İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 16.05.2019 ve TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Karacabey İlçesi, Mecidiye, Nasrettin, Yenice, Karacaahmet, Tavşanlı ve Tabaklar Mahallelerinde muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği 16.05.2019/584 17.06.201916.07.2019 Turgut YALKI 281_16052019_584.zip
Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, 2009 ada, 26 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliği 16.05.2019/586 17.06.201916.07.2019 Nevin DEMİREL 281_16052019_586.zip