İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 23.01.2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6890 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 23.01.2014/64 05.02.2014 06.03.2014 Saim Leloğlu 99_5000_6890_10.jpg
Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3959 ada 43 nolu parsel ve Dağyenice Mahallesi 120 ada 4 nolu parselin “Özel Eğitim Tesisleri Alanı” na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği (1/5000) 23.01.2014/72 05.02.2014 06.03.2014 Işın Çubukçu 99_5000plandeiiklii_3959_43.jpg
Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3959 ada 43 nolu parsel ve Dağyenice Mahallesi 120 ada 4 nolu parselin “Özel Eğitim Tesisleri Alanı” na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği (1/25.000) 23.01.2014/72 05.02.2014 06.03.2014 Işın Çubukçu 99_25000pland_3959_43.jpg
Osmangazi İlçesi, Alemdar Mahallesi, 2934 Ada, 1 ve 4 No’lu Parseller’in Tali İş Merkezi’ne alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği 23.01.2014/55 05.02.201406.03.2014 Turgut Yalkı 99_PD_2934_1_4.jpg
Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 3113 Ada, 1-2-3-4 Parseller, 3116 Ada, 1-2-3 Parseller, 3117 Ada, 4-5 Parseller, 7139 Ada, 1 Parseller’in Yol Güzergahının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı değişikliği 23.01.2014/60 05.02.2014 06.03.2014 Saim Leloğlu 99_4_p_01_1090_1093.jpg
Osmangazi İlçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, 7817 Ada,2 Parsel (E: 18 Pafta, 708 Parsel)'in kısmen "Orta Yoğunlukta (150k/ha) Öneri Konut Alanı", kısmen de "Karayolu Kamulaştırma Alanı"na alınması, kısmen Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 7096 Ada, 82 ve 88 Parsellerde bulunan "İlköğretim Alanı" ve "Konut Alanı"nda düzenleme yapılması şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı Değişikliği 23.01.2014/ 57 05.02.2014 06.03.2014 Saim Leloğlu 99_7817_2.jpg
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi h21c04a pafta, 4603 ada 1 ve 2 no’lu parsellerin “100 kişi/ha yoğunluklu konut alanından” “özel eğitim tesis alanına” alınmasına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği 23.01.2014/74 05.02.2014 06.03.2014 Turgut YALKI 99_zlce_4603_1_2.jpg
Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi 5283 parselde yer alan Akaryakıt İstasyonunun genişlemesi ve 779 parselin Park Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 23.01.2014/70 05.02.2014 06.03.2014 A. İsmet BETİN 99_grkle_5283_779_parsel.jpg
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 4311 ada, 12 parselin “Eğitim Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İ.P. değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İ.P. değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İ.P. değişikliği(1/25.000) 28.01.2014/118 05.02.2014 06.03.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 99_25000_4311_12.jpg
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 4311 ada, 12 parselin “Eğitim Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İ.P. değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İ.P. değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İ.P. değişikliği(1/5.000) 28.01.2014/118 05.02.2014 06.03.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 99_5000_4311_12.jpg
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 4311 ada, 12 parselin “Eğitim Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İ.P. değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İ.P. değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İ.P. değişikliği(1/1.000) 28.01.2014/118 05.02.2014 06.03.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 99_1000_4311_12.jpg
Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolunun Umurbey-Ovaakça kısmına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik ve Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planları ile 1/5000 ölçekli Gemlik, Umurbey ve Ovaakça Nazım İmar Planları değişikliği 23.01.2014/82 05.02.2014 06.03.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 99_yol_3.jpg
Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi, 4558 ada 1-2 parseller ve 4599 ada 1-2 parsellerin “100 kişi / ha yoğunluklu konut alanı”ndan “özel eğitim tesis alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 23.01.2014/75 05.02.201406.03.2014 Turgut YALKI 99_zlce_4558__1_ve_2_parsel.jpg