İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 14.02.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 168 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 254 ada; 1,3, 4, ile 4033, 4035, 4236, 4237, 4238, 4207, 4208, 4209,4210 parseller ile 3886 parselin bir kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli Aktopraklık Höyüğü Koruma Amaçlı İmar Planı 24.12.2012/1314 12.03.2013-12.04.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 74_Yeni_Resim.bmp