İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU’NUN 06.02.2012 TARİHİ İLE ONAYLANIP 08.02.2012 TARİHİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN NAZIM İMAR PLANI PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Demirtaş, Tepecik Ayazması Mevkii, 2368 parsele ilişkin, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı plan değişikliği 06.02.2012/18 15.02.2012-15.03.2012 Özelleştirme Yüksek Kurulu 30_Yeni_Resim_13_1.bmp
Osmangazi İlçesi, Demirtaş, Tepecik Ayazması Mevkii, 2368 parsele ilişkin, 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı plan değişikliği 06.02.2012/18 15.02.2012-15.03.2012 Özelleştirme Yüksek Kurulu 30_Yeni_Resim_14_1.bmp