Anasayfa   /    Geri   /    Site İçi Arama   /    Site Haritası  /    English  

BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE 04.12.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE ÇALIŞMAKTA OLAN TAŞERON PERSONELİN 696 SAYILI KHK’YE İSTİNADEN İŞÇİ (BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNE) OLARAK GEÇİŞİNE İLİŞKİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan ve Usul ve Esasların 28 inci maddesinde ifade edilen şirketlerden birinde işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için idarede veya idarenin şirketlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4/12/2017 tarihi ve öncesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında çalışıyor olmak gerekir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 4/12/2017 tarihinde doğum (doğum öncesi ve sonrası ücretli veya ücretsiz kanuni izinler dahil) veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar da başvuru hakkından yararlandırılır. Bu durumdakiler için başvuru ve geçiş süreleri, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

Belediyemizde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından istihdam edilen personelin, işçi statüsüne geçirilmesiyle ilgili başvurular 02.01.2018 Salı günü başlamış olup;  11.01.2018 Perşembe günü mesai bitimine hizmet alımı ihalesini yapan birimlerce  alınacaktır.

Başvuruda bulunacak olan personelin, başvuru noktalarında herhangi bir aksaklığa ve hak kaybına neden olmaması için yapılan açıklamaların okunarak belgelerin dikkatlice doldurulması ve eksiksiz olarak teslim etmesi gerekmektedir. Bu hususlarla ilgili kurum dışı bilgilere itibar edilmemesi ve tereddüt hasıl olan konularda başvuru noktalarındaki görevlilerden ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından bilgi edinilmesi gerekmektedir.

 

Başvuruda İstenen Belgeler

Başvuru Dilekçesi (EK-2)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (Adliye, Kaymakamlık veya e-devlet)

5 Adet Vesikalık Resim (Son 6 ay içinde çekilmiş olan)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)

 Feragat Beyanı (Örnek – 1)

NOT:

Başvuru dilekçesinin ihale sözleşmesini imzalayan birimce dijital olarak kaydı yapıldıktan sonra muhafazası sağlanacaktır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Formu; ilgili taşeron tarafından daktilo da veya bilgisayar ortamında doldurulması gerekmekte olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca (Nufüs Cüzdanı Sureti Onaylayanın kısmı) onaylanacaktır.

 

 Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar;

1-      Formun okunaklı, anlaşılır ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

2-      Formda ayrılan alanın dışına taşmayacak ve formdan ayrılmayacak şekilde fotoğraf yapıştırılması gerekmektedir.

3-      Öğrenim Durumu ve En Son Çalıştığı İşin Niteliğine ilişkin açıklamaların dikkatle okunarak kodlanması gerekmektedir.

4-      Formda altişveren ile ilgili bölümlerdeki bilgiler ihtiyaç duyulması halinde ihale yapılan birim veya altişverenden temin edilebilir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar

1-      Formun, formatına uygun olarak 2 nüsha hatasız, eksiksiz ve silinti, kazıntı yapılmadan doldurulması esastır. (Formların bilgisayarda veya daktiloda doldurulması gerekmektedir.)

2-      Bütün adresler (anne, baba ve kardeşler de dahil) kısaltma yapılmaksızın, şehir, semt, cadde, sokak ve kapı numarası yazılmak suretiyle eksiksiz olarak doldurulacaktır.

3-      İkamet adresi adrese dayalı nüfus kayıtlarına göre doldurulacak, eğer oturmakta olduğu adres ikamet adresinden farklıysa halen oturmakta olduğu adres kısmı doldurulacaktır.

4-      Nüfus Cüzdanı bilgilerinde (özellikle isimlerde) kesinlikle kısaltma yapılmayacaktır.

5-      Hakkınızda verilmiş mahkumiyet veya halen devam eden ceza davası var ise ilgili yer işaretlenerek, okunaklı bir karar sureti forma eklenecektir.

6-    Onay kısmı boş bırakılacak, bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanacaktır.

7-  En son çalışılan yerin adresi ve çalışılan unvan açıkça belirtilecek, çalışmaya devam edenler sadece başlayış tarihini yazacak, ayrılış sebebine ise “çalışıyor” yazacaklardır.

Ekler

Başvuru formu için tıklayın

Örnek Form için tıklayın

Güvenlik soruşturması formu için tıklayın

Resmi gazetede yayınlanan 696 sayılı kanun hükmünde kararname için tıklayın

Çalışma bakanlığının yayınladığı  696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin uygulanmasına ilişkin usul esaslar için tıklayın

 

5 Ocak 2018 Saat 16:57 841 okunma

Diğer Duyurular

 Sosyal Medya
 E-Bülten Üyeliği
sinema
Bursa Mobil Eğitim Projesi
hal fiyatları
yayınlarımız
merinos akkm
Anasayfa  /    Geri   /   Site İçi Arama   /   Site Haritası   /    İletişim  /   Sık Kullanılanlara Ekle      

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 P.K.16270 Osmangazi/BURSA
Tel : 444 16 00
E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Şb.Md. © Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları