İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.10.2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Gürsu, Kestel İlçeleri, muhtelif parseller kapsamındaki BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergah Revizyonuna ilişkin 1/25000,1/5000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri 18.10.2012/1076 07.11.2012/07.12.2012 Şehir planlama Şube Müd. 64_1076.jpg
Osmangazi İlçesi, muhtelif parseller kapsamındaki Yalova Yolu-Pınar Caddesi Kavşağına (Panayır Kavşağı) ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri 18.10.2012/1073 07.11.2012/07.12.2012 Şehir planlama Şube Müd. 64_1073.bmp
Yıldırım İlçesi Tayyareci Mehmet ali caddesi tramvay hattına ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Plan değişiklikleri 18.10.2012/1079 07.11.2012/07.12.2012 Şehir planlama Şube Müd. 64_1079.bmp
Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 18.10.2012/1060 07.11.2012/07.12.2012 Şehir planlama Şube Müd. 64_1060.bmp
Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada, 78 parselin Depolama Alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği 18.10.2012/1045 07.11.2012/07.12.2012 Turgut YALKI 64_1045.bmp
Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2675 ada, 30-31-32 parsellerin Soğuk Hava Deposu Alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri 18.10.2012/1069 07.11.2012/07.12.2012 Turgut YALKI 64_1069.bmp
Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 220 ada 1 sayılı parselin “Sağlık Tesisi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değişikliği 18.10.2012/1053 07.11.2012/07.12.2012 Saim Temel 64_1053.jpg
Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 323 ada 1 sayılı parselin “Özel Sağlık Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değişikliği 18.10.2012/1052 07.11.2012/07.12.2012 Sayim Temel 64_1052.jpg
Gürsu İlçesi Ağaköy Mahallesi, 541-543 sayılı parsellerin “Soğuk Hava Deposuna” alınmasına ilişkin 1/25.000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değişikliği 18.10.2012/1051 07.11.2012/07.12.2012 Turgut Yalkı 64_1051.jpg
Gürsu İlçesi 144 ada 7 sayılı parselin güneyi ile Nazım Madenoğlu Caddesi arasında kalan alanda Özel Eğitim Alanı ve Park Alanı düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değişikliği 18.10.2012/1054 07.11.2012/07.12.2012 Saim Temel 64_1054.jpg
BUSKİ Genel Müdürlüğünün talebi ile II. Su Deposu Koruma Alanı ve Terfi Merkezine ilişkin Gürsu Dışkaya II. Etap Toplu Konut Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Gürsu Dışkaya II. Etap Toplu Konut Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri 18.10.2012/1055 07.11.2012/07.12.2012 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 64_1055.bmp
Bursa ili 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları’nda “Taşkın Alanlarına” Ait Plan Notu Değişikliği 18.10.2012/1035 07.11.2012/07.12.2012 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 64_1035.jpg
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, 5287 ada, 3 parsele ait plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi 18.10.2012/1041 07.11.2012/07.12.2012 Turgut Yalkı 64_1041.jpg
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın Talebi Doğrultusunda Nilüfer İlçesi, Başköy, 113 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Başköy Küçük Sanatlar Alanı Uygulama İmar Planı Plan Değişikliği Hk. 18.10.2012/1059 07.11.2012/07.12.2012 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 64_1059.jpg
BUSKİ Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6223 ada, 32parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği 18.10.2012/1043 07.11.2012/07.12.2012 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 64_1043.jpg