İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 19.12.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI-96-96

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli, Gemlik İlçesi Cihatlı köyü tescil harici alanının “BHA Mezbaha Alanına” alınmasına 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği,1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 19.12.2013/1378 30.12.2013/30.01.2014 Gülay Bozkurt 96_1.bmp
Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar mah.193 ada, 8 parselin “su deposu ve koruma alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği – 1/1000 ölçekli Gemlik depolama Alanı Uygulama İmar Planı değişikliği 19.12.2013/1381 30.12.2013/30.01.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 96_2.bmp
Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b19c pafta, 174 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği 19.12.2013/1383 30.12.2013/30.01.2014 Turgut Yalkı 96_3.bmp
Mudanya İlçesi, Yörükali, Mürsel, Aydınpınar, Bademli tapulama sınırları H21b18c, H21b18b ve H21b19d paftada yer alan gelişme konut alanlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 19.12.2013/1384 30.12.2013/30.01.2014 Gülay Bozkurt 96_4.bmp
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3005 ada, 6-9 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 19.12.2013/1387 30.12.2013/30.01.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 96_5.bmp
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3099 ada, 1-2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 19.12.2013/1368 30.12.2013/30.01.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 96_6.bmp
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, H21c05c pafta, 223 ada, 11 nolu parselin “Özel Yurt Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 19.12.2013/1365 02.01.2014/03.02.2014 Saim LELOĞLU 96_7.bmp
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, H21c05c pafta, 4645 ada, 3 nolu parselin “Özel Yurt Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 19.12.2013/1366 02.01.2014/03.02.2014 Saim LELOĞLU 96_8.bmp
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2376 Ada, 29 Parsel’de Altyapı Bandı oluşturulmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği 19.12.2013/1372 02.01.2014/03.02.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 96_9.pdf
BUSKİ talebi doğrultusunda Teknik Altyapı Alanı (Terfi Merkezine) ilişkin Gürsu Dışkaya II. Etap Toplu Konut Alanı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişiklikleri 19.12.2013/1353 30.12.2013/30.01.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 96_10.bmp
Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1143 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 19.12.2013/1376 30.12.2013/30.01.2014 Turgut Yalkı 96_11.bmp
Osmangazi İlçesi, Akpınar Mah. 6200 ada, 39 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği 19.12.2013/1355 30.12.2013/30.01.2014 Gülay Bozkurt 96_12.bmp
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mah. 7518 ada, 1-2-3 parseller, 7519 ada, 1 parsel, 7520 ada, 1-2-3 parseller, 7521 ada, 1-2 parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği 19.12.2013/1356 30.12.2013/30.01.2014 Turgut Yalkı 96_13.bmp
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mah. 5101 ada, 2 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği 19.12.2013/1357 30.12.2013/30.01.2014 Turgut Yalkı 96_14.bmp
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mah. 6588 ada, 1 ve 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı Değişikliği 19.12.2013/1358 30.12.2013/30.01.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 96_15.bmp