İdari Yapı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Nurullah YILDIZ (Şb. Md. V.)

Telefon: 0224 716 22 50

Fax: -

E-Posta: nurullah.yildiz@bursa.bel.tr

Adres: Merinos AKKM Kuzey Ofisleri 1. Kat Osmangazi / BURSA


Bağlantılar

Müdürlük Bilgileri

1 ŞUBE MÜDÜRÜ – 2 MEMUR – 129 BİNTED PERSONELİ

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11-

 • Sportif tesisleşme hamlelerinde çağdaş hedefler ile buluşmak, ulusal ve uluslararası rekabet edecek altyapıyı oluşturmak, çağdaş, modern ve kaliteli tesisler ile Bursa halkına spor kültürünü benimsetmek, millî ve manevi değerlerin bilincinde sporcular yetiştirmek, geleceğimizin teminatı gençlerimiz için; yenilikçi, modern, çevreye duyarlı tesisleşmeler ile kurumsal yapıyı sağlamak, kaynakları verimli kullanarak ve bu doğrultuda Bursa’da sportif aynı zamanda sosyal alanda bütün organizasyon ve kurumlara katkı sağlayarak sağlıklı, ahlaklı ve başarılı nesiller yetiştirmek.
 • Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan spor tesisleri ve sahalarının işletilmesini, devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır hâlde bulundurulmasını, mevcut demirbaşları, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır hâlde bulundurulmasını, tesislerimizde yapılacak olan spor etkinliklerinin takviminin düzenlenmesini sağlamak.
 • Büyükşehir Belediyesince organize edilmesi öngörülen turnuva, yarışma vb. sportif organizasyonlar ile gençlik hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak.
 • Sporun yaygınlaşmasını sağlayarak, gençlere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
 • Büyükşehir Belediyesi faaliyet sınırları içerisinde bulunan her yaş ve kesime spor hizmetini sunmak için projeler üretmek ve uygulamak.
 • Amatör spor kulüplerini desteklemek.
 • Okullara spor malzemesi yardımı yapmak, okul spor faaliyetleri ile ilgili olarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve okullarla işbirliği yapmak.
 • Büyükşehir Belediyesine ait spor tesislerinin meclis kararı doğrultusunda tahsis işlemlerini yapmak.
 • Yaz-Kış Spor Okulları açmak, yürütmek ve denetlemek.
 • Millî Federasyonlar tarafından ilimizde yapılacak olan üst düzey spor organizasyonlarına destek olmak ve katkı sağlamak.
 • Maddi ve manevi durumu spor yapmak için elverişli olmayan çocuklara yönelik projeler düzenleyerek, çocukların ruhsal, bedensel ve sosyolojik gelişimlerine katkıda bulunmak.
 • Büyükşehir Belediyesine ait spor tesislerine spor malzemesi desteği yaparak, o bölgede yaşayan halkımızın kullanımına sunmak ve spor yapmalarını sağlamak.
 • Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ön görüşmeler yapmak.
 • Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren ve derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül vermek.

 

 • Yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • Stratejik plan doğrultusunda performans programları hazırlamak.
 • Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlamak.
 • Mevzuatla belirlenen hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Geleneksel spor organizasyonları yapmak ve bu organizasyonlara destek sağlamak.
 • Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik spor faaliyetleri ve organizasyonlar düzenlemek.