Haberler

Dünya tarihine yön veren; “Buhara”

Font Boyutu

 15 NİSAN 2016

BASIN BÜLTENİ

DÜNYA TARİHİNE YÖN VEREN; “BUHARA”
- EMİR BUHARİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE İSLAM, ŞEHİR VE MEDENİYET SEMİNERLERİ SÜRÜYOR

BURSA- Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. ile Uludağ Üniversitesi, Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Merkezi’nin Emir Buhari Kültür Merkezi’nde birlikte düzenlediği “İslam, Şehir ve Medeniyet" seminerleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yunus Akyürek´in "Buhara" sunumuyla devam etti.

2500 yıllık geçmişi olan Buhara şehrinin, İslamiyet’ten önce bölgenin başlıca ilim ve kültür merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Akyürek, bu durumun İslamiyet’in şehre hâkim olmasından sonra da sürdürdüğünü dile getirdi. Buhara’nın sahip olduğu kültürel birikime, halkının ilim, irfan ve hikmete olan rağbetine ve diğer din ve kültürlere olan müsamahakâr tavrına dikkat çeken Akyürek, “Kentin Samani devletinin başkenti olması Buhara’nın değerini bir kat daha artırmıştır. Âlimleri himaye eden, destekleyen Samani hükümdarları İslam medeniyetinde eserleriyle isimlerinden söz ettiren ilim adamlarının yetişmesine zemin hazırladılar. Samaniler döneminde Buharalı âlimler, emirler, ticaret adamları ve Fergana bölgesinde meskûn Müslüman toplumun etkisiyle Karahanlı devletinin kurucu unsurları olan Karluk, Yağma, Çiğil boyları, Gazneli hanedanı ve özellikle de Aral Gölü’nün kuzey doğusundaki Oğuz Yabgu devletine bağlı Selçuklu Türk hanedanları Müslüman oldu. Bu durum dünya tarihin akışını değiştirmiştir” dedi.

3 Türk boyunun İslamlaşmasının Sünni İslam dünyasının ve İslam medeniyetinin sancaktarlığını üstlenmelerini beraberinde getirdiğini kaydeden Akyürek, sözlerine şöyle devam etti:
“Türk-İslam tarihi açısından değerlendirilecek olursa; Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri ve Osmanlılar gibi pek çok Türk-İslâm devleti Mâverâünnehir’den ve bu bölgenin beslendiği Buhara’dan kesintisiz esen ilim, irfan, kültür ve maneviyat rüzgârını arkalarına alarak, her biri kadim kültürlerden izler taşıyan ve zamanımıza kadar ulaşan nâdide eserler vücuda getirmişlerdir. İtikatta Maturidi, amelde Hanefi mezhepleri ile Nakşibendiyye tarikatının kabul gördüğü gelenekçi çizgiye sahip olan, ismi anılınca “hadis” ilminin akla geldiği Kubbetü’l-İslâm unvanlı Buhara, bu anlamda Ehl-i Sünnet Doğunun -Moğol istilasına kadar- adeta Bağdat’ı olmuştur…

BURSA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI
BASIN VE HALKLA İLIŞKILER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 15.04.2016 | Okunma sayısı:1622

Haber Foto Galeri
Tüm ekleri indir