İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 23.05.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
21.02.2013 gün ve 203 sayılı kararı ile onaylanan, BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonuna yapılan askı itirazlarına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Kestel Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 23.05.2013/610 05.06.2013-05.07.2013 Şehir Planlama Şube Müd. 81_1.bmp
Gürsu İlçesi Hasanköy 406 sayılı parsel “Soğuk Hava Deposu” 1/25.000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değişikliği 23.05.2013/595 05.06.2013-05.07.2013 Saim Leloğlu 81_2.bmp
Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi 1109 ada 3 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 23.05.2013/583 05.06.2013-05.07.2013 Şehir Planlama Şube Müd. 81_3.bmp
Nilüfer İlçesi, Barış Mahallesi, 2188 ada 2 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 23.05.2013/579 05.06.2013-05.07.2013 Saim Leloğlu 81_4.bmp
Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 5061 ada 4-5-6 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 23.05.2013/576 05.06.2013-05.07.2013 Şehir Planlama Şube Müd. 81_5.bmp
Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 6471 ada 1 parselin “Özel Kreş Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 23.05.2013/578 05.06.2013-05.07.2013 Saim Leloğlu 81_6.bmp
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2230 ada 2 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 28.05.2013/657 05.06.2013-05.07.2013 Saim Leloğlu 81_7.bmp
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.09.2012 tarih ve 930 sayılı kararı ile onaylanarak Gemlik İlçesinde kalan sanayi ve depolama alanlarına ilişkin plan notunun 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı Plan Notlarına eklenmesine ilişkin değişiklik 28.05.2013/590 05.06.2013-05.07.2013 Şehir Planlama Şube Müd. 81_8.bmp
Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi’nde “Trafo Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Yeni Hal ve Kavşak Çevresi Düzenleme Uygulama İmar Planı değişikliği 23.05.2013/596 05.06.2013-05.07.2013 Şehir Planlama Şube Müd. 81_9.bmp
Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, Kocakoru Mevkii’nde “Konut Alanı, Spor Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Dini Tesis Alanı, Mezarlık Alanı ve Yol Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 23.05.2013/604 05.06.2013-05.07.2013 Saim Leloğlu 81_10.bmp
Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, H21b14d pafta, 668 ada, 1, 3 ve 4 parsellerin Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 23.05.2013/593 05.06.2013-05.07.2013 Şehir Planlama Şube Müd. 81_Yeni_Resim_16.bmp
Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, H22a22a Pafta, 4476 Ada, 15 Parsel’in “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği 23.05.2013/619 05.06.2013-05.07.2013 Işın Çubukçu 81_12.bmp
Osmangazi İlçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, H22a17d4c ve H22a22a1b Paftalar, 6546 Ada, 2,3,4 Parseller’in “Orta Yoğunlukta Meskun Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı Değişikliği 23.05.2013/601 05.06.2013-05.07.2013 Saim Leloğlu 81_13.bmp
Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, 3659 ada, 8 parselin Turizm Tesis Alanına Alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 23.05.2013/609 05.06.2013-05.07.2013 Şehir Planlama Şube Müd. 81_15.bmp
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3090 ada, 1 parsele plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçeklin Uygulama İmar Planı değişikliği 23.05.2013/615 05.06.2013-05.07.2013 Şehir Planlama Şube Müd. 81_16.bmp
Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mahallesi, 109 ada 28-29-30-34 nolu parsellerin Eğitim Kampüs Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 23.05.2013/611 17.06.2013- 17.07.2013 Şehir Planlama Şb. Müdürlüğü 81_17.bmp
Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Tescil Harici Alanda kalan Eğitim Kampüsüne ulaşım bağlantısının sağlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 23.05.2013/611 17.06.2013- 17.07.2013 Şehir Planlama Şb. Müdürlüğü 81_18.bmp
Bursa İli, Gürsu İlçesi, İğdır Mahallesi, 1030 nolu parselde kalan Eğitim Kampüsüne ulaşım bağlantısının sağlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değişikliği 23.05.2013/611 17.06.2013- 17.07.2013 Şehir Planlama Şb. Müdürlüğü 81_19.bmp
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Aksungur Mahallesi, Tescil Harici Alanda kalan Eğitim Kampüsüne ulaşım bağlantısının sağlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Osmangazi Kuzey Nazım İmar Planı Değişikliği 23.05.2013/611 17.06.2013- 17.07.2013 Şehir Planlama Şb. Müdürlüğü 81_20.bmp
Bursa İli, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, Tescil Harici Alanda kalan Eğitim Kampüsüne ulaşım bağlantısının sağlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliği 23.05.2013/611 17.06.2013- 17.07.2013 Şehir Planlama Şb. Müdürlüğü 81_21.bmp
Bursa İli, Mudanya İlçesi, Dedeköy Mahallesi, 1135 ve 1136 nolu parsellerde kalan Eğitim Kampüsüne ulaşım bağlantısının sağlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 23.05.2013/611 17.06.2013- 17.07.2013 Şehir Planlama Şb. Müdürlüğü 81_22.bmp
Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 ada, 43-44-45-46-47 parsellerin “Park ve Spor Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Arası İmar Planı 23.05.2013/607 05.06.2013-05.07.2013 Şehir Planlama Şube Müd. 81_14_1.bmp
Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi 3090 ada, 1 parsele plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.05.2013/615 26.06.2013-26.07.2013 Şehir Planlama Şube Müd. 81_plan_de.jpg