İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 21.05.2015 ve 29.05.2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Işıktepe Mahallesi, 1797-1798-1799-1800 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 21.05.2015/999 10.06.2015 09.07.2015 Nilüfer Belediyesi 159_1.bmp
Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi 1454 ada 1 parsel ile İhsaniye Mahallesi 2168 ada 1 parsel ve 2169 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 21.05.2015/1003 10.06.2015 09.07.2015 Turgut Yalkı 159_2.pdf
Bursa il genelinde 17 ilçeye ait 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına Kentsel Dönüşüme ilişkin plan notu eklenmesi hakkında plan notu değişikliği 29.05.2015/1122 10.06.2015 09.07.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 159_3.pdf
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 253 ada 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 29.05.2015/1129 10.06.2015 09.07.2015 Turgut Yalkı 159_4.pdf
Mudanya İlçesi, Altıntaş Mahallesi, H21b15d3c pafta, 950 sayılı parselin cami alanı alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 21.05.2015/1020 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu 159_5.pdf
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.02.2015 tarih ve 372 sayılı kararı ile onaylanan, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı itirazları 21.05.2015/1023 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu 159_6.pdf
Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi 4557 ada 2 parselin konut alanından özel sosyal tesis alanına alınmasına dair 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 21.05.2015/1005 10.06.2015 09.07.2015 Saim Leloğlu 159_7.bmp
Nilüfer İlçesi, 1/5000 ölçekli Kayapa Nazım İmar Plan Revizyonu 21.05.2015/1009 10.06.2015 09.07.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 159_8.pdf
Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi yerleşik alanı ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı itirazları doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 21.05.2015/1012 10.06.2015 09.07.2015 Nilüfer Belediyesi 159_9.bmp
Osmangazi İlçesi, Hamitler Mahallesi, 6955 Ada, 1 Parsel’in “Parklar ve Dinlenme Alanı”, 6963 Ada, 1 Parsel’in kuzeyinde yer alan adanın kısmen “Spor Tesisleri Alanı” şeklinde düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği 29.05.2015/1123 10.06.2015 09.07.2015 Turgut Yalkı 159_10.pdf
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 6592 Ada, 4 Parsel, 6588 Ada, 7 Parsel, 9978 Ada, 1 Parsellere ilişkin Bursa 2. ve 3. İdare Mahkemelerinin iptal kararlarına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişiklikleri 29.05.2015/1125 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu 159_11.pdf
Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 7647 Ada, 1 Parsel, 3198 Ada, 77 Parsel’in “Belediye Hizmet Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve Yol Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve “Belediye Hizmet Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Otopark, Günübirlik Tesis Alanı ve Yol Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 29.05.2015/1126 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu 159_12.pdf
Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, Teferrüç Meydanı Projesine ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 29.05.2015/1037 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu 159_13.pdf
Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 478 Ada, 1-2-3-4-5-16-17 Parseller’in “Ticaret Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı değişiklikleri 21.05.2015/1027 12.06.2015 13.07.2015 Sayim Temel 159_14.pdf
Osmangazi İlçesi, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 6537 Ada, 1 Parsel, 7820 Ada, 10-11-12 Parseller’in “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Yeşil Alan ve Yol Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişiklikleri 21.05.2015/1026 12.06.2015 13.07.2015 Saim Leloğlu 159_15.pdf
Mustafakemalpaşa İlçesi, Orta Mahalle, 208 ada 1 parselin doğusunda bulunan tescil harici alanın Park ve Yeşil Alan’a; 716 ada 3 ve 10 nolu parsellerin “Belediye Hizmet Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Park ve Yeşil Alana” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Mustafakemalpaşa Revizyonu Nazım İmar Planı değişikliği 21.05.2015/993 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu 159_16.bmp
Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 1343 ve 1344 parsellerin kısmen “Belediye Hizmet Alanı (Hayvan ve Ot Pazar Alanı) ve Ticaret Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Yalıntaş Nazım İmar Planı değişikliği 21.05.2015/994 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu 159_17.bmp
Mustafakemalpaşa İlçesi, Yalıntaş Mahallesi, 1546 ve 1547 parsellerin güneyindeki yol güzergâhının değiştirilmesine, 1546 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı’na ve 1547 parselin kısmen Park ve Yeşil Alana alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Yalıntaş Nazım İmar Planı değişikliği 21.05.2015/995 10.06.2015 09.07.2015 Işın Çubukçu 159_18.bmp
Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 342 ada 4-6-7 nolu parsellerin Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişikliği 21.05.2015/1015 10.06.2015 09.07.2015 Turgut Yalkı 159_19.bmp
Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1521 ada, 6 parselin kuzeyinde yer alan trafonun 1521 ada, 1 parsele taşınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.05.2015/1031 10.06.2015 09.07.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 159_mimarsinan_1000.pdf
Yıldırım İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 3.36 hektarlık alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.05.2015/1127 10.06.2015 09.07.2015 Saim Leloğlu 159_KK.pdf
Gemlik İlçesi, Engürücük, Hisar, Kurtul Mahalleleri Depolama ve Konutdışı Kentsel Çalışma Alanlarını Kapsayan 1/5000 Ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği Askı İtirazı 21.05.2015/1039 15.06.2015 14.07.2015 Saim Leloğlu 159_22.pdf