İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 23.06.2020 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 401 ada 2, 3 parseller ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.06.2020/817 08.07.2020-06.08.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü 200713034212_BBMK_23.06.2020_817.zip
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 218 Ada, 3, 4 ve 5 Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.06.2020/818 08.07.2020-06.08.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü 200713034328_BBMK_23.06.2020_818.zip
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 225 Ada, 111, 116, 123, 124, 144 ve 158 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.06.2020/819 08.07.2020-06.08.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü 200713034505_BBMK_23.06.2020_819.zip
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 225 Ada, 3 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.06.2020/820 08.07.2020-06.08.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü 200713034604_BBMK_23.06.2020_820.zip
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 225 Ada, 11 ve 57 molu Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.06.2020/821 08.07.2020-06.08.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü 200713034645_BBMK_23.06.2020_821.zip
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Deydinler Mahallesi, 115 Ada, 39 ve 53 Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi 23.06.2020/822 08.07.2020-06.08.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü 200713034731_BBMK_23.06.2020_822.zip
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Edebey Mahallesi, 533 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.06.2020/823 08.07.2020-06.08.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü 200713034809_BBMK_23.06.2020_823.zip
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 102 Ada, 51 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.06.2020/824 08.07.2020-06.08.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü 200713034906_BBMK_23.06.2020_824.zip
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Karalar Mahallesi, 103 Ada, 24 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.06.2020/825 08.07.2020-06.08.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü 200713035024_BBMK_23.06.2020_825.zip
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Turgutalp Mahallesi, 110 Ada, 24, 25, 26, 35, 36, 37 ve 42 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.06.2020/826 08.07.2020-06.08.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü 200713035142_BBMK_23.06.2020_826.zip
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 300 ada 1 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi 23.06.2020/827 08.07.2020-06.08.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü 200713035215_BBMK_23.06.2020_827.zip
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 324 ada 3 parsel kuzeyine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.06.2020/828 08.07.2020-06.08.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü 200713035246_BBMK_23.06.2020_828.zip
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi, 5680, 5682 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.06.2020/829 08.07.2020-06.08.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü 200713035410_BBMK_23.06.2020_829.zip
İnegöl İlçesi, Kulaca Mahallesi, 129 ada, 14 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.06.2020/830 08.07.2020-06.08.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü 200713035452_BBMK_23.06.2020_830.zip
Karacabey İlçesi, Karasu Mahallesi, 1264 parselin bir kısmının “Enerji Üretim Alanı (Biyogaz Tesisi)”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 23.06.2020/831 08.07.2020-06.08.2020 Alp KAYA 200713035547_BBMK_23.06.2020_831.zip
Karacabey İlçesi, Şahin Mahallesi, 852 ada 12 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 23.06.2020/832 08.07.2020-06.08.2020 Turgut YALKI 200713035622_BBMK_23.06.2020_832.zip
Karacabey İlçesi, Şahmelek Mahallesi 101 ada 1-2-4-5 parseller ve 102 ada 13 parsel ile Doğla Mahallesi 1222 parsele ilişkin 1/25000-1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları 23.06.2020/833 08.06.2020-07.07.2020 Sayim TEMEL 200713035709_BBMK_23.06.2020_833.zip
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.06.2020/816 08.07.2020-06.08.2020 Kentsel Tasarım ve Planlama Şube Müdürlüğü 200713035753_BBMK_23.06_2020_816.zip