MECLİS TOPLANTILARI

13.03.2008 Tarihli Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 13.03.2008 Perşembe günü saat 15:00?da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu?nda yapacağı 2004/2009 seçim döneminin 50 inci, 5 inci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. birleşimine ait gündemdir.
1. Geçen Toplanti Zaptı;
2. Dairelerin Meclise Havaleli Teklifleri ;
  1. Başkanlık Makamı?nın, Osmangazi Belediye Meclisi?nin, 06.02.2008 Tarih ve 2008/49 Esas, 137 sayılı ?Ödenek Aktarımı? hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
  2. Başkanlık Makamı?nın, Mudanya Belediye Meclisi?nin, 03.03.2008 Tarih ve 2008/26 Esas, 2008/32 sayılı ?Ödenek Aktarımı? hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısı,
  3. Zabıta Dairesi Başkanlığı?nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ve Taksi/Dolmuş Yönetmeliği?nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,
  4. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı?nın, Kamyon Alınması ile ilgili yazısı,
  5. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı?nın, Elektrik pilon parselleri üzerinde mevcut intifa haklarının terkin edilmesi ile ilgili yazısı,
  6. 6-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı?nın, BHRS dış borçlanma hakkında Hazine ile Garanti Protokolü imzalanması ve dış borç ödeme hesabı oluşturulması ile ilgili yazısı,
  7. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı?nın, Uludağ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.?deki hisse devri ile ilgili yazısı,
  8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı?nın talepleri doğrultusunda hazırlanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 2265 parselle ilgili plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
  9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı?nın talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Santral Garaj Uygulama İmar Planı, Ulu Mahallesi, 3680 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 parsellere ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
  10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 17.01.2008 gün ve 40 sayılı Kararı ile onaylanan Yalova Yolu II:Bölge Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısı,
  11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısı,
  12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Hamitler Mahallesi ve Çevresinin su ihtiyacının karşılanması amacıyla 6392 ada, 51 parselde Su Terfi Merkezi yapılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı,
3. Komisyonlardan Gelen Evraklar;
  1. Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, 2008 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili raporu,
  2. Plan ve Bütçe Komisyonu?nun, 2008 Yılı Satış Miktarları ile ilgili raporu,
  3. Hukuk Komisyonu?nun, Belediye Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ile ilgili raporu,
  4. Hukuk Komisyonu?nun, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Yönetmeliği?nde güncelleme yapılması ile ilgili raporu,
  5. Hukuk Komisyonu?nun, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili raporu,
  6. Ulaşım Komisyonu?nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İhaleli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği?nin 29. Maddesinde Değişiklik Yapılması ile ilgili raporu, <0S??’?’?????? ????????`???`?```??I ST`a ?u0Ei?I?nu?su?,Nğ?????????????????`?????????? TaI???İı??????uS?0Es=NA???????ğĞ???n'm1oriy,R?efDghkGl????????????????????????????????@?????????????????????????????0+?a?? ??????e?K???s??S??m??? ? ? ?V??k?i?p??u? ?"??o??1?a?? ?????????????????????Ó?????????????????????????????? ?0?K?a?v?t?????u?e?Ã?3?,?k?f?? ????+????????[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[???[?@???????[FAULT??DEFINERWHEN???????´????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???K?????????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C?H?????`???H???H???????C?C???????`???C/TD>
  7. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 17.01.2008 gün ve 40 sayılı kararı ile onaylanan Yalova Yolu II:Bölge Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
  8. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 13.12.2007 gün ve 803 sayılı kararı ile onaylanan Barakfaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
  9. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gürsu İlçesi, Dışkaya Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
  10. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım Belediyesi?nin 1/25 000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Üniversite alanı ayrılması ile ilgili plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım Plan değişikliği ile ilgili raporu,
  11. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kayapa Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  12. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Zeytinbağı Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  13. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Karıncalı Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  14. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kurşunlu Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Çalı Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Güzelyalı Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Görükle Belediyesi, BUSKİ İsale Hattı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
  18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Demirtaş Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Emek Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Kestel Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Mudanya Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Gemlik Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Nilüfer Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
  26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi Belediyesi?ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,
  27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli San0S??’?’?????? ????????`???`?```??I ST`a ?u0Ei?I?nu?su?,Nğ??tral Garaj ve Çevresi Uygulama İmar Planında trafo alanı ile ilgili plan değişikliği ile ilgili raporu,
  28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu?nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu II:Bölge Uygulama İmar Planında Alaşar Mah. 4490 ada, 13 parselde enerji nakil hatlarının değiştirilmesi ile ilgili imar planı değişikliği ile ilgili raporu.

13.03.2008 Tarihli Meclis Kararları

Meclis kararları henüz yayınlanmamıştır...


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2008 Perşembe günü saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yaptığı 2004/2009 seçim döneminin 50 nci, 5 inci dönemin 3 üncü OLAĞAN toplantısının 1. Birleşimine alınan KARARLARIN ÖZETİDİR.

1-Okunan Geçen Toplantı Zaptının oybirliği ile kabulüne,
2-Başkanlık Makamı’nın, Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 06.02.2008 Tarih ve 2008/49 Esas, 137 sayılı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
3-Başkanlık Makamı’nın, Mudanya Belediye Meclisi’nin, 03.03.2008 Tarih ve 2008/26 Esas, 2008/32 sayılı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
4-Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları ve Taksi/Dolmuş Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısının Hukuk-Ulaşım Komisyonlarına müştereken havalesine,
5-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın, Kamyon Alınması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
6-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Elektrik pilon parselleri üzerinde mevcut intifa haklarının terkin edilmesi ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
7-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, BHRS dış borçlanma hakkında Hazine ile Garanti Protokolü imzalanması ve dış borç ödeme hesabı oluşturulması ile ilgili yazısının oybirliği ile kabulüne,
8-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Uludağ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’deki hisse devri ile ilgili yazısının oyçokluğu (M.Semih PALA 1 Red, 67 Kabul) ile kabulüne,
9-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talepleri doğrultusunda hazırlanan, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 2265 parselle ilgili plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
10-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Santral Garaj Uygulama İmar Planı, Ulu Mahallesi, 3680 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 parsellere ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
11-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.01.2008 gün ve 40 sayılı Kararı ile onaylanan Yalova Yolu II. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
12-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
13-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Hamitler Mahallesi ve Çevresinin su ihtiyacının karşılanması amacıyla 6392 ada, 51 parselde Su Terfi Merkezi yapılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
14-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Kestel Belediyesi sınırları içinde su ihtiyacını karşılamak amacıyla Su Deposu Alanı yapılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
15-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gölyazı Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
16-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Hasanağa Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
17-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kayapa Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
18-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Akçalar Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
19-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Çalı Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
../...

-2-


20-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Görükle Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
21-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
22-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Kestel Belediyesi’ne ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
23-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
24-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
25-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
26-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2008 Yılı Teminat Miktarları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
27-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2008 Yılı Satış Miktarları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
28-Hukuk Komisyonu’nun, Belediye Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
29-Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Yönetmeliği’nde güncelleme yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
30-Hukuk Komisyonu’nun, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
31-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İhaleli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği’nin 29. Maddesinde Değişiklik Yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2008 gün ve 40 sayılı kararı ile onaylanan Yalova Yolu II:Bölge Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK,Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 7 Red, DSP; Ercan ERDEM 1 Red, Bağımsız; M.Semih PALA, Figen HİÇYILMAZ 2 Red, 58 Kabul) ile kabulüne,
33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2007 gün ve 803 sayılı kararı ile onaylanan Barakfaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu İlçesi, Dışkaya Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili raporunda; Tarihlerde sehven bir yanlışlık olduğundan “05.12.2007 Tarih ve 180 sayılı Meclis Kararı ile 05.12.2007 Tarih ve 181 sayılı Meclis Kararı” olarak düzeltilerek raporun oybirliği ile kabulüne,
35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’nin 1/25 000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Üniversite alanı ayrılması ile ilgili plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım Plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK,Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 7 Çekimser, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 Çekimser, 60 Kabul) ile kabulüne,
36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kayapa Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK,Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 7 Red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 Red, 60 Kabul) ile kabulüne,
37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Zeytinbağı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

../...

-3-

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karıncalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kurşunlu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Çalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Güzelyalı Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Görükle Belediyesi, BUSKİ İsale Hattı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK,Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 7 Red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 Red, 60 Kabul) ile kabulüne,
43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Demirtaş Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Emek Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; Planlardaki 19 nolu parselin çıkartılarak kararın değiştirilerek oybirliği ile kabulüne,
45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunda; “Belediyesine İade Edilen Kararlardan 01.10.2007 Tarih ve 135 ve 138 sayılı Meclis Kararları ile Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlardan 04.01.2008 Tarih ve 09 sayılı Meclis Kararının tekrar görüşülmek üzere Komisyona İadesine, rapordaki diğer maddelerin kabulüne” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,
47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK,Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 7 Red, 61 Kabul) ile kabulüne,
48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK,Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 7 Red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 Red, 60 Kabul) ile kabulüne,
50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK,Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 7 Red, Bağımsız; Figen HİÇYILMAZ 1 Red, 60 Kabul) ile kabulüne,
52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Çevresi Uygulama İmar Planında trafo alanı ile ilgili plan değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Ayhan SOLAK, Hüseyin TÜRKER, Aydın ÇIKIKÇI, Mustafa BİLTEKİN, Recep TANLAK,Hüseyin BOZKURT, Önder YABANCAR 7 Red, DSP; Ercan ERDEM 1 Red, Bağımsız; M.Semih PALA, Figen HİÇYILMAZ 2 Red, 58 Kabul) ile kabulüne,
53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu II:Bölge Uygulama İmar Planında Alaşar Mah. 4490 ada, 13 parselde enerji nakil hatlarının değiştirilmesi ile ilgili imar planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,
54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri; Yener ACAR, Mehmet GÜREL ve Mustafa ÜLKER’in verdiği “Kestel Belediye Meclisi’nin, 03.03.2008 Tarih ve 46 sayılı ‘İmar Planı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
../...
-4-

55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri; Mustafa KARAKOÇ, Servet BÜYÜKPOYRAZ, Celal DEMİR, Mehmet Raci ARVAS ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Yıldırım Belediye Meclisi’nin 05.03.2008 Tarih ve 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ,118 ve 119 sayılı ‘İmar Planları’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri; Fahreddin YILDIRIM ve Rıfat BAKAN’ın verdiği “Osmangazi İlçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi H22d.02d.4a pafta, 1510 Ada, 7 sayılı parselin Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılması için IX 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programının 2008-2010 yılları dilimine ek olarak alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonları’na havalesine,
57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri; Mehmet GÜREL ve Ali Hasan YOLUÇ’un verdiği “Kestel İlçesi, 4 pafta 2113 parsel sayılı taşınmaz, Uygulama İmar Planında B.H.A. sahasında kaldığından, kamulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyemiz IX. 5 Yıllık İmar Programının 2009 yılı dilimine alınması” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri; Erkan DENİZ ve Günay ÇETİN’in verdiği “BURULAŞ Otobüslerinin Hasanağa TOKİ-Görükle (Zafer, Kurtuluş, Dumlupınar ve Sakarya Mahalleleri) – İzmir Yolu- Terminal hattında hizmet vermesi” ile ilgili yazılı önergenin Ulaşım Komisyonu’na havalesine,
59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Rıfat BAKAN ve Mehmet GÜREL’in verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.03.2008 Tarih ve 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ve 205 sayılı Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi; Erol DEMİRHİSAR’ın verdiği “Mudanya Belediye Meclisi’nin, 03.03.2008 Tarih ve 2008/27 Esas, 2008/30 Karar ve 2008/28 Esas, 2008/31 sayılı ‘Uygulama İmar Planı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi; Mustafa BİLTEKİN’in verdiği “Görükle Belediye Meclisi’nin 04.03.2008 Tarih ve 2008/24 Esas, 24 sayılı ‘1/1000 ölçekli Görükle Göçmen Konutları Planı’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri; Oktay ERDEM ve İbrahim SÜTÇÜ’nün verdiği “Bursa-Mudanya Karayolu üzerinde bulunan Bademli Kavşağı’nda geliş-gidiş araç trafiğine kesintisiz geçiş imkanı sağlayacak köprülü kavşak yapımına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri; İdris UYSAL ve İsmet AKGÜN’ün verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin 06.02.2008 Tarih ve 2008/47 Esas, 135 sayılı ‘2008 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nde değişiklik yapılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine,
64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi; Orhan ÖZCÜ’nün verdiği “Gürsu Alan Yolu mevkiinde mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait taşınmazların da içinde bulunduğu alanda 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri; İdris UYSAL ve İsmet AKGÜN’ün verdiği “Osmangazi Belediye Meclisi’nin, 05.03.2008 Tarih ve 2008/85 Esas, 170 sayılı ‘Sağlık İşleri Müdürlüğü Bütçesine, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinden Ödenek Aktarılması’ hakkındaki Meclis Kararı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri; Beşür KARADERE ve Necati TÜZÜN’ün verdiği “Emek Belediye Meclisi’nin, 07.03.2008 Tarih ve 13 sayılı ‘1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ ve 14-15 sayılı ‘Plan Tadilatı’ hakkındaki Meclis Kararları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,

-5-

67-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri; İdris UYSAL ve İsmet AKGÜN’ün verdiği “Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07.03.2008 Tarihli ‘AB Hibe Proje’ hakkındaki yazısı” ile ilgili yazılı önergenin oybirliği ile kabulüne,
68-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi; Ali GARAÇOĞLU’nun verdiği “Ovaakça Belediyesi’nin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça 8 pafta, 209 parselde Sosyal Tesis Alanının. Sağlık Tesisi Alanı olması hakkındaki plan değişikliği” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
69-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri; Ayhan SOLAK, Recep TANLAK ve Hüseyin TÜRKER’in verdiği “Akçalar Belediyesi’ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Belediye Sanayi Bölgesinin bir bölümü Organize Sanayi Bölgesi olarak işlenmesi” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
70-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri; Süleyman TAŞAR ve Celal DEMİR’in verdiği “Nilüfer Belediye Meclisi’nin 05.03.2008 Tarih ve 5, 6, 7, 9 10, 11, 13, 14, 16 sayılı Meclis Kararları ile 10.01.2007 Tarih ve 14 sayılı evrakları” ile ilgili yazılı önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine,
71-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Recep ALTEPE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
72-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa BOZBEY’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
73-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet AYDOĞDU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
74-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet TURGUT’un yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
75-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Beşli Yaman ÇİNÇEOĞLU’nun yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
76-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmet EKİZ’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
77-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref GÜRE’nin yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
78-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fatih Mehmet GÜLER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
79-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali YILDIRGAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
80-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali TURAN’ın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
81-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halil DÖNER’in yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
82-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Veli KAYA’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,
83-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim SİNCANLI’nın yazılı mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Hikmet ŞAHIN
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

13.03.2008 Tarihli Meclis