İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ NİN 21.12.2017 ve 27.12.2017 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 240 Ada, 29 Parsel’in batısında yer alan Yalova Yolundan giriş-çıkışın düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli İstanbul Caddesi Uygulama İmar Planı değişikliği 27.12.2017/3891 18.01.2018-19.02.2018 Işın ÇUBUKÇU 233_3891_1.zip
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 Ada, 231 Parselin “Depolama Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri 21.12.2017/3668 18.01.2018-19.02.2018 Turgut YALKI 233_3668_3.zip
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi nin 27.09.2017 tarih ve 2926 sayılı kararıyla onaylanan Mudanya İlçesi 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin askı itirazları 21.12.2017/3677 18.01.2018-19.02.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 233_21122017_3677_1.zip
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi 6887 ada 1 sayılı parsel ve 3664 ada 17 sayılı parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli ve 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişiklikleri 27.12.2017/3888 18.01.2018-19.02.2018 Işın ÇUBUKÇU 233_BBMK_27_12_2017_3888.zip
Orhaneli İlçesi, Göktepe Turizm Alanı 1/5000 Ölçekli NİP 27.12.2017/3902 18.01.2018-19.02.2018 Mustafa SAYAR 233_27_12_17_3902_Goktepe_turizm_5000.zip
Orhaneli İlçesi, Kent Meydanı 1/5000 Ölçekli NİP değişikliği 27.12.2017/3903 18.01.2018-19.02.2018 Saim LELOĞLU 233_27_12_17_3903_Orhaneli_kentmeydan_5000.zip
Gemlik İlçesi, Haydariye Mahallesi, 101 ada, 457 parselin “(Kırsal) Turizm Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 21.12.2017/3675 18.01.2018-19.02.2018 Turgut YALKI 233_21122017_3675.zip
Gemlik ilçesi, Orhaniye mahallesi, 344 ada 1 parsel, 347 ada 1-4 parseller, 350 ada l5 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 21.12.2017/3676 18.01.2018-19.02.2018 Turgut YALKI 233_21212017_3676.zip
Gemlik ilçesi, Engürücük Mahallesi, 1/5000 Ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 21.12.2017/3674 18.01.2018-19.02.2018 Sayim TEMEL 233_21122017_3674.zip
Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi 1290 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 27.12.2017/3897 18.01.2018-19.02.2018 Saim Leloğlu 233_27122017_3897.zip
Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi 2189 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 27.12.2017/3898 18.01.2018-19.02.2018 Saim Leloğlu 233_27122017_3898.zip
Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 218 ada 1-2 parseller, 219 ada 1 parsel ve 1462 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planı Değişikliği 27.12.2017/3907 18.01.2018-19.02.2018 Bayram VARDAR 233_27122017_3907.zip
Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, E:668 Y:204/1parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliği 21.12.2017/3684 18.01.2018-19.02.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 233_21122017_3684.zip
Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1214, 1215 ve 1216 sayılı parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Değişikliği 27.12.2017/3906 18.01.2018-19.02.2018 Turgut YALKI 233_27122017_3906.zip
Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 103 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliği 21.12.2017/3679 18.01.2018-19.02.2018 Mustafa SAYAR 233_21122017_3679.zip
Bursa İli, Nilüfer ve Osmangazi İlçeleri kapsamındaki Yenikaraman Bağlantı Yolu (Viyadüğü) Projesine ilişkin 1/1.000 ölçekli imar plan değişiklikleri 27.12.2017/3894 18.01.2018-19.02.2018 Işın ÇUBUKÇU 233_27122017_3894_2.zip
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi Flament Köprülü Kavşağı ilave lup projesine ilişkin 1/5.000-1/1.000 ölçekli imar plan değişiklikleri 27.12.2017/3895 18.01.2018-19.02.2018 Işın ÇUBUKÇU 233_27122017_3895_2.zip