7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI REHBERİ

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI REHBERİ

7440 SAYILI KANUN İLE BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI BAŞVURU SÜRECİ

Son Başvuru Tarihi: 30.06.2023

Başvuru Adımları;

1- Başvuru Talep formu indirilip  (Kira borçları için form)  formun eksiksiz doldurulması,

2-Başvuru formunda istenilen belgelerin tamamlanması, (vekaletname, tüzel kişilik ise kanuni temsilcisi veya yetki belgesi)

3-Doldurulan başvuru formu;

Tüzel Kişilerin; kanuni temsilcileri tarafından yetki belgesi ile birlikte Büyükşehir Belediyemizin Zafer Mahallesi Ankara yolu Cad. No:1 A Blok Zemin kat Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğüne bizzat teslim etmesi gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin; web sitemizden çıktısı alınıp doldurulan başvuru talep formunu imzalayarak “Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi Ankara yolu Cad. No:1 A Bl Zemin kat Gelirler Şube Müdürlüğüne Osmangazi / BURSA adresine posta ile 30.06.2023 tarihinden önce gönderilmesi halinde kontrol işlemleri yapılarak yapılandırma işlemi yapılacaktır. (Ancak posta yoluyla başvuruda bulunacak vatandaşlar için; yapılan başvuruların taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi hâlinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi hâlinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.)

 

Not: Yapılandırılmak istenen borçlarla ilgili yasal takibe alınmış ve dava süreci devam eden Gerçek veya Tüzel Kişi mükelleflerin Zafer Mahallesi Ankara yolu Cad. No:1 A Blok Zemin kat Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğüne bizzat başvuru yapması gerekmektedir.

 

**Kanun kapsamında vadesi 31.12.2022 ve öncesi borcunuz olup olmadığı bilgisine web sitemizden (e-ödeme) ulaşabilirsiniz.

 

1.AŞAMA

FORMU İNDİR

Kira borçları için formu indir

2.AŞAMA

FORMDAKİ BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDUR

3.AŞAMA

FORMDA İSTENEN BELGELERİ TOPLA

4.AŞAMA

DOLDURULAN FORM VE İSTENİLEN BELGELER İLE MÜRACAAT ET

 

7440 Sayılı Kanun İle Borçların Yapılandırılmasına Göre İstenilen Belgeler;

1-Gerçek Kişiler için İstenilen Belgeler; imzalı yapılandırma formu, kimlik fotokopisi, vekili başvuru yapacak ise vekaletname.

2-Tüzel kişiler için İstenilen Belgeler; imzalı yapılandırma formu, kanunu temsilci yetki belgesi veya vekaletname

 

Yapılandırılabilecek Borç Türleri:  Son Ödeme Tarihi 31.12.2022 ve Öncesi Olan;

 • *İlan ve Reklam Vergisi
 • *İşgal Harcı
 • *Eğlence Vergisi 
 • *Yangın Sigorta Vergisi
 • *Harcamalara Katılma Payı 
 • *Kiralar
 • *İdari Para Cezaları
 • *Katı ve Tıbbi Atık Toplama Taşıma
 • *Ecrimisil ve Bertaraf Ücretleri 
 • *Gelir Tarifesine Göre Tespit Edilen Ücretler
 • *2464 sayılı Kanunda sayılan Tüm Harçlar ve Gelirleri

 

Detaylı Bilgi için: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü
Takip Servisi: 0224 716 / 1777/1783/1807/1762/1788
Kira Borçları İçin : 0224 716 /1804/ 1767/1806/1770/1764

Detaylı Bilgi İçin:  Borçların Yeniden Yapılandırılması Rehberi(7440)

 

 • Yapılandırma Rehberi
 • Başvuru Formu