“İZNİK YÖNETİM PLANI”

“İZNİK YÖNETİM PLANI”

15 HAZİRAN 2022

BASIN DUYURUSU

“İZNİK YÖNETİM PLANI”

BURSA - İznik’in 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine kaydedilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile 5226 Sayılı Yasa ile Değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın Ek- 2. maddesi ve bu madde doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe giren "Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereği, hazırlanmış olan “İznik Yönetim Planı”, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI