Anasayfa   /    Geri   /    Site İçi Arama   /    Site Haritası  /    English  

Bursa Büyükşehir Belediyesi İdari Yapılanması

Sosyal İşler Şb.Md.

İbrahim Karaman (Şb.Md.V.)

e-posta: ibrahim.karaman@bursa.bel.tr
Telefon: 0224 716 36 64
Fax: 0224 716 30 95
Adres: Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi E Blok /OSMANGAZİ- BURSA
 
Personel Bilgisi
1 Şube Müdürü, 7 Memur, 1 İşçi, 5 BİNTED, 413 BUSMEK ve 35 BUMEP/BENMEP Personel olmak üzere toplam 461 personel ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

EĞİTİM ALANINDA YAPILAN HİZMETLER
 
1. BURSA SANAT VE MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI (BUSMEK)
BUSMEK Kursları, 17 ilçede 31 eğitim merkezinde (26 kurs merkezi ve 5 tane kültür merkezi olmak üzere)160 branşta yılda ortalama 20.000 kursiyere ücretsiz olarak eğitim hizmeti  verilmektedir.

2.BURSA MOBİL EĞİTİM PROJESİ (BUMEP)
Bilgisayar laboratuvarına dönüştürülen gezici araçlar mahalle mahalle gezip, kendi branşında eğitimli ve tecrübeli, tamamı bayanlardan oluşan bilgisayar eğitmenleriyle, 16 yaş ve üzeri bayanlara ücretsiz bilgisayar ve internet eğitim hizmeti verilmektedir.
 
3. BURSA ENGELSİZ MOBİL EĞİTİM PROJESİ (BENMEP)
Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP), özel bilgisayar dersliği haline getirilmiş, dizaynları değiştirilmiş ferah ve kullanışlı otobüslerde, kendi branşında eğitimli, tecrübeli eğitmenleri ile Engelli vatandaşlarımıza mahalle mahalle giderek ücretsiz “Grafik Tasarımı ve Bilgisayarlı Muhasebe Temel Eğitimleri” verilmektedir. 

4. BURSA AİLE DANIŞMANLIK MERKEZİ (BADEM)
Bugün yaşam koşulları; ebeveynlerin iş hayatındaki yoğunlukları, çocukların gün boyu okulda olmaları ve bir araya gelindiğinde teknolojinin sözde iletişim araçları ile ilgilenmelerinden doğan ciddi bir boşluk vardır. Bu boşluk; çocuklarda madde bağımlılığı, internet bağımlılığı vb. birçok sıkıntı doğurmaktadır. Ebeveynlerin aralarındaki ilişkilerde yıpranmaların olması ailelerin gittikçe zayıflamasına sebep olmaktadır. Bu proje; merkezine aileyi alan, başta eşler olmak üzere aile fertlerinin hayatla ve birbirleriyle bağlarını kuvvetlendirerek daha güçlü bir aile olmalarını amaçlayan sosyal bir projedir.
 
TUR VE GEZİ ALANINDA YAPILAN HİZMETLER
 
5. GEMLİK KÖRFEZİ TEKNE TURLARI (MAVİ TUR)
Müdürlüğümüzce yaz aylarında (Haziran, Temmuz, Ağustos) Mudanya- Armutlu- Fıstıklı- Kumla güzergâhında ücretsiz tekne turları düzenlenmektedir.

6. ULUDAĞ TANITIM TURLARI (YEŞİL TUR)
Kentimizin değerlerini vatandaşlara daha yakından tanıtmak amacıyla, Bursa’mızın güzide turizm merkezi olan Uludağ’a ücretsiz olarak gezi araçlarımız ile rehber eşliğinde tanıtım turları hizmeti sunulmaktadır.
 
SOSYAL ALANDA YAPILAN HİZMETLER

7.YARIM ELMA HAREKETİ
Yarım Elma Hareketi Projesi ile sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması konusunda hemşerilerimizin ve personelimizin özel günlerinde tebrik/taziye kartları gönderilmesi sağlanmaktadır. Proje 2014 yılı Mayıs ayında hayata geçirilmiş olup, doğum günü, evlilik yıldönümü, taziye, hac, yeni evlenen çiftlere ve doğan bebeklere verilmek üzere genel toplamda,114.357 adet kart dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
 
8. MAKEDONYA VE KOSOVA CUMHURİYETLERİNDE AŞURE DAĞITIMI
Yakın tarihimizde önemli bir yeri bulunan, şehrimiz ve civarında o bölge kökenli pek çok hemşerimizin yaşadığı Makedonya ve Kosova Cumhuriyetleri’nde; kültürümüzün önemli bir unsuru olan Aşure geleneğinin yaşatılarak kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyemiz adına yaklaşık 15.000 kişilik aşure dağıtılması işi yapılmaktadır.

9. MAKEDONYA’NIN ÜSKÜP ŞEHRİNDE TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ VE YEMEK DAĞITIMI
Yakın tarihimizde önemli bir yeri bulunan, şehrimiz ve civarında o bölge kökenli pek çok hemşerimizin yaşadığı Makedonya Cumhuriyetinin Üsküp Şehrinde, kültürümüzün önemli bir unsuru olan Sünnet geleneğinin yaşatılarak kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyemiz adına maddi durumu yetersiz ailelerden seçilen 300 çocuğa sünnet ettirilmesi ve törene katılanlara 2.000 kişiye yemek dağıtılması işi yapılmaktadır.

10. KOSOVA CUMHURİYETİ ŞEHİRLERİNDE İFTAR YEMEĞİ VERİLMESİ
Yakın tarihimizde önemli bir yeri bulunan, şehrimiz ve civarında o bölge kökenli pek çok hemşerimizin yaşadığı Kosova Cumhuriyeti Şehirlerinde; kültürümüzün önemli bir unsuru olan Ramazan-ı Şerif dolasıyla yaşanan İftar geleneğinin yaşatılarak kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyemiz adına 2.000 kişilik iftar yemeği dağıtılması işi yapılmaktadır.
 
SPOR ALANINDA YAPILAN HİZMETLER

11.SPORTİF FAALİYETLER
·         Spor Kent Bursa vizyonu doğrultusunda, sportif etkinlikler ve spor organizasyonlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlanmaktadır.
·         Belediyemize ait spor tesislerinin halka açık olarak kullanılmasını sağlamaktadır.
·         Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması, spor malzemesi verilmesi, lojistik destek sağlanması ve spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli destek sağlanmaktadır.
·         Yurtiçi ve yurt dışı müsabakalarda, üstün başarı gösteren ve derece alan sporcuların, öğrencilerin, teknik yöneticilerin ve antrenörlerin ödüllendirilmesi sağlanmaktadır.
·         Personelin kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek üzere, personele yönelik sağlıklı yaşam çalışmaları ve spor etkinlikleri düzenlenmesi sağlanmaktadır.
 
 
 
Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları
(1) Sosyal etkinlikleri planlamak ve uygulanmasını sağlar. İş Programını Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programına ve bütçesine uygun olarak hazırlar ve yürütür.
(2) Sosyal amaçlı toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü geliştirici çalışmalar yapar.
(3) Belediyemizce sosyal işler alanında çeşitli ülkelerde yapılacak işbirliği anlaşmalarını ve programlarını hazırlar ve uygular.
(4) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapmak, koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde işbirliği protokolü hazırlar.
(5) Vatandaşların eksik eğitimlerini tamamlaması için sürekli eğitim imkânları hazırlar.
(6) Vatandaşlarımızın çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlar.
(7) İstihdam sağlayıcı ve çalışanların hayat seviyelerini yükseltici beceriler kazandırılmasına yardımcı olacak eğitim ortamları hazırlar.
(8) Sanayinin ihtiyacı olan iş gücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak için meslekî ve teknik içerikli eğitim çalışmaları yapar.
(9) Vatandaşlarımıza serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırır, yeteneklerini sergileme ve geliştirme imkânları sağlar.
(10) Eğitim çalışmalarını; çevrenin eğitim ihtiyaçları, istekleri ve günün teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurularak belirlemek ve güncelleştirmek, alan araştırmaları sonucunda vatandaşların yaygın eğitim ihtiyaç ve taleplerini tespit eder.
(11) Kurs açılması için ilgili kuruluşlardan ve Belediye yönetiminden gerekli onayları almak, kursları planlar ve program içeriklerini belirleyip; Sanat ve Meslek Eğitimi hizmetleri ve uygulamalarını hizmet alımı/belediye imkânları ile sağlar.
(12) Sanat ve Meslek Eğitimi ile ilgili çalışmaların gelişimine yönelik tesis edilen/kiralanan mekânların işletimini sağlayıp; kurslarla ilgili olarak protokol, sözleşme, rapor, proje, yönetmelik, yönerge genelge vb. belgeleri hazırlar.
(13) Kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte pazar, sergi, fuar, panayır, kermes vb. etkinlikleri düzenlemek ve bu amaçla düzenlenen organizasyonlara katılır.
(14) El ürünlerinin üretimi için plan ve programlar hazırlamak, atölyeler kurar.
(15) El ürünlerinin satışı için teşhir ve satış merkezleri açar.
(16) Vatandaşlarımıza yönelik istihdamı ve ekonomik kapasiteyi artırıcı, ticarî faaliyetlerini güçlendirici ve girişimciliği özendirici çalışmalar yapar.
(17) Ulusal ve Uluslararası bazda gerçekleştirilecek sergi, konferans, sempozyum, söyleşi, gösteri ve festivallere katılır ve bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenler.
(18) Kadınlarla ile ilgili sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunur.
(19) Engelli kişilere ve ailelerine eğitim, istihdam, hukuk vs. konularında danışmanlık yaparak, yönlendirmelerde bulunur, kurslar açar, belediye bünyesindeki hizmetlerden yararlanmalarını sağlar, engellilerin sosyal hayata adaptasyonları konusunda destek olur, engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapar ve projeler gerçekleştirir.
(20) Kültür Merkezlerinin açılmasını teklif edip bunlara ilişkin hizmetleri yürütür.
(21) Toplumsal yapımızın temelini oluşturan aile kurumunu sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan desteklemek amacıyla faaliyetlerde bulunur, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar, gerçekleştirilecek her türlü etkinliğe katılır.
(22) Birey ve ailelere psikolojik destek ve rehberlik hizmeti veren kurum ve kuruluşlara destek verip; toplum huzuru için sağlıklı bireyler ve güçlü ailelerin oluşumuna katkı sağlar.
(23) Madde bağımlısı çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlara destek verir.
(24) Sosyal proje kapsamında Ulusal ve Uluslararası bazda tüm kitlelere yönelik ilimizin tarihi ve kültürel mirası olan doğal güzelliklerinin tanıtımı için etkinlikler düzenler.
(25) Balkanlarda, Kafkaslarda ve Türkiye Cumhuriyetlerinde aşure ve sünnet şölenini geleneğinin yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapar.
(26) Sosyal ve Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması konusunda hemşerilerimizin ve personelimizin özel günlerinde etkinlik ve organizasyon düzenleyip; kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapar.
(27) Kurumun Stratejik Planı doğrultusunda sportif projelerin ve spor organizasyonlarının gerçekleştirilmesini sağlar.
(28) Belediyemize ait spor tesislerinin amacına uygun olarak kullanılmasını sağlar.
(29) Kurum personelinin Büyükşehir Belediyespor Kulübü aracılığıyla, sağlıklı yaşam faaliyetlerinde spor tesislerinden yararlanmasını sağlar.
(30) Büyükşehir Belediyespor Kulübüyle birlikte, Amatör Takımlar, Kurum içi Birimler ve Belediyeler arasında sosyal dayanışmayı güçlendirmek üzere spor organizasyonlarının çeşitli branşlarda gerçekleştirilmesini sağlar.
(31) Toplumun her kesimini aktif spora yönlendirmek amacıyla, Kuruma ait spor tesislerinin halka açık olarak kullanımını sağlar.
(32) Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılması, spor malzemesi verilmesi ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli desteği sağlar.
(33) Belediye Meclis Kararıyla yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporcuların, teknik yöneticilerin, antrenörlerin ve öğrencilerin ödüllendirilmesini sağlar.
(34) Kentimize katkısı olacağı düşünülen sportif etkinliklerin düzenlenmesi için, Kültür Dernekleri, Hemşeri Dernekleri, Spor Kulüpleri vb. ile ortak projeler gerçekleştirilmesi ve yapılacak olan işbirliği protokolleri kapsamında Kurumumuza düşen görevlerin yerine getirilmesini sağlar.
(35) Personelin kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek üzere, çeşitli sportif etkinliklerin organizasyonunu gerçekleştirir.
(36) Kurum dışından mal/hizmet alınması halinde, gereken iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
(37) Dezavantajlı gruplara yönelik sportif faaliyetlere destek sağlar.
(38) Yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirir.
(39) Belediye Başkanının öneri ve talimatlarını yerine getirir.
(40) Personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları yapar.
(41) Stratejik plan, doğrultusunda performans programlarını hazırlar.
(42) Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlar.
(43) Faaliyetleri Kalite yönetim sistemine uygun olarak yürütür.
(44) Bütçe teklifi ve gelir tarifesi hazırlık çalışmalarını yapar.
(45) Mevzuatla belirlenen hususlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.
(46) Şube Müdürlüğü’nde yürütülen tüm projelerin koordineli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
(47) Müdürlük personeline görev dağıtımı yapar, izler ve çalışanların yürüttüğü işleri kolaylaştırır.
(48) Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir.
(49) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.
(50) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
(51) Stajyer öğrencilerin mevzuat konuları ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar.
(52) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.
 
 
 Sosyal Medya
 E-Bülten Üyeliği
Bursa Mobil Eğitim Projesi
hal fiyatları
yayınlarımız
merinos akkm
Anasayfa  /    Geri   /   Site İçi Arama   /   Site Haritası   /    İletişim  /   Sık Kullanılanlara Ekle      

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 P.K.16270 Osmangazi/BURSA
Tel : 444 16 00
E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Şb.Md. © 2010 Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları