MECLİS TOPLANTILARI

20.03.2012 Tarihli Meclis Gündemi

     

20.03.2012 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...

 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 20.03.2012 Salı günü saat 17.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda (Heykel Tarihi Bina) yaptığı 2009/2014 seçim döneminin 42 inci 4 üncü dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 2. birleşiminde alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE’nin verdiği (Plan ve Bütçe Komisyonu raporu) “Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2472 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın satışı” ile ilgili yazılı önergesinin oybirliği ile kabulüne,
2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin, 07.03.2012 tarih ve 20 sayılı Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Çataltepe Köyü, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Kestel Nazım İmar Planı değişikliği (17.05.2011 tarih ve 491 sayılı Meclis Kararı) ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2012 gün ve 69 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mevkiinde Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) üyelerine yönelik Sanayi Sitesi kurulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 23 kabul) ile kabulüne,
5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 18.07.2011 gün ve 626 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2070 ada, 4 parsel 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Osman AYRADİLLİ, Özden DOĞAN, Recep TANLAK, Turgay ERDEM, Perihan BALCI, Ali KARAMIK, Necdet ERSOY, Zafer Cemal ÜLGEN, Erhan ÖZEKİN, Şükrü AKSU 10 red – MHP; Mehmet TEMİRTAŞ, Dinçer YENİ 2 red - 23 kabul) ile kabulüne,
6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 8.09 “Ekmek Fabrikaları ve Ekmek Fırınları” ile 7.11.1 “Çatılar” maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin, 4.02 “İstisnalar” maddesinde düzenleme yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
8-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
9-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgen KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
10-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
11-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail KUŞ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
12-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Hasan YOLUÇ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
13-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muhammet Yavuz ÜNLÜ’nün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
14-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
15-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahir GENCER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
16-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Refik YILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 


Recep ALTEPE
Mak. Müh.
Büyükşehir Belediye Başkanı

20.03.2012 Tarihli Meclis