EŞİTLİK BİRİMİ

Telefon: 444 16 00 

• Bilgilendirme: 2012 yılında Eşitlik Birimini kurduk ve Belediyemizin her bir biriminde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve kentsel hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla toplam 152 Eşitlik Birimi Temsilcisi seçildi. Eşitlik Biriminin amacı; başta kadınlar olmak üzere, yaşlıların, çocukların ve engellilerin sorunlarına ve gereksinimlerine yönelik hizmet modelleri geliştirmek; ihtiyaçlar ile ilgili araştırma ve değerlendirme yapmak; belediye ile yerel kurumlar, yerel meclisler ve kadın kuruluşları arasında işbirliği sağlamaktır. Kadın ve ailenin güçlendirilmesi, şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yerelde kampanya ve sosyal projeler yürütülmektedir.
• YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI: Kadın Dostu Kentler Programının öngördüğü “Yerel Eşitlik Eylem Planı”mızı 152 Eşitlik Birimi Temsilcimiz, ilgili diğer Kamu ve Sivil Toplum Kuruluş ve Kurumları temsilcileri ile oluşturduk ve Belediyemiz 5 yıllık stratejik planına geçirdik, uyguluyoruz.
• KENTSEL HİZMET PLANLAMASI: İmar yönetmeliğinde değişiklik yaptık (tüm belediye hizmet binaları park ve bahçelerde çocuk bakım odası yapılması). Ayrıca kentin kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin kullanımına uygun ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır (aydınlatma, kaldırım, park ve bahçe düzenlemeleri, otobüs duraklarının yeri, toplu taşıma araçlarının uygun hale getirilmesi vb.).