Haberler

“1/100 binlik plan acilen görüşülmeli ve yürürlüğe sokulmalı”

Font Boyutu

09 OCAK 2015

BASIN BÜLTENİ
 
“1/100 binlik plan acilen görüşülmeli ve yürürlüğe sokulmalı”
-Bursa Kent Konseyi (BKK) Semih Pala, “100 binlik plan belediye meclisinde bekletilmemeli”
-Pala, “Çevre düzeni planını tüm bursa kabul etti”
 
BURSA – Bursa Kent Konsey (BKK) Semih Pala, Bursa Büyükşehir Belediyesi meclisinde bekleyen 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının acilen yürürlüğe alınmasını istedi.
 
Bursa Kent Konseyi (BKK) Başkanı Semih Pala yaptığı açıklamada “13 milyon metrekare yeni sanayi bölgesinin kurulmak istendiği günümüzde Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin gündeminde bulunan Bursa Kent Konseyi’nin etkin rol aldığı Türkiye’de sadece Bursa’da uygulanan süreçte kararlaştırılan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni imar planlarının acilen görüşülmesini ve yürürlüğe alınmasını istiyoruz” dedi.
 
BKK Başkanı Semih Pala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderdiği yazıda;
 
“Bursa Kent Konseyinde 6 ay, Bursa Büyükşehir Belediyesinde 1,5 sene süren çalışmalar, binlerce kişinin katıldığı görüşmeler ve toplantılar sonucunda oluşan konsensüs ile ortaya çıkarılan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı, İl Genel Meclisi ve Büyükşehir Belediyesince kabul edilerek Bakanlığa gönderilmiş ancak yeni Büyükşehir oluşumu nedeniyle planlar Bursa Büyükşehir Belediyesine geri dönmüştür.
 
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planlarının acilen görüşülmesini ve yürürlüğe sokulmasını talep ediyoruz” dedi.

Türkiye’de sadece Bursa’da uygulanabilen Türkiye’ye örnek “Plan Yapım Süreci Modeli”
1:100.000 ölçekli 2030 Yılı Bursa İl Çevre Düzeni  İmar Planı  Yapım Süreci
BİRİNCİ ADIM:
2010 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde verilen bir önerge sonucunda konu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Bursa Kent Konseyi’ne aktarılmış ve Bursa Kent Konseyinde  “BURSA GELECEĞİNİ KONUŞUYOR”  başlıklı bir çalıştay süreci başlatılmıştır.
Çalıştay sürecinde çeşitli kurumlardan ve farklı meslek gruplarından oluşan 15 kişilik “Çalıştay Hazırlık Komitesi”nce KONUT, ULAŞIM, TURİZM, SANAYİ ve TARIM başlıklarında çalışma grupları oluşturuldu ve 15o kurumdan 280 katılımcı ile ilk toplantı yapıldı. Çalışma gruplarının kendi aralarında yaptıkları tüm gün süren toplantılar sonucunda hazırlanan raporlar ile 55 maddelik PLAN GENEL İLKELERİ hazırlandı.
Altı ay süren çalıştay süreci sonucunda belirlenen 55 maddelik Plan İlke Kararları çeşitli kurum ve kuruluşlardan 600 kişinin katıldığı Bursa Kent Konseyi “Bursa Konuşuyor” toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.
 Bursa Kent Konseyi Konsey Toplantısında kabul edilen kararlar, yasa uyarınca Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi toplantılarında Meclis Üyelerine okundu.

İKİNCİ ADIM:
Bursa’nın geleceğinin şekillendirilmesi için üst ölçekli plan kararlarının yeniden oluşturulması gerekiyordu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2011 tarihinde, İl Özel İdaresi ile birlikte, gelişen ve değişen şartlara göre şehrin stratejik kararlarının belirleneceği 1/100 bin ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı çalışmalarına başladı.
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen plan çalışmaları, başından sonuna kadar “Katılımlı Planlama” yaklaşımı ile yürütülmüştür. Bu model aynı zamanda Türkiye’de bir ilktir. “Katılımlı Planlama” ilkesinden hareketle, 400’e yakın paydaşa çağrıda bulunuldu.
Bursa’nın sorunları, güçlü yönleri ve potansiyellerini irdeleyerek 700’e yakın kurum, kuruluş, sivil toplum örgütüne ulaşıldı. Bütün bu çalışmalara paralel olarak Bursa ile ilgili her konuda bilgi toplandı. Şehrin tarımından sanayisine, konutundan yer bilimlerine, ticaretinden ulaşımına, turizminden tarihi mirasına kadar geniş bir yelpazede analizleri yapıldı. Yaklaşık 1000 adet analiz paftası üretildi.
1,5 yıl boyunca, şeffaf ve katılımcılık esasına göre yürütülen çalışmalar boyunca 180 toplantı yapıldı. Bu toplantılara 2780 kişi katıldı.
Toplantılara katılan 2780 kişi arasında;
 - Yerel ve merkezi yönetimin üst düzey yöneticileri ve uzman kadroları,
 - Tüm resmi kurumların üst düzey yöneticileri ve uzman kadroları,
 - Sivil toplum ve meslek odaları üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri,
 - Uzmanlar, medya ve üniversite temsilcileri yer aldı.
Çalışma ekibinde; İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Handan Türkoğlu koordinatörlüğünde 20 danışman hoca görev aldı.
25 kişilik şehir planlama ekibinin yanında; İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi’nden oluşan toplam 60 akademisyen, danışmanlık, veri analizi ve değerlendirmesi yaptı.
1/100 bin ölçekli çevre düzeni planına esas olarak jeolojik etüd raporu Türkiye’de ilk defa Bursa için hazırlanan bu rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.
Uygulan tüm projelerle hedef, ülkemizin bu eşsiz kentini geleceğin en yaşanılabilir şehirlerinden biri haline getirmektir.
Teknik, sosyal ve altyapı eksiklerini tamamlamış, eğitim ve sanayi ilişkileri güçlü olan, bölgesel ve ülkesel ölçekte her türlü ulaşım, erişim olanakları gelişmiş, doğal, çevresel nitelikleri iyi değerlendirilmiş bir Bursa, cazibe merkezi ve marka bir kent olarak başka şehirlere örnek olacaktır.
Yapılan toplantılarda 2030 yılı Bursa’sı için ortak vizyon oluşturuldu.
Bu vizyon; “Doğal ve kültürel zenginliğini koruyan ve yaşatan, sektörel çeşitliliğini insan, çevre ve bilgi odaklı geliştiren ve yöneten, rekabet gücüne sahip, yenilikçi, yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve bölgesinde öncü Bursa”dır.
Belirlenen vizyonun geliştirilmesine yönelik 9 Stratejik Eksen, 35 Hedef tanımlandı. Bu hedeflere, 104 Strateji altında 246 Proje ve Eylem Planı İle erişilmesi öngörüldü. Bu projeler, Prof. Dr. Handan Türkoğlu tarafından Amerika’da Cincinnati Üniversitesi’nde anlatıldı ve dünyadaki ilk örnek olarak akredite oldu.
Yapılan çalışmalar sonucunda, Bursa’nın nüfus artışının son 10 yılda azaldığı, mevcut sanayi alanlarının yeterli olduğu tespit edildi.
Dolayısıyla Bursa’nın nüfusunu yükseltecek fonksiyonlar tercih edilmedi. Bursa’da yaşayacak nüfusu tespit ederek yeni sanayinin gelmeyeceğini öngörüldü. Sadece, İnegöl-Yenişehir, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ve Büyükorhan-Orhaneli-Harmancık-Keles planlama bölgelerinde tarımı desteklemek amaçlı tarımsal sanayi önerildi. Bütün bu kararlar, Bursa’nın doğal değerlerini korumak ve yaşam standardını yükseltmek adına alındı.

2030 Yılı 1:100.000 Ölçekli  Bursa İl Çevre Düzeni Planı

Türkiye’de Sadece Bursa’da Gerçekleştirilebilen  Plan Yapım Süreci

Birinci Adım: Bursa Kent Konseyi Süreci
Çalıştay Hazırlık Komitesi – 15 kişi – Konsey Üniversite işbirliği
150 kurum – 280 katılımcı – 6 ay süren süreç
600 kişi – 55 maddelik Prensiplerin kabulü
İkinci Adım: Bursa Büyükşehir Belediyesi Süreci
5 Üniversite – 20 Danışman Hoca
İTÜ – ODTÜ – UÜ – ŞÜ – GSÜ
400 paydaş – 700 kuruma ulaşıldı
1.5 yıl süren süreç – 180 toplantı – 2780 kişi
2030 yılı Bursa’sı için oluşturulan Ortak Vizyon: 
“Doğal ve kültürel zenginliğini koruyan ve yaşatan, sektörel çeşitliliğini insan, çevre ve bilgi odaklı geliştiren ve yöneten, rekabet gücüne sahip, yenilikçi, yaşam kalitesi yüksek, güvenli ve bölgesinde öncü Bursa”
Belirlenen VİZYON’un geliştirilmesine yönelik,
9 Eksen - 35 Hedef – 104 Strateji – 246 Proje belirlendi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tarih: 14.01.2015 | Okunma sayısı:2602

Haber Foto Galeri
Tüm ekleri indir