bekçi kulübesi, transformatör (güç santrali, kojenerasyon, nötr trafo, enerji odaları, vb.) yapılar parsel sınırına veya binaya min. 3.00 m. mesafe (geçiş) bırakmak kaydı ile yapılabilir. (Bekçi Kulübesi alanı 15 m2’yi geçmeyecektir.) İnşaat Alanları emsale dahildir.” şeklinde oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 95 parseldeki yol alanının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 430 ada, 3-43-44 parsellerin “Tali İş Merkezi Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2010 gün ve 537 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 17.02.2012 tarihli İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesi, 572 ada 26-35-36-37-38 parseller, 615 ada 1 parsel, 616 ada 1 parsel, 617 ada 1-2-3 parseller, 618 ada 1 parsel ve 619 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.05.2011 gün ve 490 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı, Vakıf, Millet Mahalleleri sınırlarında kalan alana ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine karşı açılan davada Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3/9

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi, 272, 271, 273, 274 ve 276 adalar 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/5000 ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi içinde kalan 30 m’lik BESOB Bağlantı Yolu güzergahına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediye Başkanlığı’nın Demirtaş Barajı Sulama Alanlarına ilişkin Demirtaş 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Ovaakça, Çağlayan Yolu, H22a17d ve H22a22a paftalar, 589, 590, 591 parsellerin “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı” olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada, 4 parsel ve 3846 ada 3 parsele ilişkin Tayakadın, Doğanbey, Kiremitçi ve Kırcaali Mahallelerini kapsayan alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı olarak ilan edilmesi, Kamulaştırma Kararı ve dayanağı imar planları hakkında açılan davalara ilişkin Mahkeme Kararı doğrultusunda 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ 1 red 27 kabul) ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4767 ada, 1 parselin “Rekreasyon Alanına” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Selamet Mahallesi, H22d07a2b pafta, 1162 ada, 1 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanına alınması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Gökdere Üzeri Eğitim Vadisi Köprüsü 1/5000 ölçekli Osmangazi-Yıldırım Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Gökdere Üzeri Eğitim Vadisi Köprüsü 1/1000 ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Gökdere –Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediye Başkanlığı’nın, 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili raporunun tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 976 ada, 3 parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1077 ada, 4 parselin “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İl Müftülüğü’nün talebi ile Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 1025 parselin “Resmi Kurum Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile kabulüne,
4/9
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi ile Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2378 ada, 5 ve 6 parselin “Otopark ve Pazar Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2163 ada, 8 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4164 ada, 1 ve 2 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 2298, 2299, 3323, 3324, 3325, 2300, 4208 parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Köyüstü Mevkii, H21c01a-H21c01d pafta, 163, 1836, 1837, 1841 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy 176, 178, 171, 1852 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 14 parselin “Ağaçlandırılacak Alan”dan “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy ve Büyükbalıklı Mahalleri, H21c01a, H21c01b, H21c01c ve H21c01d paftalarında kalan muhtelif parsellerin mevcut dere yatağı ve boru hatlarının dikkate alınarak tekrar düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
61-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, Maksempınar Köyü, 101 ada, 102-608-107-609-100-103-108-105 parsellerde "Maden Ocağı İşletme Sahası” yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
62-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Eski İzmir Yolu Güzergahına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
63-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy-Gökçeköy-İrfaniye Köyleri Tapulama Alanında kalan muhtalif parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı plan değişikliği talepleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
64-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi ile Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 465 ada, 2 parselin “Belediye Hizmet Alanı”ndan “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Kayapa Köyiçi Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ 1 red 27 kabul) ile kabulüne,
65-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik, Orhaniye Mahallesi 9,10 ada ve muhtelif parsellerde “yol ve otopark düzenlemesine” ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile kabulüne,
66-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Eşrefdinçer Mahallesi, 82 ada, 45-56-57-58-59-79-179-195-218-220-221-224-226-230 parsellerde Belediye Hizmet Alanı (Açık Otopark Alanı), Pazar Alanı 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile kabulüne,
5/9

67-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Engürücük Mevkii, 579 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonuna alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red –MHP; Mehmet TEMİRTAŞ 1 red 27 kabul) ile kabulüne,
68-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2012 gün ve 66 sayılı kararı ile onaylanan, Bursaray Kestel Hattı Güzergahı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
69-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli, Hasköy Mahalleri ile Çağrışan Köyü muhtelif parsellerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
70-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Balabancık Köyü, H21b21c ve H21b22d pafta, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 parsellerin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
71-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İl Genel Meclisi’nin, 07.07.2010 tarih ve 2010/201 sayılı kararı ile onaylanan Bursa 2020 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı “Tarımsal Niteliği Korunacak Tarım Alanları”na ilişkin plan notu değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
72-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b13c2a pafta, 1511 ada, 3 parselin “Dini Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
73-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında değiştirilerek uygun bulunan Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a3c, H21b13d2b pafta 1295 ada, 15 ve 6 parsellerin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin talep ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile kabulüne,
74-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Altıntaş H21b15d pafta, 127, 128, 129, 130 ve 140 parseller “Yol ve Yeşil Alan düzenlemesine” ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile kabulüne,
75-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı H21b19b1a pafta, 238 ada, 1 parsele ilişin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mustafa BOZBEY, Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Mahir GENCER, Necdet ERSOY, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – 28 kabul) ile kabulüne,
76-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nce hazırlanan İmar Yönetmeliği Taslağı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AY’ın verdiği (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 17.05.2012 tarih ve M.16.0.BBB.0.12.01.301.01-79475 sayılı) “T1 Tramvay Hattı 1. Aşama İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 10.000.000 TL kredi kullanılması için belediyemizin kefil olması” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AY’ın verdiği (Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın, 16.05.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.27.03.0.301.03-78781 sayılı) “Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nin 5.8 inci maddesinde değişiklik yapılması ve Aydınlatma Üniteleri üzerinde uygulanacak reklamlar konusunda protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AY’ın verdiği “Bursa İli, Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mahallesi, H21D10B1A pafta,
6/9

236 ada, 1 parselde Belediyemizce yapımı tamamlanan Kestel yüzme havuzunun BURFAŞ Genel Müdürlüğü’ne Tahsisi” ile ilgili önergenin “aylık 500 (beşyüz)-TL bedelle, 5 yıllığına BURFAŞ Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine” ilavesiyle oybirliği ile kabulüne,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AY’ın verdiği (Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, 16.05.2012 tarih ve M.16.1.BBB.0.17.01.0.301.03-78663 sayılı) “T1 “Bursa İli Osmangazi İlçesi, İnkaya Mahallesi’nde 1/1000 ölçekli İmar planında 15 m.’lik imar yolunda kalan ve kamulaştırılmasına karar verilen 333 parselin yolda kalan kısmının Belediyemize hibe edilmesi” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla ÖDÜNÇ’ün verdiği “Mülkiyeti Belediyemize ait, Orhanbey Mahallesi 5818 ada, 62 parsel üzerinde yer alan Çocuk Sanat Evi’nin aylık 100 (yüz)-TL bedelle, 5 yıllığına Bursa Kültür A.Ş.’ye tahsisi” ile ilgili önergenin oybirliği ile kabulüne,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail KUŞ’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi’nde, 6589 ada, 1 parselin Akaryakıt Alanı’na alınması amacıyla hazırlanan plan değişikliği” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail KUŞ’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi’nde, 3327 ada, 26 parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na alınması amacıyla hazırlanan plan değişikliği” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
84-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail KUŞ’un verdiği “Osmangazi İlçesi, Kocanaip Mahallesi’nde, 907 ada, 53 parsel ile 612 ada, 13 parselle ilgili (plan değişiklikleri, kamulaştırma ve dere ıslahı) yapılması amacıyla hazırlanan plan değişikliği” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail KUŞ’un verdiği “Bursa İli, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında, Taşkın Alanları’na ait plan notlarının değiştirilmesi” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail KUŞ’un verdiği “Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, Hazineye ait alanın bir kısmını Dini Tesisler Alanı’na alınmasına yönelik hazırlanan İmar Planı değişiklikleri” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat AY’ın verdiği “BESOB sanayi Sitesi ile Ankara Yolu bağlantısı, kavşak düzenlemesi yapılması” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Mustafa ALTIN’ın verdiği “Yalova Yolu, Özdilek yanında bulunan Benzin İstasyonu” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki İbadet Yerleri ile ilgili plan notlarının değerlendirilmesi” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ALTIN’ın verdiği “Bursa İli, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b.13a.3b pafta, 1294 ada, 2 nolu parselde yapılan plan değişikliklerinin değerlendirilmesi” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail KUŞ’un verdiği “Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6588 ada, 1-6 parsel ile 6592 ada, 2-3 parsellerin Ticaret Alanı’na alınması amacıyla hazırlanan plan değişiklikleri” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Recep DEMİRHAN ve Servet BÜYÜKPOYRAZ’ın verdiği “Onaylı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında kısmen Orman Alanı, kısmen Otoyol, kısmen Demiryolu, kısmen de Yol Alanından kalan Alaşarköy Mahallesi, 4503 ada, 1 parselin Spor Alanı düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
7/9

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Yener ACAR, Necmettin EKİNCİ, Murat AY ve Şükrü AKSU’nun verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.05.2012 tarih ve 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ve 168 sayılı plan değişikliği hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 09.05.2012 tarih ve 438-439-442-443-444-445-446-447-448-450-451-452-453-454-455-456-457-458-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487 sayılı plan değişikliği hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ ve Münir EROĞLU’nun verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 16.05.2012 tarih ve 109-114-115-116-117-118-120-121-122 sayılı plan değişikliği hakkındaki Meclis Kararları ” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgen KESKİN, Derya BULUT ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Bursa İli, Yıldırım İlçesi, samanlı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Samanlı Uygulama İmar Planında Sağlık Tesisi Alanı’nda kalan, H22d03a3a-4b pafta 3540 ada, 176 sayılı parsel ve H22d03a1c-2c-2d-3a- 3b-4b pafta, 3543 ada129 sayılı parseli kapsayan alanın; spor aktivitelerinin yapılabileceği açık Spor Alanı olarak plan değişikliğinin yapılabilmesi” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin, 02.05.2012 tarih ve 262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-275-276 sayılı plan değişikliği hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın verdiği “Gemlik Belediye Meclisi’nin, 14.05.2012 tarih ve 146-148-149-159 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 02.05.2012 tarih ve 10-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28 sayılı Meclis Kararları ” ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Özgen KESKİN, Yener ACAR ve Derya BULUT’un verdiği “Bursamızın havasının daha temiz olması açısından 10 numara yağ yakan otobüslerin doğalgaza geçmesi” ile ilgili yazısının Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine,
101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şevki ÇELİK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2105 ada, 1,2, 3, 4 parsellerin Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2012 yılı Kamulaştırma Programına alınması” ile ilgili yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şevki ÇELİK’in verdiği “Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2125 ada, 15-16-14-1 parsel, sayılı taşınmazın Belediyemiz X. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2011-2012 yılı Kamulaştırma Programına alınması” ile ilgili yazılı önergesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan AKTÜRK, Kartal SALDIRIŞ, Münir EROĞLU ve Recep DEMİRHAN’ın verdiği “Mudanya İlçesi, Bademli ve Has Mahalleleri ile Çağrışan Köyü tapulanma alanında kalan, bölgeye ait 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talebi” ile ilgili yazılı önergesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin verdiği “Samanlı Sağlık Kompleksi’nin Yunuseli’nde yapılması, ikinci bir Üniversitenin de Osmangazi İlçe sınırları içerisinde yapılması” ile ilgili sözlü önergesinin Başkanlık Makamı’na havalesine,
8/9

 

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recai EKMEKÇİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
106-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
107-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muhammet Yavuz ÜNLÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
108-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
109-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dinçer YENİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
110-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali KARAMIK’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
111-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer Cemal ÜLGEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2012 Tarihli Meclis