İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17.09.2015 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a pafta, 1571 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Değişikliği 17.09.2015/1674 19.10.2015-17.11.2015 Sayim TEMEL 167_1674.tif
Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a ve H21b24b pafta, 354 sayılı parsele ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Değişikliği 17.09.2015/1675 19.10.2015-17.11.2015 Turgut YALKI 167_Butun.jpg
Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, H21b24a ve H21b24b pafta, 354 sayılı parsele ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Değişikliği 17.09.2015/1675 19.10.2015-17.11.2015 Turgut YALKI 167_PD_25000.jpg
Görükle Bağlantı Yolu ve Kavşak Projesine ilişkin hazırlanan 1/25.000-1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri 17.09.2015/1670 19.10.2015 -17.11.2015 IŞIN ÇUBUKÇU 167_NER5000.jpg
Görükle Bağlantı Yolu ve Kavşak Projesine ilişkin hazırlanan 1/25.000-1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri 17.09.2015/1670 19.10.2015 -17.11.2015 IŞIN ÇUBUKÇU 167_NER25000.jpg
İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi’nde yer alan Sanayi Alanları’nın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca “Bursa-Yenice Islah Organize Sanayi Bölgesi” yeri olarak sınırlarının kesinleştirilmesinden dolayı Islah Organize Sanayi Bölgesi ve çevresine ilişkin “Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ve “1/25.000 Ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişiklikleri 02.10.2015/1816 19.10.2015-17.11.2015 Turgut YALKI 167_Netcad_muratcekmeceli_BBBKB0HP1179_PD_100000_20150930.tif
İnegöl İlçesi, Yenice Mahallesi’nde yer alan Sanayi Alanları’nın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca “Bursa-Yenice Islah Organize Sanayi Bölgesi” yeri olarak sınırlarının kesinleştirilmesinden dolayı Islah Organize Sanayi Bölgesi ve çevresine ilişkin “Bursa 2020 Yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ve “1/25.000 Ölçekli İnegöl (Bursa) Çevre Düzeni Planı Revizyonu” değişiklikleri 02.10.2015/1816 19.10.2015-17.11.2015 Turgut YALKI 167_Netcad_muratcekmeceli_BBBKB0HP1179_BTN_PD.tif
1/25000 Ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu Plan Hükümleri Değişikliği talebi 17.09.2015 / 1671 19.10.2015-17.11.2015 Turgut YALKI 167_25000_PLAN_NOTU_LAVES_1.docx
Nilüfer İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 4602 ada 1- 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 17.09.2015 / 1660 19.10.2015-17.11.2015 Sayim TEMEL 167_Netcad_muratcekmeceli_BBBKB0HP1179_PLAN_DEKL.jpg
Nilüfer İlçesi, Kayapa, Konaklı, Badırga, Çaylı, Çatalağıl Mahallelerinde orman vasıflı muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan değişikliği 17.09.2015 / 1665 19.10.2015-17.11.2015 Şehir Planlama Şb. Mdr. 167_Kayapa_Konakl_Badrga_Cayl_Catalagl_25000_Plan_deg.jpg
Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 4054 ve 4059 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Hasanağa Nazım İmar Plan değişikliği 17.09.2015 / 1667 19.10.2015-17.11.2015 Şehir Planlama Şb. Mdr. 167_Plan_deiiklii.jpg
Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi hal alanı güney doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 17.09.2015 / 1661 19.10.2015-17.11.2015 Şehir Planlama Şb. Mdr. 167_Plan_deiiklii_1.jpg
Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi 2026 nolu Parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 17.09.2015/1673 19.10.2015-17.11.2015 Nevin DEMİREL 167_Gemlik_Engrck2026_parsel.jpg
Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi 2153 ada 19-20 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 17.09.2015/1652 19.10.2015-17.11.2015 Turgut YALKI 167_OSM_Elmas_2153A_19_20_P.jpg
Yıldırım İlçesi, Davutkadı – Yediselviler Mahallelerinde 8.20 hektar alanda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 02.10.2015/1813 19.10.2015-17.11.2015 Saim LELOĞLU 167_PLAN_H22D07B.jpg
1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi-Çelikpalas Arası uygulama İmar Planı Plan hükümleri değişikliği 02.10.2015/1816 19.10.2015-17.11.2015 Sayim TEMEL 167_SLEYMAN_ELEB_ELK_PALAS_ARASI_MAR_PLANI__LAVE_PLAN_NOTU.jpg
Keles İlçesi, Çukur Mahallesi, 36 ada 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.09.2015/1681 19.10.2015-17.11.2015 Şehir Planlama Şb. Mdr. 167_keles_5000_1681.jpg
Orhaneli İlçesi, 300 Evler Mahallesi, 29 ada 127 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.09.2015/1682 19.10.2015-17.11.2015 Şehir Planlama Şb. Mdr. 167_orhaneli_1000_1682.jpg
Karacabey İlçesi, Uluabat Mahallesi, 2337 nolu parselin “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer, Depolama)” na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Nazım İmar Planı 02.10.2015/1806 19.10.2015-17.11.2015 Turgut YALKI 167_2337_parsel.pdf
Karacabey İlçesi, Garipçe Mahallesi, 77-78 adalar, Hüdavendigar Mahallesi, 59-82-89-90 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Nazım İmar Planı Değişikliği 02.10.2015/1806 19.10.2015-17.11.2015 Turgut YALKI 167_5000_H20C03A.pdf
Karacabey İlçesi, Garipçe Mahallesi, 77-78 adalar, Hüdavendigar Mahallesi, 59-82-89-90 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Nazım İmar Planı Değişikliği " " " 167_5000_H20C03d.pdf
Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi 4759 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 17.09.2015/1662 19.10.2015-17.11.2015 Gülay Bozkurt 167_4759ada_9parsel_5000.jpg
Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi 3280 ada 527 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 02.10.2015/1812 19.10.2015-17.11.2015 Gülay Bozkurt 167_3280ada_527parsel.jpg
Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi 325/1, 815/1, 326/9 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 02.10.2015/1817 19.10.2015-17.11.2015 Yusuf Bayka 167_Resim_yok.png