Anasayfa   /    Geri   /    Site İçi Arama   /    Site Haritası  /    English  

Bursa Büyükşehir Belediyesi İdari Yapılanması

İmar Uygulama Şb. Md.

Bilal BAL (Şb.Md. V.)

e-posta: bilal.bal@bursa.bel.tr
Telefon: 0224 716 1959
Fax: 0224 233 96 06
Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16270 Osmangazi/BURSA

İnsan Kaynakları

Şube Müdür V. Mimar, 3 Mimar, 1 Dr. İnşat Yük. Mühendisi, 4 İnşaat Mühendisi, 1 Dr. Jeoloji Yüksek Mühendisi, 1 Jeoloji Yük. Mühendisi, 5 Jeoloji Mühendisi, 1 Jeofizik Yük. Mühendisi, 2 Jeofizik Mühendisi, 6 İnşaat Teknikeri, 4 Harita Teknikeri, 1 Maden Teknikeri, 1 Kalem Elemanı, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Şef, 5 Şoför Toplam 38 Personel görevlidir.

Sunulan Hizmetler

İmar Uygulama Şube Müdürlüğü
• Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin revizyonu yapılması.
• İmar uygulamaları konularında tereddüde düşülen konular hakkında ilçe belediyelerinden gelen görüş taleplerinin değerlendirilmesi.
• İmar uygulamaları hakkında mevzuat değişiklikleri ve yeni çıkan mevzuatı ilçe belediyelerine bildirilmesi.
• Bursa Büyükşehir Belediyesi Mühendis- Mimar, Müteahhit ve sürveyan kayıtlarının yapılması.
• Gayri Sıhhi Müesseselere düzenlenecek GSM (İş Yeri Açma ve Çalıştırma) ruhsatlarıyla ilgili İmar Mevzuatı açısından inceleme yapılması, ilgili komisyon çalışmalarına katılım sağlanması.
• 3194 sayılı İmar Kanunu 26. maddesi gereği ve B.Ş.B Meclisinin 25.10.2010 tarih ve 809 nolu kararınca tahsis ve kiralama gibi yöntemlerle Belediyemizce yürütülmekte olan yatırım projelerine ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesi.
• Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ilçe belediyelerince Yapı Ruhsatı düzenlenmesine yönelik parsel ölçeğinde yapılan zemin etüt raporlarının onayını verilmesi.
• Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde detaylı Zemin Etüt raporlama işinde sondaj çalışmalarının arazide denetlenmesi ve sondaj teslim tutanağının tutulması.
• Zemin Etüt çalışması sırasında farklı zemin koşullarıyla karşılaşılması durumunda görüş bildirilmesi ve saha tespit tutanağı hazırlanması.
• Onaylanan zemin etüt raporları verilerinin sayısal ortama aktarılması ve bu verilerden dinamik zemin haritaları üretilmesi projesinin hazırlanması.
• Bursa İli Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesinin TÜBİTAK- MAM işbirliğiyle gerçekleştirilmesi.
• Mikro bölgeleme Çalışması Yapılması. (riskli zeminlerde)
• İhale yolu ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait alanlarla ilgili inşaat yatırım projeleri, planlamaya yönelik ve/veya parsel ölçeğinde zemin etüt raporlama işi yaptırılması.
• Olası heyelanlar için zemin etüd raporlarının hazırlanması.
• Doğal afetlere müdahale ve önlem alınması.

• Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların tespit edilmesine yönelik rutin denetimler yapılması
• Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaya ilişkin yazılı ve sözlü şikayet dilekçelerini incelemek, yerinde tetkik etmek ilgili ilçe belediyesine gereğinin yapılması için göndermek ve işlem sonucundan bilgi alınması.
• Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmayı önleyici çalışmalar yapması.
• İlçe Belediyeleri ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmayı önleyici çalışmalarda bulunmak, bu çalışmalarda koordinasyonu sağlanması.
• Planlı yapılaşmaya katkıda bulunulması.
• Kaçak yapılaşmayla etkin mücadele yöntemleri belirlenmesi, çözümler üretilmesi.
• İlçe Belediyelerinin yaptıkları ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı tespitlerini ve bunlara yönelik yasal işlemlerin süreçlerini 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 11. maddesi gereği denetlenmesi.
• Ruhsatsız yapılaşma hakkında halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılması.
• Kentsel ve kırsal alanlarda ruhsat veya ruhsat ve eklerine aykırı, düzensiz, sağlıksız, güvenlik donanımından yoksun, doğal afetler açısından tehlikeli, çevre kalitesi ve yaşam standartları düşük konut alanlarının oluşmasının engellenmesi.
• Toprak niteliği ve ürün çeşitliliği olarak Dünyanın sayılı tarım bölgelerinden olan Bursa Ovası’nı kaçak yapılaşmadan korunması.
 

 Sosyal Medya
 E-Bülten Üyeliği
sinema
Bursa Mobil Eğitim Projesi
hal fiyatları
yayınlarımız
merinos akkm
Anasayfa  /    Geri   /   Site İçi Arama   /   Site Haritası   /    İletişim  /   Sık Kullanılanlara Ekle      

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 P.K.16270 Osmangazi/BURSA
Tel : 444 16 00
E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Şb.Md. © Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları