7326 SAYILI KANUN İLE BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI BAŞVURU SÜRECİ

7326 SAYILI KANUN İLE BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI BAŞVURU SÜRECİ

Son Başvuru Tarihi: 31.08.2021

Başvuru Adımları;

1- Başvuru Talep formu indirilip formun eksiksiz doldurulması,

2-Başvuru formunda istenilen belgelerin tamamlanması, (vekaletname, tüzel kişilik ise kanuni temsilcisi veya yetki belgesi)

3-Doldurulan başvuru formu;

Tüzel Kişilerin; kanuni temsilcileri tarafından yetki belgesi ile birlikte Büyükşehir Belediyemizin Zafer Mahallesi Ankara yolu Cad. No:1 A Blok Zemin kat Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğüne bizzat teslim etmesi gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin; Covid-19 tedbirleri kapsamında www.bursa.bel.tr web sitemizden çıktısı alınıp doldurulan başvuru talep formunu imzalayarak “Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi Ankara yolu Cad. No:1 A Bl Zemin kat Gelirler Şube Müdürlüğüne Osmangazi / BURSA adresine posta ile 31.08.2021 tarihinden önce gönderilmesi halinde kontrol işlemleri yapılarak yapılandırma işlemi yapılacaktır.

Not: Hafriyat Cezası borçlarının yapılandırılması ve borçlarla ile ilgili davası bulunan mükelleflerin Büyükşehir Belediyemizin Zafer Mahallesi Ankara yolu Cad. No:1 A Blok Zemin kat Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğüne istenilen belgelerle birlikte bizzat başvuru yapması gerekmektedir.

**Kanun kapsamında vadesi 30/04/2021 ve öncesi borcunuz olup olmadığı bilgisine web sitemizden (e-ödeme linki) ulaşabilirsiniz.

 

1.AŞAMA

FORMU İNDİR

2.AŞAMA

FORMDAKİ BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDUR

3.AŞAMA

FORMDA İSTENEN BELGELERİ TOPLA

4.AŞAMA

DOLDURULAN FORM VE İSTENİLEN BELGELER İLE MÜRACAAT ET

 

 

7326 Sayılı Kanun İle Borçların Yapılandırılmasına Göre İstenilen Belgeler;

1-Gerçek kişiler için gerekli belgeler; imzalı yapılandırma formu, vekili başvuru yapacak ise vekaletname.

2-Tüzel kişiler için gerekli belgeler; imzalı yapılandırma formu, kanunu temsilci yetki belgesi veya vekaletname

 

Yapılandırılabilecek Borç Türleri: Son Ödeme Tarihi 30.04.2021 ve Öncesi Olan;

 • İlan ve Reklam Vergisi
 • Eğlence Vergisi
 • Yangın Sigorta Vergisi
 • İşgal Harcı
 • İdari para cezaları
 • Harcamalara Katılma Payı
 • Katı ve Tıbbi Atık
 • Ecrimisil Gelirleri
 • Hal Rüsumları
 • Gelir Tarifesine göre tespit edilen ücretler

Detaylı Bilgi İçin: Borçların Yeniden Yapılandırılması Rehberi(7326)

 • 7326 YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMU
 • BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI REHBERİ(7326)