İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17.03.2016-22.03.2016 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Bina B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 670 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Rev. Nazım İmar Planı Değ. 17.03.2016/563 06.04.2016-05.05.2016 Esin MIHÇIOĞLU 179_Arapzade_670_ada_1_parsel_5000plan_deiiklii.pdf
Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 520 ada, 5 parsel ile Camikebir Mahallesi, 290 ada, 1-17 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Rev. Nazım İmar Planı Değ. 22.03.2016/687 06.04.2016-05.05.2016 Sayim TEMEL 179_Resim_yok.png
1/25.000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi ile değişen kısımlar 22.03.2016/686 06.04.2016-05.05.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 179_IZNIK_GL_NP_ASKI_TRAZI_22032016_686_ASKI.doc
Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi 6771 adada yer alan özel ortaöğretim alanının ilköğretim alanına alınması, 6787 adada yer alan özel sosyal tesis alanının ilköğretim ve park alanına alınması ve 6787 adada yer alan özel ortaöğretim alanının özel sosyal tesis alanına alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 17.03.2016/544 06.04.2016-05.05.2016 Nilüfer Belediyesi 179_PLAN_5000.pdf
Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 917 ada 51 parselin konut alanından ticaret alanına alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 17.03.2016/543 06.04.2016-05.05.2016 Sayim TEMEL 179_PLAN_DEKL.pdf
Gemlik ilçesi, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi 4729 ve 4762 parsellerin “Rekreasyon Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı Değişikliği 17.03.2016/553 06.04.2016-05.05.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 179_17032016_553.pdf
Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 124 ada, 11 parselin “Sosyal Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 17.03.2016/554 06.04.2016-05.05.2016 Esin MIHÇIOĞLU 179_17032016_554.pdf
Nilüfer İlçesi, Dağyenice Mahallesi 137 ada 41 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar planı Değişikliği 17.03.2016/540 06.04.2016-05.05.2016 Turgut YALKI
1/5000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı 02.10.2015/1809 06.04.2016-05.05.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 179_Resim_yok_1.png
Bursa İli, Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi, Pınar Caddesi orta refüj düzenlemesi kapsamında hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 17.03.2016/537 06.04.2016-05.05.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 179_537.pdf
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Geçit Mahallesi’ nden geçmekte olan Şehit Ayhan Yıldız Caddesi’ ne ait tasarım projesine ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 17.03.2016/538 06.04.2016-05.05.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 179_538.pdf
İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 765 ada, 3 nolu parselin Ticaret Alanından “Ticaret+Konut Alanı” ile “Park ve Yeşil Alan”a, 711 ada, 433 ve 452 parsellerin Konut Alanından “Park ve Yeşil Alan”a ve 711 ada, 449 ve 450 nolu parsellerin ise Konut Alanından “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 17.03.2016/552 06.04.2016-05.05.2016 Turgut YALKI 179_552.pdf
İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 743 ada, 292 nolu parselin Yönetim Merkezleri Alanından “Özel Eğitim Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 17.03.2016/551 06.04.2016-05.05.2016 Sayim TEMEL 179_PLAN_DEKL_AIKLAMA_RAPORU.pdf
İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 752 ada, 1 nolu parselin bir kısmının Konut Alanından Ticaret Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 17.03.2016/548 06.04.2016-05.05.2016 Sayim TEMEL 179_PLAN_DEKL_AIKLAMA_RAPORU_1.pdf
İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 1186 ada, 19 nolu parselin Konut Alanından “Özel Sosyal Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 17.03.2016/550 06.04.2016-05.05.2016 Saim LELOĞLU 179_550.pdf
1/25000 Ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon +İlave Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişiklikleri 17.03.2016/547 06.04.2016-05.05.2016 Turgut YALKI 179_25000_PLAN_NOTU_DEKL.docx
İnegöl İlçesi, Alanyurt-Cumhuriyet Mahallesi, 1056 nolu parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 17.03.2016/549 06.04.2016-05.05.2016 Turgut YALKI 179_RAPOR_SON.docx
Mustafakemalpaşa İlçesi, Körekem Mahallesi, 516 Parsel’e ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 17.03.2016/560 06.04.2016-05.05.2016 Turgut YALKI 179_560.pdf
Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Mustafakemalpaşa Nazım İmar Planı değişikliği 17.03.2016/561 06.04.2016-05.05.2016 Işın ÇUBUKÇU 179_561.pdf
Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mahallesi, 4956 Ada, 1 Parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 17.03.2016/539 06.04.2016-05.05.2016 Turgut YALKI 179_PD_5000.pdf
Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 2375 Ada, 48 Parsel 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 22.03.2016/677 06.04.2016-05.05.2016 Turgut YALKI 179_PLAN_DE.pdf
Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi, 2587 Ada, 9-10 Parseller 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 17.03.2016/534 06.04.2016-05.05.2016 Saim LELOĞLU 179_OSMANGAZI_12_08_2015_1404.pdf
Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 4506 Ada, 164 Parsel 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 17.03.2016/531 06.04.2016-05.05.2016 Saim LELOĞLU 179_PLAN.pdf
Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi, 6117 Ada, 9 Parsel 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 17.03.2016/528 06.04.2016-05.05.2016 Turgut YALKI 179_PLAN_DE_1.pdf
Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi, 7005 Ada, 1 Parsel 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 17.03.2016/533 06.04.2016-05.05.2016 Yusuf BAYKA 179_Resim_yok_2.png
Küçükbalıklı Mahallesi, 7015 Ada, 1-3-4 Parseller 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 17.03.2016/532 06.04.2016-05.05.2016 Yusuf BAYKA , Sayim TEMEL 179_Resim_yok_3.png
Yıldırım İlçesi, Ankarayolu Güzergahının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 22.03.2016/681 06.04.2016-05.05.2016 Sayim TEMEL 179_Resim_yok_4.png
Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 11 parsel ve 119 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 22.03.2016/678 06.04.2016-05.05.2016 Saim LELOĞLU 179_Resim_yok_5.png
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri 6.2.2. Kırsal Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan 6.2.2.7 Maddesinde değişiklik yapılması 17.03.2016/527 06.04.2016-05.05.2016 Işın ÇUBUKÇU 179_Bursa_hkmler_KIRSALPLAN_DEdoc_2.doc
Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi 4629-4630-4631-4632 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.03.2016/535 12.04.2016-13.06.2016 Işın ÇUBUKÇU 179_H22D01D.pdf
" " " " 179_hes10004629.pdf
Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada 1-2 sayılı parsellerin kadastro sınırına göre imar hattının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uludağ Çıkış Yolu-Eski İzmir Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişikliği 22.03.2016/680 06.04.2016-05.05.2016 Işın ÇUBUKÇU 179_1000_Plan_desemih2yeni_1.pdf