Haberler

BURSA’NIN YERALTINDAKİ GÖZÜ

Font Boyutu

16 HAZİRAN 2011

BASIN BÜLTENİ

BURSA’NIN YERALTINDAKİ GÖZÜ
- BURSA’NIN ALTI ÜÇ BOYUTLU GÖRÜLECEK.

BURSA – Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin TÜBİTAK işbirliği ile başlattığı Bursa Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Zemin Sınıflandırması Projesi kapsamında kentin muhtelif noktalarına 15 adet deprem ölçüm istasyonu kuruldu.

Proje kapsamında önümüzdeki günlerde; yerin salınımını ölçen titreşim ölçüm cihazı ile 150 noktadan, fay hatlarının derinliğini ve yerini ölçen cihaz ile 503 noktadan, yerin yoğunluğunu, ana kaya topoğrafyasını ve derinliğini tespit eden cihaz ile de 205 noktadan ölçümler yapılacak. Bursa’nın yeraltındaki gözü niteliğindeki sistemden elde edilen veriler, bir süre sonra kentin altını üç boyutlu olarak görme imkanı sağlayacak.
Projeyle ilgili bilgi veren TÜBİTAK Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Semih Engintav, sismik tehlike arzeden bölgelerde yoğun bir çalışma içinde olduklarını bildirdi ve Bursa’da oluşturulan sistemden elde edilecek verilerin yakın bölgeler için de önemli bir kaynak olacağını söyledi.

Bursa’nın altı üç boyutlu
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile gerçekleştirilen projenin yürütücüsü Doç. Dr. Ekrem Zor ise Bursa’yı tehdit eden fay zonlarının tespiti, derinliği ve uzunluğu gibi bilgilerin elde edilmesiyle, depreme karşı alınacak önlemlerin daha somutlaşacağını söyledi. Proje kapsamında Bursa genelindeki fay zonlarının enerji birikimi, derinlik ve uzunluk gibi özelliklerinin yanı sıra, zeminlerin sınıflandırılacağını, etkin fayların tespit edileceğini ve bu faylarda senaryo depremler üretilerek ortaya çıkacak sonuçların yorumlanacağını ifade eden Doç. Dr. Ekrem Zor, “Deprem olduğunda zemin ne tür tepki veriyor bilmemiz gerek. Bunu bilebilirsek, yerüstündeki varlıklarımızı ona göre yapılandırmamız, önlemleri ona göre almamız mümkün. Kurduğumuz sistem, bize Bursa’nın üç boyutlu yer altı haritasını sunabilecek. Bursa’nın zeminiyle ilgili kritik parametrelerin bilinmesi, sismik tehlikenin tespit edilmesi; kent yöneticilerinin işini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır” dedi. Bursa il sınırları içinde 15 adet deprem ölçüm istasyonu kurulduğunu da hatırlatan Doç. Dr. Zor, şu bilgileri verdi; “Sık aralıklarla istasyon kurmamızın nedeni, hareketin olduğu bölgeye ne kadar yakın olursak, harekete ilişkin bilgileri o kadar net elde ederiz. Bu sayede Bursa’nın her noktasını kontrol edebiliyor, insanların hissedemediği küçük depremler dahil tüm hareketleri ölçebiliyoruz. Bu veriler bize, herhangi bir noktada fay hattı olup olmadığını, varsa derinliğini, yönünü, boyunu, hareket sıklığını, üretebileceği enerjiyi, oluşturacağı maksimum büyüklükteki deprem karşısında zeminin nasıl tepki vereceğini net olarak söyleyecek. Uydu bağlantısıyla TÜBİTAK MAM sistemlerine ulaşan bu veriler bize, kentin sismik tehlike haritasını net bir şekilde sunacak.”

Büyükşehir Bursa’nın Kandillisi olacak
Ocak 2011’de başlayan ve 3 yıl sürmesi planlanan projeyle ilgili bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise, projenin, bölgemizde sürdürülen en ciddi çalışmalardan biri olduğuna dikkat çekti. Bursa’nın daha önce hazırlanmış olan 2020 Çevre Düzeni İmar Planı’nda depreme ilişkin veriler bulunmadığına dikkat çeken Başkan Altepe, “Şu an yeniden hazırlamakta olduğumuz 1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni İmar Planı, TÜBİTAK ile ortaklaşa yürüttüğümüz projenin verileri ışığında hazırlanacak. Dolayısıyla kentimizin bundan sonraki gelişimi, bu raporlar doğrultusunda belirlenecek” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Deprem Master Planı yapma hazırlığı içinde olduklarını da hatırlatan Başkan Recep Altepe, Bursa Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Zemin Sınıflandırması projesinin tüm bu planlar için önemli bir veri kaynağı olacağını savundu. Altepe şöyle konuştu: “Hepimizin bildiği gibi Bursa’nın kurulduğu alan bir deprem bölgesi. Böyle bir şehirde neyi nereye yapacağımıza esas olan bilgilere ulaşmamız gerek. Olası büyük felaketleri en zararla, en az kayıpla atlatmak için bu çalışmaları yapmamız gerekiyordu. Proje tamamlandığında, kentin depremselliği ile ilgili olarak neler yapılabileceğini daha net olarak görebileceğiz. Bununla birlikte, Büyükşehir Belediyemiz bu proje sayesinde Bursa’nın Kandillisi gibi çalışacak.”

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
 

Tarih: 16.06.2011 | Okunma sayısı:7001

Haber Foto Galeri
Tüm ekleri indir