2022 YILI İTFAİYE ERİ ALIMI ASİL ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER İLE BELGELERİN SON TESLİM TARİHİNE İLİŞKİN DUYURU

2022 YILI İTFAİYE ERİ ALIMI ASİL ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER İLE BELGELERİN SON TESLİM TARİHİNE İLİŞKİN DUYURU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından

2022 YILI İTFAİYE ERİ ALIMI EVRAK TESLİM VE TARİH BİLGİLERİNE İLİŞKİN DUYURU

A – GENEL AÇIKLAMA

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde ve sınav ilanında belirtilen özel şartlar gereğince adaylardan 12.09.2022-16.09.2022 tarihleri arasında  https://www.bursa.bel.tr üzerinden elektronik ortamda ön başvuru, 19.09.2022 - 23.09.2022 tarihleri arasında ise ilanda yer alan evraklar adaylardan teslim alınmış ve KPSS puanlarına göre yapılan sıralama sonrasında yazılı bölümü için 10.10.2022 tarihinde ve uygulamalı bölümü için 12.10.2022 – 21.10.2022 tarihleri arasında adaylar sınava alınmıştır.

21.10.2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonrasında asıl listede başarılı olan adaylardan istenilen atamaya esas teşkil edecek belgeler aşağıdaki gibidir.

 

  1. Dilekçe (örnekleri aşağıda mevcut)
  2. Diploma Aslı veya Noter Tasdikli Örneği
  3. Güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesinin fotokopisi
  4. Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından “Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak” İbareli Sağlık Kurulu Raporu
  5. İkametgâh Belgesi
  6. Atama Başvuru Formu
  7. Kan Grubu Kartı Fotokopisi
  8. Sürücü Belgesi Fotokopisi
  9. Adli Sicil Kaydı
  10. Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (4 adet)

B – BELGE TESLİMİ

Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 23.01.2023 – 04.02.2023 tarihleri arasında Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok Kat:2 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Askerlik hizmetini ifa edenler hariç olmak üzere posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

C – DEĞERLENDİRME

Asıl başarı listesinde yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine yedek başarı listesindeki adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Dilekçe örnekleri:

- İlk defa Devlet memuru olacaklar için tıklayınız.

- Halen bir kamu kurum veya kuruluşunda memur olarak çalışanlar için tıklayınız.

- Vatani görevini yapmakta olan ya da askerliğe sevkini aldıranlar için tıklayınız.

- Atama Başvuru Formu için tıklayınız.