Merkez Bölge, Gemlik ve İnegöl İlçelerine Servis Plakası Dönüşümü

Merkez Bölge, Gemlik ve İnegöl İlçelerine Servis Plakası Dönüşümü

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) Kurulu’nun 29.07.2022 tarih ve 2022/174 sayılı kararı kapsamınca; “2018/334 sayılı UKOME Kurul kararı ile Bursa Merkez Bölge (S) serisinden plaka ihtiyacını karşılamak üzere, dış ilçelerden karşılanması yönünde karar alınmış ve 2018/550 sayılı karar ile uygulaması gerçekleştirilmiştir. 2020/105 sayılı UKOME Kurul kararı ile Merkez Bölge plaka ihtiyacı belirlenmiş ve bu karar kapsamında 150 adet plaka arzı, yeni plaka verilmek suretiyle karşılanmıştır. Diğer yandan Gemlik ve İnegöl ilçeleri için de yeni plaka arzı yapılmış fakat her iki ilçedeki ekonomik aktivitelerde yaşanan önemli değişimler (yeni fabrikaların kurulması ile) sonucunda yeni (S) serisinden plaka ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple,

  • a)  Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde (S) serisi ticari plaka taşıma ihtiyacının belirlenerek dengelenmesine yönelik; Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin ticari plaka verilmesi hakkındaki 28 (2) maddesi uyarınca mevcut istatistiki bilgiler ile birlikte Bursa Ticaret ve Sanayi Odası,  Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası ile ilçelerde faaliyet gösteren meslek ve ticaret odalarının yazılı ve sözlü görüşleri ve UKOME Alt Komisyon toplantısında komisyon üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen, Merkez (Osmangazi-Yıldırım-Nilüfer-Gürsu-Kestel) Bölge, Gemlik ve İnegöl ilçelerinin (S) serisinden ticari araç ihtiyacını karşılamak üzere, 255 adet (S) serisinden aracın merkez dışı ilçelerden karşılanmasının uygun olduğuna,

 

İLÇE

BELDE

İHTİYAÇ MİKTARI

MİKTAR (Adet)

MUDANYA

 

5

GEMLİK

 

5

KARACABEY

 

50

MUSTAFAKEMALPAŞA

 

5

ORHANGAZİ

MERKEZ

20

ÇAKIRLI

NARLICA

YENİKÖY

YENİSÖLÖZ

İZNİK

MERKEZ

40

BOYALICA

ELBEYLİ

YENİŞEHİR

 

5

İNEGÖL

 

5

KELES

 

20

ORHANELİ

 

50

HARMANCIK

 

25

BÜYÜKORHAN

 

25

TOPLAM

255

  • b)  a) fıkrasında belirlenen hususun gerçekleştirilmesi amacı ile UKOME Kurulu’nca verilen iş bu karar için, bölgesel devir bedeli ücretinin ve ödemeye ilişkin usül ve esasların Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce belirlenmesine,
  • c)   Kontenjan kapsamında, uygulamadan her bir ilçe bazında en fazla gerçek/tüzel kişinin faydalanabilmesi amacıyla; dış ilçelere tescilli araçlardan her bir gerçek/tüzel kişinin; sahip olduğu araçlardan, tescilli olduğu ilçede en fazla 1 adet araç için başvuruda bulunmasına ve talepte bulunulan plakanın değiştirilmemesine,
  • d)  İlgili dış ilçeye tescilli araç için yapılacak dönüşüm başvurusunda, dönüşüm talebinin hangi bölge için yapıldığının açık bir şekilde belirlenmiş olmasına, her bir araç için sadece bir bölgeye (Merkez Bölge veya Gemlik veya İnegöl bölgelerinden sadece birine) başvuruda bulunulmasına,
  • e)  İlçe bazında ayrılan dönüşüm kontenjanından fazla dönüşüm talebi bulunması halinde, başvurular arasından Noter huzurunda çekilecek kura ile (ilçe dönüşüm kontenjanı miktarının % 10’u kadar tam sayıda [tavana yuvarlanmış] yedek ile olacak) belirlenmesine,
  • f)   İlçe plakasına sahip isteklilerce yapılacak başvurular neticesinde, başvuru sahibi adına olan ilçe (S) plaka tescilinin iptal edilmesine ve karşılığında merkez bölgeye veya Gemlik veya İnegöl ilçelerinden birine dahil yeni bir (S) serisinden plakanın, tescil edilmesine,
  • g)  (S) serisinden ticari araç plakasının dönüşüm talebine ilişkin başvuruların, 05.09.2022-21.10.2022 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na; araç sahibi, tüzel kişilik ise yetkilisi veya bu kişilerin yasal vekillerince (bölgeler arası araç dönüşüm, tescil başvurusu yetkisini içeren vekaletname aslı ile) şahsen yapılmasına,  müracaatlarında İdareden temin edilecek matbu başvuru dilekçesi(Ek-2 veya Ek-3) ve 1 adet mavi kapaklı dosya ile aşağıda yazılı evraklarla başvuru yapılmasına,
  • h)  Başvuru süreci ile ilgili olarak www.bursa.bel.tr internet sitesinde, 05.09.2022’den en az 5 gün öncesinden konu ile ilgili olarak bilgilendirme yapılmasına, 05.09.2022 tarihine kadar en az 1 işgününde 2 yerel gazetede konuya ilişkin ilan yayınlanmasına,
  • i)    Başvuruların tamamlanması ile birlikte konunun takip eden ilk UKOME Kurulu gündemine alınarak, Merkez Bölge, Gemlik, İnegöl bölgeleri için ihtiyaç miktarları doğrultusunda karar verilerek başvuruların değerlendirilmesine ve diğer süreçlerin belirlenmesine,
  • j)   Müracaat şekli, süresi ve benzeri standart prosedürünün, başvuru belgelerinin ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında genel işleyiş ile ilgili sürecin Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.”

 

Ukome Kurulu’nca uygun görülenlerden, “Bölgeler Arası Devir Ücretini” peşin olarak bir defada Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na ödeyen ve diğer usul-esasları yerine getirenlere Ukome Kurulu’nca “Ticari Araç Tahsis Belgesi” düzenlenerek geçiş yapmaya hak kazandığı (Merkez, Gemlik veya İnegöl) bölgeye ilişkin tescil edilmesi sağlanacaktır.

İletişim ve Bilgi İçin:  444 16 00 

Dahili: 2730, 2734, 2752, 2754

 

UKOME Kurul Kararı(Ek-1)

 

 Başvuru Formları;