İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONUNCA 15.05.2012 TARİHİNDE UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Selamet Mahallesi, H22d07a2b pafta, 1162 ada, 1 parsel ve 1158 ada, 52-64-65-66-67 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değ. 17.05.2012/501 30.05.2012-30.06.2012 Saim LELOĞLU 42_1_501.bmp
Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi,430 ada, 3-43-44 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 17.05.2012/491 30.05.2012-30.06.2012 Işın ÇUBUKÇU 42_2_491.bmp
Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 95 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 17.05.2012/490 30.05.2012-30.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md. 42_3_490.bmp
Gemlik İlçesi, Eşrefdinçer Mahallesi, 82 ada, 45-56-57-58-59-79-179-195-218-220-221-224-226-230 parsellere ilişkin Belediye Hizmet Alanı ( Açık Otopark Alanı) Pazar alanı 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 17.05.2012/521 30.05.2012-30.06.2012 Gülay Bozkurt 42_4_521.bmp
Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 976 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 17.05.2012/505 30.05.2012-30.06.2012 Turgut Yalkı 42_5_505.bmp
Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1077 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 17.05.2012/506 30.05.2012-30.06.2012 Gülay Bozkurt 42_6_506.bmp
Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4164 ada 1-2 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 17.05.2012/510 30.05.2012-30.06.2012 Turgut Yalkı 42_7_510.bmp
Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 1025 parsele ilişkin 1/25000 ve1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri 17.05.2012/507 30.05.2012-30.06.2012 Saim Leloğlu 42_8_507.bmp
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2378 ada 5-6 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.05.2012/508 30.05.2012-30.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md. 42_9_508.bmp
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2163 ada 8 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 17.05.2012/509 30.05.2012-30.06.2012 Turgut Yalkı 42_10_509.bmp
Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi, 3327 ada 26 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği 22.05.2012/568 30.05.2012-30.06.2012 Turgut Yalkı 42_11_568.bmp
Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada 4 ve 2 parseller, 3846 ada, 3 ve 5 parseller, 3855 ada 11 parsel ve Doğanbey, Kırcaali, Kiremitçi ve Tayakadın Mahallelerini kapsayan Kentsel Yenileme Ve Dönüşüm Alanı sınırına ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği 17.05.2012/499 30.05.2012-30.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md. 42_12_499.bmp
Osmangazi- Yıldırım İlçesi Gökdere Üzeri Eğitim Vadisi Köprüsü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 17.05.2012/502 30.05.2012-30.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md. 42_14_502.bmp
Osmangazi ilçesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı, Yıldırım İlçesi Ankara Yolu Kuzeyi 1. Bölge İlave Ve Revizyon Uygulama İmar Planı, Gökdere Üzeri Eğitim Vadisi Köprüsü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri 17.05.2012/503 30.05.2012-30.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md. 42_503.bmp
Kestel İlçesi, Vani Mehmet Mah. 272, 273, 271, 274 ve 276 ada 1/5000 ölçekli NİP değişikliği 17.05.2012/495 30.05.2012-30.06.2012 Gülay BOZKURT 42_495.bmp
Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b13c2a pafta, 1511 ada, 3 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Değişikliği 17.05.2012/527 30.05.2012-30.06.2012 Gülay BOZKURT 42_527.bmp
Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a3c, H21b13d2b pafta 1295 ada, 15 ve 6 parsellerin yapılaşma koşullarının düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.05.2012/528 30.05.2012-30.06.2012 Turgut Yalkı 42_528.bmp
Mudanya İlçesi, Güzelyalı H21b19b1a pafta, 238 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.05.2012/530 30.05.2012-30.06.2012 Turgut Yalkı 42_530_1.jpg
Mudanya İlçesi, Altıntaş H21b15d pafta, 127, 128, 129, 130 ve 140 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliği 17.05.2012/529 30.05.2012-30.06.2012 Turgut Yalkı 42_529.bmp
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2011 gün ve 490 sayılı kararı ile onaylanan, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı, Vakıf, Millet Mahalleleri sınırlarında kalan alana ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliğine karşı açılan davada Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin İptal Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği 17.05.2012/494 30.05.2012-30.06.2012 Turgut Yalkı 42_494.bmp
Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, tapuda; H21c07c3c pafta, 465 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Kayapa Köyiçi Revizyon Uygulama İmar Planı plan değişikliği 17.05.2012/519 30.05.2012-02.07.2012 Turgut Yalkı 42_519.bmp
Yıldırım İlçesi, Hacivat Mahallesi, 3588 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/1.000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişiklikleri 17.05.2012/523 30.05.2012-30.06.2012 Şehir Planlama Şb. Md. 42_523.bmp
Gemlik ilçesi, Orhaniye mahallesi,9,10 ada ve muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 17.05.2012/520 30.05.2012-30.06.2012 Turgut Yalkı 42_520_1.bmp
Kestel İlçesi, Barakfaki- Çataltepe BESOB Bağlantı Yolu 1/5000 Ölçekli NİP değişikliği 17.05.2012/496 30.05.2012-30.06.2012 Saim LELOĞLU 42_496_1.bmp