Bursa'nın Edebiyatı / Edebiyatın Bursa'sı Bilgi Şöleni

Bursa'nın Edebiyatı / Edebiyatın Bursa'sı Bilgi Şöleni

Bursa'nın Edebiyatı / Edebiyatın Bursa'sı Bilgi Şöleni

(14-16 Ekim 2022 / Bursa)

 

Amaç:

Bursa, binlerce yıllık tarihiyle, Osmanlı İmparatorluğu’nun beylikten devlete geçiş ve kuruluş sürecine tanıklığıyla, Osman Gazi, Orhan Gazi, Yıldırım Bayezid, I. Mehmed, I. Murad ve 2. Murad ile birlikte pek çok şehzade, hanedan mensubu ve Emir Sultan Hazretleri veya Üftade Hazretleri gibi erenlerin ebedî istirahatgâhı oluşuyla, Türk-İslâm ruhunu yansıtan mimarî dokusuyla, tarih boyunca Balkanlar ve Kafkaslardan aldığı göçlerle zengin bir birikime sahip olan, manevi ve kültürel değeri büyük bir şehirdir. Bu özellikleriyle 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmaya hak kazanan Bursa, bir hafıza mekânıdır. Millî, tarihî ve sosyal hafızanın canlı tutulmasında son derece etkili bir işlevi olan edebiyatın Bursa’yı hangi açılardan yansıttığını, Bursa’nın Türk diline ve edebiyatına katkısını tespit etmek, “Bursa’nın Edebiyatı ve Edebiyatın Bursa’sını” ilim dünyası ile Bursa sevdalılarının istifadesine sunmak amacıyla söz konusu bilgi şöleni düzenlenmiştir.

 

Tebliğ Konuları:

- Bursa’da teşekkül eden edebî muhitler/mahfiller;

- Bursa’daki süreli yayınlarda edebî hareketlilik;

- Bursa’da belirli bir süre ikamet eden edebiyatçılar ve Bursa;

- Yolu Bursa’dan geçen edebiyatçılar ve Bursa;

- Bursa doğumlu edebiyatçılar ve Bursa;

- Bursa’yı işleyen edebî eserler;

- Bursa’dan, Bursalılardan veya Bursa’nın simgelerinden söz eden edebî eserler;

- Bursa’da sözlü edebiyat geleneği;

- Edebî eserlerde Bursa yerli ağızlarının veya Bursa göçmen ağızlarının kullanımı.

 

Katılım Şartları:

1. Bilgi şöleninin dili Türkçedir.
2. Bir yazar, en fazla bir tebliğ ile katılabilir.
3. Tebliğlerin bütün sorumluğu yazar/yazarlara aittir.
4. 450-500 kelimelik tebliğ özetleri, bursaveedebiyat@gmail.com e-posta adresine en geç 15 Ağustos 2022, Pazartesi günü, 23.59'a kadar gönderilmelidir.
5. Kabul edilen tebliğlerin tam metinleri, Türkçe ve İngilizce özetleriyle birlikte, en geç 15 Kasım 2022, Salı gününe kadar bursaveedebiyat@gmail.com adresine e-posta yoluyla ekli dosya olarak gönderilmelidir.
6. Tebliğ ile katılacak olanların konaklama ve yemek giderleri karşılanacaktır.
7. Tebliğ sunacaklardan katılım ücreti alınmayacaktır. Ancak sosyal sorumluluk kapsamında her katılımcı fidan bağışını gösterir belgeyi, tebliği kabul edildikten sonra ibraz etmelidir. (Kaç adet fidan bağışlanacağı, fidanların ücreti, bağış yapılacak kurum/kuruluş ile hesap bilgileri daha sonra duyurulacaktır.) Bağışlanan fidanlarla Bursa’da orman alanı oluşturulacak ve söz konusu alan, bilgi şöleni adına tahsis edilecektir. (Birden çok yazarın yazmış olduğu tebliğlerde her yazar fidan bağışlamalıdır.)

 

Önemli Tarihler:

Tebliğ Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih:

15 Ağustos 2022

Kabul Edilen Tebliğlerin Açıklanması:

15 Eylül 2022

Tebliğ Tam Metninin Gönderimi İçin Son Tarih:

15 Kasım 2022 (Tebliğler kitap olarak yayınlanacaktır.)

Tebliğlerin Gönderileceği Adres:

bursaveedebiyat@gmail.com

 

Yazım Kuralları:
Sayfa Yapısı:

1. Sayfa boyutu, A4; yönü dikey olmalı; kenar boşlukları, her yandan 3 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır.
2. Metne sayfa numarası verilmemelidir.

Tebliğ Yazımında Kullanılacak Yazı Tipleri:

1. Tebliğin tamamında Times New Roman yazı tipi kullanılacaktır.
2. Farklı alfabelerin kullanımı halinde metinle birlikte yazı tipinin de gönderilmesi gerekmektedir.

Metin Biçimi:

1. Tebliğ başlığı; büyük harflerle, koyu renkte, 12 punto Times New Roman yazı tipiyle iki yana yaslı biçimde olmalıdır.
2. Yazar adı, unvanı, üniversitesi/kurumu, e-posta adresi, cep telefonu numarası tebliğ başlığının altına ortalanmış biçimde 9 puntoyla yazılmalıdır.
3. Özet başlıkları ve özetler (Türkçe, İngilizce) 9 punto, tek satır aralığı ve iki yana yaslı olmalıdır.
4. Tebliğ metni; 11 punto, tek satır aralığıyla ve iki yana yaslı yazılmalıdır.

Dipnot ve Kaynakça:

Dipnot ve Kaynakça dünyada kabul edilen kurallar çerçevesinde olmalıdır. Bunun için ayrıca bir tercihte bulunulmamaktadır.

İmlâ:

Türk Dil Kurumunun son baskı Yazım Kılavuzu ya da genel ağ ortamında sunulan Yazım Kılavuzu dikkate alınmalıdır.

 

Düzenleyen Kurumlar:

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi

 

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu

Prof. Dr. Hatice Şahin

Prof. Dr. Nesrin Karaca

Prof. Dr. Hülya Taş

Prof. Dr. Özlem Ercan

Prof. Dr. Gülay Durmaz

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Günşen

Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu

Prof. Dr. Atabey Kılıç

Prof. Dr. Ayşe İlker

Prof. Dr. Bilal Kemikli

Prof. Dr. Burul Sagınbayeva

Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz

Prof. Dr. Cihan Özdemir

Prof. Dr. Edina Solak

Prof. Dr. Ekrem Čaušević

Prof. Dr. Fahri Temizyürek

Prof. Dr. Fehim Nametak

Prof. Dr. Gülay Durmaz

Prof. Dr. Gürer Gülsevin

Prof. Dr. Hatice Şahin

Prof. Dr. Hülya Argunşah

Prof. Dr. Hülya Taş

Prof. Dr. Kelime Erdal

Prof. Dr. Kerima Filan

Prof. Dr. Kerime Üstünova

Prof. Dr. Lindita Xhanari Latifi

Prof. Dr. Mehmet Samsakçı

Prof. Dr. Mirjana Teodosijević

Prof. Dr. Muharrem Dayanç

Prof. Dr. Mustafa Argunşah

Prof. Dr. Naciye Yıldız

Prof. Dr. Nesrin Karaca

Prof. Dr. Nevzat Özkan

Prof. Dr. Nimetullah Hafız

Prof. Dr. Oğuzhan Durmuş

Prof. Dr. Özlem Ercan

Prof. Dr. Semra Alyılmaz

Doç. Dr. Erol Oğur

Doç. Dr. Levent Ali Çanaklı

Doç. Dr. Minara Aliyeva

Doç. Dr. Sadettin Eğri

Doç. Dr. Şükrü Baştürk

 

Sekreterya:

Dr. Özlem Güngör (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Nuray Çelik (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

 

İrtibat:

Tayyare Kültür Merkezi (www.bursa.bel.tr / 0224 716 37 76)