İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 19.10.2017 VE 25.10.2017 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Gürsu İlçesi Ağaköy Mahallesi 752 sayılı parsel 1/1000 ölçekli Ağaköy Uygulama İmar Planı Değişikliği 19.10.2017/3125 06.11.2017-06.12.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 224_19102017_3125.rar
İnegöl İlçesi, Alanyurt Mahallesi, 2664 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı Değişikliği 19.10.2017/3113 06.11.2017-06.12.2017 Sayim TEMEL 224_BBMK_19102017_3113.rar
Yıldırım İlçesi, Değirmenönü Mahallesi, 2823 ada, 44 parselin bir kısmının “Cami Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.10.2017/3257 06.11.2017-06.12.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 224_25102017_3257.rar
Orhangazi İlçesi, Fındıklı, Küpçeler, Kocacık Devlet Ormanı Mevkiinde ağır vasıtalı araçların güzergahlarının düzenlenmesi amacıyla yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 25.10.2017/3263 06.11.2017-06.12.2017 Sayim TEMEL 224_25102017_3263.rar
Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 765 ada, 384 parsele ilişkin 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Nazım imar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 25.10.2017/3265 06.11.2017-06.12.2017 Turgut YALKI 224_25102017_3265.rar
İnegöl İlçesi, Yenice Organize Sanayi Bölgesi’ne ilişkin düzenlenen “Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ve “1/25.000 Ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişiklikleri 25.10.2017/3261 06.11.2017-06.12.2017 Turgut YALKI 224_BBMK_25102017_3261.rar
Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1190-1196 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 19.10.2017/3227 06.11.2017-06.12.2017 Saim LELOĞLU 224_19102017_3227.rar
Gemlik ilçesi, Küçükkumla mahallesi, 334-337-338-339-342-343 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı Değişikliği 19.10.2017/3116 06.11.2017-06.12.2017 Gülay BOZKURT 224_19102017_3116.rar
Gemlik ilçesi, Balıkpazarı mahallesi, 530 ada, 1 ve 10 parselin Sağlık Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 19.10.2017/3115 06.11.2017-06.12.2017 Gülay BOZKURT 224_19102017_3115.rar
Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 172 ada, 35, 36 ve 73 parsellerin Genel Otopark Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 19.10.2017/3114 06.11.2017-06.12.2017 Gülay BOZKURT 224_19102017_3114.rar
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2013 tarihli ve 819 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik ilçesi, Mevcut sanayi ve depolama alanlarına plan notu ilavesine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı 19.10.2017/3118 06.11.2017-06.12.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 224_19102017_3118.rar
Gemlik ilçesi, Umurbey mahallesi, 8891, 8892, parsellerin Ticaret Alanına alınmasına ve 3667, 3668 ve 7289 parsellerde 18 metre yol ve park alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı Değişikliği 25.10.2017/3262 06.11.2017-06.12.2017 Gülay BOZKURT 224_25102017_3262.rar
Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619-4787-4789 Adalar’ın “300 kişi/ha Yoğunluklu Meskun Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 25.10.2017/3255 06.11.2017-06.12.2017 Osmangazi Belediyesi 224_25102017_3255.rar
Nilüfer İlçesi Ürünlü Mahallesi 21c03c2d Pafta 2712 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.10.2017/3258 06.11.2017-06.12.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 224_BBBMK_25102017_3258.rar
Yenişehir İlçesi, Subaşı Mahallesi, güneydoğusunda yer alan alana ilişkin Küçük Sanayi, Toplu İşyerleri Alanı, Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Spor Alanı, İbadet Alanı, Eğitim Alanı, Rekreasyon Alanı, Park ve Dinlenme Alanı'na alınmasına ilişkin 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Askı İtirazı Sonrası Yapılan Değişikliklere İlişkin Plan Değişiklikleri 19.10.2017/3129 06.11.2017-06.12.2017 Turgut YALKI 224_BSBMK_3129_1.zip