Anasayfa   /    Geri   /    Site İçi Arama   /    Site Haritası  /    English  

Anasayfa > Haberler

BURSA BIÇAKLARI TASARIM YARIŞMASI

 Yarışmanın amacı ve kapsamı

Şehrimizin kültürel ve sanatsal değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için, bıçak üretimi yapan küçük ve orta ölçekli üreticilere destek olmak amacıyla Bursa bıçakçıları tasarım yarışması düzenlenmiştir.

Yarışma jürisi 30 Nisan 2011 Cumartesi toplanıp, değerlendirme yapacak, değerlendirme sonuçları 02 Mayıs 2011 Pazartesi günü Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden ve medyadan duyurulacaktır. Ödül töreni ve sergi, yarışma komitesinin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.

Yarışma Bursa il merkezinde, komitenin belirleyeceği bir mekânda yapılacaktır. Yarışmacılar tasarımlarını bu mekânda elden veya posta ile teslim edecek, elden teslim eden yarışmacılara teslimatlarına dair belge verilecektir.

1. Bursa Bıçak Tasarım Yarışması, Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi Gültekin ERDAL danışmanlığında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Bursa Bıçakçılar Odası tarafından organize edilecek ve yürütülecektir.

2. Bursa Bıçak Tasarım Yarışması’nın amacı, geleneksel Bursa bıçaklarını ülke geneline ve dünyaya tanıtmak, Bursa bıçaklarını aranılan bir marka haline getirebilmektir. Bu yarışma ile Bursa bıçakları, kullanışlı ve yeni tasarımlarla üretilecek, Bursa ve ülkemizin beğenisine sunulacaktır.

3. Yarışmanın amaçları doğrultusunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan “Bursa bıçakları kalite belgesi” alınacak, Bursa bıçakları üretiminde belli standartlara bağlı kalınacaktır.

Yarışma Koşulları

2-1 Yarışma seçici kurul üyeleri, kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları ve Bursa Bıçakçılar Derneği yöneticileri dışında tüm tasarımcılara açıktır. Ancak hiçbir yarışmacı herhangi bir firma, şirket, kurum veya kuruluş adına yarışmaya katılamaz.

2-2-Tüm tasarımlar kullanılabilir olmalı, el dengesi göz önünde bulundurulmalı, eli yormamalı ve kullanımı rahat olmalıdır.

2-3- Yarışmacılar, Bursa temasını kullanılarak, “Bursa Bıçağı” tasarlayacaktır.

2-4-Tasarımcılar, yarışmaya aşağıda belirtilen bıçak ve kesici aletler setlerinden biriyle veya bir kaçıyla katılabilirler.

Bıçak ve Kesici Aletler Setleri
2-5 1. Mutfak ve Kasap bıçağı setinde,
• Ekmek bıçağı, • Et kesim bıçağı, • Sebze bıçağı olacaktır.

2. Kılıç, Hançer ve Av Bıçağı Setinde
• Kılıç (Osmanlı) • Hançer çeşidi • Av bıçağı çeşidi olacaktır.

3. Çakı bıçağı setinde;
• Küçük çakı • Orta çakı • Büyük Çakı olacaktır.

4. Testere grubunda;
• Bağ Bıçağı • Budama Testeresi olacaktır.

2-6 Her bıçak ve kesici aletler seti üç, testere grubu 2 bıçaktan oluşmaktadır.

2-7 Yarışmacı, katılmak istediği bıçak ve kesici aletler setinde yer alan bıçaklardan en az birinin kullanabilir nitelikte uygulanmış örneğini sunacaktır.

2-8 Yarışmacı isterse, birden fazla bıçak ve kesici aletler seti tasarımıyla yarışmaya katılabilir.

2-9 Yarışmacılar av bıçakları seti veya kılıç setleriyle yarışmaya katılacak ise,ağızlarının açılmamış ve kesici hale getirilmemiş olmasına dikkat edeceklerdir.

2-10 Tasarımlar daha önce yarışmaya katılmamış, ödül almamış veya herhangi bir yerden kopya edilmemiş olmalıdır.

2-11 Her yarışmacı, yarışmaya katılacağı her bıçak ve kesici aletler seti tasarımı için beş harfli rumuz bulacak ve bu rumuzu bıçağın çeliğine logo gibi işleyecektir. (Örnek: BURSA veya GONCA veya KRMKL gibi). Yarışmacı yarışmaya birden fazla tasarımla katılmak isterse, rumuzunun sonuna numaralandırma yapacaktır. (Örnek: BURSA-1, BURSA-2, BURSA-3 gibi).

2-12 Her yarışmacı, http://www.bursa.bel.tr internet adreslerinden:
• Katılma belgesi
• Açıklama belgesi
• Özgeçmiş formunu temin ederek, dikkatlice dolduracaktır.

2-13 Yarışmacı, şayet birden fazla bıçak seti tasarımı ile yarışmaya katılacaksa, her set için ayrı form dolduracaktır.

2-14 Bursa Büyükşehir Belediyesi, gerek yarışmaya katılan, gerekse sergilenmek üzere alınan eserleri teslim aldığı andan, teslim edeceği ana kadar geçen süre zarfında korumaya yönelik her türlü önlemleri alır.

2-1 Yarışmaya katılacak tasarımcılar 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.


3- DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Öncelikle yarışma, bıçak üretimi yapan orta ölçekli ve küçü"k bıçak üreticisine ve tüm tasarımcılara destek olmak için düzenlenmiştir. Yarışmanın ikinci amacı ise, Bursa’nın geleneksel ve yerel değerlerinden olan, dünyaca tanınmış el yapımı Bursa bıçaklarını canlandırmak ve yeni tasarımlarla kalitesini tescillemektir. Bu nedenle yarışmada “Bursa” teması önem kazanmaktadır. Bursa’nın tarihi eserleri, kültürel varlıkları, Karagöz-Hacivat, kestanesi, havlusu, teleferik, şeftalisi, Uludağ’ı, türbeleri, camileri, doğası ve vahşi yaşam alanları, bıçak tasarımlarında yansıtılmaya çalışılmalıdır. Başka bir deyişle yarışmacılar, Bursa bıçaklarını, Bursa’nın değerleriyle yorumlayıp yeniden tasarlayacaklardır. Bursa hakkında daha ayrıntılı ve geniş bilgiye Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi internet sitelerinden ulaşılabilir

4- ESERLERİN TESLİMİ VE TAKVİM

4-1- Yarışmaya başvuru, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden temin edilecek katılım belgesi, açıklama belgesi ve kısa özgeçmiş formunun eksiksiz doldurularak, eserlerle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı’na gönderilmek veya teslim edilmek suretiyle yapılır.

4-2- Her yarışmacı en fazla üç bıçak ve kesici aletler seti tasarımıyla yarışmaya katılabilir.

4-3- Yarışmacılar, kullanılabilir uygulanmış bıçak örneklerini ayrı, katılım belgesi ile açıklama belgesini başka bir zarfa, özgeçmiş formu ile birlikte bir adet vesikalık fotoğrafını da ayrı bir zarfa koyacak, üzerine beş harfli rumuz yazacaktır. Hazırlanan bu üç zarf başka bir pakete konularak aynı rumuz yazılacak ve teslim edilecektir. (Vesikalık fotoğraflar katalogda ve sergide kullanılacaktır.)
4-4 Yarışmacılar zarfların ve paketlerin üzerine rumuzlarından başka bir şey yazmayacaklardır.

4-5 Posta ve kargo ile gönderilen eserlerin tüm sorumlulukları yarışmacıya aittir.

4-6 Eserler 22 Nisan 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim edilmiş olmalıdır.

4-7 Başvuru ve eser teslimi aşağıdaki adrese yapılacaktır.

5- ÖDÜLLER

Birincilik ödülü : 4000 TL (Dört bin) (4 Adet)
İkincilik ödülü : 1500 TL (Bin beş yüz ) (4 Adet)
Üçüncülük ödülü : 1000 TL (Bin ) (4 Adet)

Sergileme ve Katalog :

50 tasarımcı ve eseri Seçici kurul gerek duyarsa, sergilemeye lâyık gördüğü eserlerden istediği kadarını, tasarımcısına ücretini ödeyerek satın alma yoluna gidebilir. Teklif edilen ücret, üçüncülük ödülünden yüksek olamaz.

Her yarışmacıya katılım ve teşekkür belgesi verilecektir veya adresine gönderilecektir.

6- SEÇİCİ KURUL

1. Mülazım GÜLŞEN, Bıçakçılar Derneği Başkanı
2. Aziz ELBAS, Bursa Büyükşehir Belediyesi Projeler Koordinatörü
3. Gültekin ERDAL, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi
4. Ahmet Ö. ERDÖNMEZ, Bursa Kent Müzesi Koordinatörü
5. Zekeriya ERKUL, Bağ Bıçağı ve Testere Ustası
6. Emrullah TAMTÜRK, Kılıç ve Av Bıçağı Ustası
7. Naci ÜNDEĞERLİ, Çakı, Bıçak, Kılıç Ustası

ONURSAL JÜRİ
Sırrı ALTEPE, Bıçak Ustası

 

7- İLETİŞİM VE SEKRETERYA

Eser Teslimi:
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı

Adres :
Atatürk Cad. Orhan Mah. Uçak Sok. P.K. 16190 Osmangazi / BURSA

Telefon:
(0224) 220 88 47

8- SONUÇLAR

Yarışma sonuçları Bursa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden ve medyadan duyurulacaktır.

Ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserler, Bursa’da daha sonra belirlenecek mekânda sergilenecektir. Yarışma komitesi gerek duyarsa başka illerde de sergi açabilecektir.

Ödül kazanan eserler tüm haklarıyla birlikte satın alınmış gibi işlem görecek ve eserlerin her türlü kullanım hakkı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Bursa Büyükşehir Belediyesi isterse, dereceye giren eserleri, belirli sayıda üretilebilir ve her bıçağa seri numarası verilerek hediyelik eşya olarak kullanabilir.

Her bıçak için, kutularına konulmak üzere tüketiciye yönelik notlar hazırlanacaktır. Bu notlarda, tasarımı yapan yarışmacının bilgileri ile birlikte, Bursa bıçakları hakkında kısa bilgiler yer alacaktır.

Ayrıca hediyelik eşya olarak kullanılacak dereceye girmiş bıçaklar için, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından özel kutu tasarımları hazırlayacaktır. Kutuların üzerinde “Bursa Hatırasıdır ve Sınırlı Sayıda Üretilmiştir” ibaresi yer alacaktır.

Ödül kazanamayan ya da sergilenmeyen eserler, yarışmacılara Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden şahsen ya da masraf ve sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere kargo ile iade edilecektir. Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ay içinde teslim alınmayan veya iade talebinde bulunulmayan eserlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yarışmaya eser gönderen her tasarımcı, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

9- SERGİ

Yarışmada derece alan oniki eserin yanında, seçici kurul tarafından sergilenmeye lâyık görülen 50 eser, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin uygun gördüğü bir mekânda sergilenecektir. Sergide, Bursa bıçaklarına sahip özel koleksiyonlara da ver verilebilecektir. Bu tür koleksiyonlara sahip koleksiyoncuların, izin vermesi veya ellerindeki koleksiyonun sergilenmesi için müracaat etmesi durumda, sergi salonunda oluşturulacak özel bölümlerde sergilenmesi sağlanabilecektir.

Dilerlerse, özel koleksiyon sahipleri eserlerine fiyat koyabilir ve eserleri satışa sunabilirler.

Sergi boyunca tüm tasarımlarla birlikte özel koleksiyonlarda Bursa  Büyükşehir Belediyesi koruması ve garantisi altında olacaktır.   

Şartnameyi indirmek için tıklayın...

 


Tüm Ekleri İndir

Haber Yayın Tarihi: 10 Şubat 2011 Saat 17:01

Okunma Sayısı: 8317

   
< Önceki HaberSonraki Haber >

Diğer Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyesi Haber Arşivi

 Sosyal Medya
 E-Bülten Üyeliği
sinema
Bursa Mobil Eğitim Projesi
hal fiyatları
yayınlarımız
merinos akkm
Anasayfa  /    Geri   /   Site İçi Arama   /   Site Haritası   /    İletişim  /   Sık Kullanılanlara Ekle      

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 P.K.16270 Osmangazi/BURSA
Tel : 444 16 00
E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Şb.Md. © Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları