2024 YILI KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ

2024 YILI KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ

Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'e istinaden, İlgi (b) yazı eki Ek-1 ve Ek-2 Kurban Kesim ve Satış Yerleri listesi güncellenerek ekte gönderilmiştir.

  • ek1
  • ek2
  • ek3