İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 24.09.2020 ve 29.09.2020 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi, 1312 ada 3 parsele ait 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği Talebi 29.09.2020 / 1417 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI 201012032414_KD5000_BBMK_29_09_2020_1417.zip
Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi 1/1000 Ölçekli Fethiye – İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı 1312 Ada 3 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1418 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI 201012032532_KD1000_BBMK_29_09_2020_1418.zip
İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 111 Ada 105 ve 68 Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 29.09.2020 / 1420 12.10.2020 – 10.11.2020 Banu Tantan 201012032712_UiP1000_BBMK_29.09.2020_1420.zip
Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1321 Ada 8-28-29 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1416 12.10.2020 – 10.11.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu) 201012032844_UiPD1000_BBMK_29_09_2020_1416.rar
Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 1321 Ada 8-28-29 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1415 12.10.2020 – 10.11.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu) 201012033026_NiPD5000_BBMK_29_09_2020_1415.zip
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2223 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1407 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI 201012033122_KD5000_BBBMK_29.09.2020_1407.zip
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2223 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1408 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI 201012033202_KD1000_BBBMK_29.09.2020_1408.zip
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 456 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1409 12.10.2020 – 10.11.2020 Saim LELOĞLU 201012033250_KD5000_BBBMK_29.09.2020_1409.zip
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 456 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1410 12.10.2020 – 10.11.2020 Saim LELOĞLU 201012033406_KD1000_BBBMK_29.09.2020_1410.zip
İnegöl İlçesi Karalar Mahallesi 111 ada 105 ve 68 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1421 12.10.2020 – 10.11.2020 Banu Tantan 201012033533_29.09.2020_1421.zip
İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan kavşak alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 24.09.2020 /1260 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI 201012033730_24.09.2020_1260.zip
Yenişehir İlçesi, Barcın Mahallesi, 117/5, 118/1-2-3, 2874 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 24.09.2020 /1263 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI 201012033813_24.09.2020_1263.zip
Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 564 ada 42-55-56 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 24.09.2020 /1262 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI 201012033933_24.09.2020_1262.zip
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 29.09.2020 /1405 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI 201012034034_KD5000BBMK_29_09_2020_1405.rar
Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5400 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi 24.09.2020 /1265 12.10.2020 – 10.11.2020 Saim LELOĞLU 201012034305_NiPD5000BBMK_24_09_2020_1265.rar
Nilüfer İlçesi, Balkan Mahallesi, Başköy Mahallesi, Hasanağa Mahallesi sınırları içerisinde kalan muhtelif parsellerdeki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri askı itirazı 24.09.2020 /1268 12.10.2020 – 10.11.2020 Mustafa SAYAR 201012034656_NiPD5000BBMK_24_09_2020_1268.rar
Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 6491 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 24.09.2020 /1269 12.10.2020 – 10.11.2020 Aysun DOĞRU 201012034854_NiPD5000BBMK_24_09_2020_1269.rar
Karacabey İlçesi, Hotanlı Mahallesi, 137 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 24.09.2020 /1272 12.10.2020 – 10.11.2020 Uluay KOÇAK GÜVENER 201012035255_BBMK_24.09.2020_1272.zip
Karacabey İlçesi, Hotanlı Mahallesi, 120 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 24.09.2020 /1271 12.10.2020 – 10.11.2020 Alp KAYA 201012035444_BBMK_24.09.2020_1271.zip
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 746 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1411 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI 201012035537_KD5000_BBMK_29.09.2020_1411.zip
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 746 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1412 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI 201012035617_KD1000_BBMK_29.09.2020_1412.zip
Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3794 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1419 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI 201012035716_KD1000_BBMK_20_09_2020_1419.zip
Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi yaklaşık 217 ha’lık alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1414 12.10.2020 – 10.11.2020 Saim LELOĞLU 201012035829_29.09.2020_1414.zip
Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 6145 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 ve 19 parseller ve 3974 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 15 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 24.09.2020/1266 12.10.2020 – 10.11.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu) 201012035917_24.09.2020_1266.zip
Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 6145 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 ve 19 parseller ve 3974 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 15 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 24.09.2020/1267 12.10.2020 – 10.11.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu) 201012040009_24.09.2020_1267.zip
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 410 ada, 13 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.09.2020 / 1413 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI 201012040215_KD5000_BBMK_29_09_2020_1413.rar
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada 8 - 49 -50 -51 -52 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği 29.09.2020 /1422 12.10.2020 – 10.11.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu) 201012042042_NiPD5000_BBMK_29_09_2020_1422.rar
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 684 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 29.09.2020 /1406 12.10.2020 – 10.11.2020 Turgut YALKI 201021123947_KD1000BBMK_29_09_2020_1406.rar