Haberler

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Kopenhag’da buluştu

Font Boyutu

 12 NİSAN 2016

BASIN BÜLTENİ

DSÖ AVRUPA SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI KOPENHAG’DA BULUŞTU
- DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI VE ULUSAL AĞ KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI BU YIL 4-6 NİSAN 2016 TARİHLERİNDE DANİMARKA’NIN KOPENHAG ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİ.
- TOPLANTIYA TÜRKİYE’DEN TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖLCÜK BELEDİYESİ, YALOVA BELEDİYESİ, ÇANKAYA BELEDİYESİ, KADIKÖY BELEDİYESİ KATILIM SAĞLADI.

BURSA - Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Ulusal Ağ Koordinatörleri Toplantısı bu yıl 4-6 Nisan 2016 tarihlerinde Danimarka’nın Kopenhag şehirde gerçekleşti. Toplantıya Türkiye’den Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Yalova Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Kadıköy Belediyesi katılım sağladı.

Toplantıda genel olarak ağı, bölgesel direktör ve DSÖ Avrupa Bölgesel Ofisi ile tanıştırmak ve Bölgesel Ofisin çalışmalarının daha anlaşılır hale getirilmesini sağlamak; ağların gelecek yönlerini görüşmek, DSÖ Avrupa Bölgesel Ofisi ile birlikte Ağların çalışma sinerjisini arttırmak, artan uygulamaları desteklemek, ağların kapasite ve teknik bilgilerini arttırmak; ulusal ağların ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Koordinatörlerinin bir araya gelmesine olanak sağlamak, ağ oluşturmaya ve koordinatörler arası ilişkileri geliştirmeye teşvik etmek; zihin sağlığı, fiziksel aktivite, göç, sağlık eşitsizlikleri ve Avrupa Kadın Sağlığı Stratejisi gibi gelişmekte olan öncelikli konularda koordinatörler için teknik görüş ve eğitimler temin etmek; Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı’nın, Yıllık İş ve Eğitim Toplantısının gereklerini tanımasına imkan sağlamak gibi hedefler ele alındı.
Aynı zamanda, koordinatörleri Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler ofisinin yeni personeliyle tanıştırmak, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın Ulusal Ağ ve Şehir Koordinatörlerini Bölgesel Direktör ve Bölgesel Ofis personelleriyle bir araya getirmek, Bölgesel Ofisin Çalışmalarını genişletmek, Sağlıklı Şehirlerin gelecekteki geçiş sürecini kolaylaştırmak, güncel durumu görüşmek, Ağ’ın geleceğine ve 6. Faz’ın uygulanmasına yön vermek ve Avrupa Bölgesel Ofisinin çalışma sinerjisini arttırmak gibi amaçlar için düzenlenen toplantıda ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Direktörü Monika Kosinska söz aldı.
Monika Kosinska, hoşgeldiniz konuşmasında katılımcılar arasında tanışmaya, toplantı hedeflerine ve toplantı programının taslağına öncelik verdi. Monika Kosinska katılımcılara toplantıdan beklentilerini sorarak, katılımcılara söz verdi. Söz alan katılımcıların toplantıdan beklentilerini dile getirmesinin ardından, katılımcılar ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı çalışanları arasında tanışma yapıldı.
Monika Kosinska’nın konuşmasının ardından 6 bölüm halinde düzenlenen toplantının ilk gününde genel olarak, Bölgesel Direktörle açılış görüşmeleri, politika ayrımı, sağlık yönetişimi ve iyi olma hali, bulaşıcı olmayan hastalıklar, yaşam seyri boyunca sağlığın geliştirilmesi, bilgi ayrımı, araştırma kanıt ve inovasyonlar, bulaşıcı hastalıklar ve sağlık güvenliği, sağlık sistemi ayrımı ve halk sağlığı gibi konular görüşüldü.
5 bölüm halinde düzenlenen toplantının 2. Gününde ise, sağlıklı kentler için göç ve sağlık üzerine araştırmalar, sağlıklı kentler için zihin sağlığı üzerine araştırmalar, fiziksel aktivitenin arttırılması, fiziksel aktivite politikalarından uygulamaya geçilmesi, Avrupa Kadın Sağlığı Stratejisi gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Günün sonunda Bölgesel Direktörle birlikte kapanış bölümüne yönelik hazırlıklar başlığı altında, katılımcılar arasında grup çalışması yapıldı. Grup çalışmasında ağ içerisinde ki iletişimin güçlendirilmesi konusunda neler yapılabileceği görüşüldü. Günün sonunda Monika Kosinska tüm katılımcılara, katılımları ve katkıları için teşekkürünü dile getirdikten sonra toplantının 2. Günü sona erdi.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağ Koordinatörlerinin Yıllık Toplantısı başlığı altında düzenlenen toplantının 3. gününde ise, DSÖ toplantısı üzerine kilit mesajlar ve görüşmeler, ulusal ağlar yıllık raporu, haber bülteni ve iletişimi, potansiyel fon edinme fırsatları, raporlar ve değerlendirmeler, diğer konular hakkında görüşmeler gibi konular üzerinde duruldu. Aynı zamanda ulusal ağlardan güncel konular başlığı adı altında 12 Ulusal Ağ koordinatörü tarafından konuyla ilgili sunumlar yapıldı. Sunumlarda genel olarak her Ulusal Ağın güncel çalışmaları ve geleceğe yönelik faaliyetleri üzerinde duruldu. Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Fransa, Rusya, Yunanistan, İngiltere, Macaristan, İsrail, İsveç, Litvanya ve Türkiye Ulusal Ağ Koordinatörleri konuyla ilgili sunumlar yaptı. Türkiye’den Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar, Sağlıklı Kentler Birliği’nin sağlık ve kent konuları üzerine yapılan güncel çalışmalarını ve gelecek faaliyetlerini anlattı. Tüm Ulusal Ağ Koordinatörlerinin sunumlarını bitirmesinin ardından, toplantı ile ilgili genel görüş ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağ Koordinatörlerinin Yıllık Toplantısı sona erdi.

BURSA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI
BASIN VE HALKLA İLIŞKILER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 12.04.2016 | Okunma sayısı:1523

Haber Foto Galeri
Tüm ekleri indir