“2. ERDİNÇ ÇELİKKOL TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI’’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı şehrimizin bir değeri olan Bestekâr Sanatçı Erdinç Çelikkol’a vefa amacıyla   “2. Erdinç Çelikkol Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2022’’adıyla bir yarışma düzenlemiştir.

Yarışma, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülen görev, organizasyon ve sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.


Adı-Soyadı

E-POSTA

TELEFON

Bestekâr


Eserin ilk mısraı-Eserin Adı

Rumuzu

Makamı

Usulü

Eser sahibinin T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

Adresi

Tel No

E-Posta

Banka Adı/Şube

IBAN

Güftekâr


Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Adresi

Tel No

E-Posta

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince; tarafımdan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen, kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere her türlü kişisel/özel nitelikli verilerimin belediye sistemine işlenmesine, Orkestra Şube Müdürlüğü “2. Erdinç Çelikkol Türk Sanat Müziği Beste Yarışması” projesi Başvuru Formu için beyan etmiş olduğum tüm kişisel bilgilerimin kayıt edilmesine peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.