Anasayfa   /    Geri   /    Site İçi Arama   /    Site Haritası  /    English  

Bursa Büyükşehir Belediyesi İdari Yapılanması

Sosyal İşler Şb.Md.

İsmail GÖKÇE (Şb.Md.V.)

e-posta: ismail.gokce@bursa.bel.tr
Telefon: 0224 270 82 82
Fax: 0224 270 82 80
Adres: Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi E Blok /OSMANGAZİ- BURSA

İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüz ;

· 4 Memur (1 Şube Müdürü, 3 Bilgisayar İşletmeni), 7 Binted Personeli (1 Tur ve Gezi Hizmetleri Sorumlusu, 2 Büro Personeli, 4 Kent Rehberi) Olmak üzere toplam 11 personel ile hizmet vermektedir.

 

Sunulan Hizmetler
1. BURSA SANAT VE MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI (BUSMEK)
BUSMEK Kursları, 7 merkez ilçede 12 kurs merkezinde 75 branşta yılda ortalama 10.000 kursiyere ücretsiz olarak eğitim hizmeti vermektedir.
2.BURSA MOBİL EĞİTİM PROJESİ (BUMEP)
Bilgisayar laboratuvarına dönüştürülen gezici araçlar mahalle mahalle gezip, kendi branşında eğitimli ve tecrübeli, tamamı bayanlardan oluşan bilgisayar eğitmenleriyle, 16 yaş ve üzeri bayanlara ücretsiz bilgisayar ve internet eğitim hizmeti verilmektedir.
3. KENT REHBERLİĞİ HİZMETLERİ
Şehrimize gelen yerli ve yabancı misafir ve turistlere Müdürlüğümüzce ücretsiz olarak rehberlik hizmeti verilerek Kentimizin Tarihi ve Kültürel Mirasının tanıtılmasına katkı sağlanmaktadır.
4. TUR VE GEZİ HİZMETLERİ
Gelen talepler doğrultusunda Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan gezi araçlarımız ile rehber eşliğinde kentimizin tarihi ve kültürel mirasını tanıtıcı ücretsiz geziler düzenlenmektedir.
5. GEMLİK KÖRFEZİ TEKNE TURLARI (MAVİ TUR)
Müdürlüğümüzce yaz aylarında (Haziran, Temmuz, Ağustos) Mudanya- Armutlu- Fıstıklı- Kumla güzergâhında ücretsiz tekne turları düzenlenmektedir.
6. ULUDAĞ TANITIM TURLARI (YEŞİL TUR)
Kentimizin değerlerini vatandaşlara daha yakından tanıtmak amacıyla, Bursa’mızın güzide turizm merkezi olan Uludağ’a ücretsiz olarak gezi araçlarımız ile rehber eşliğinde tanıtım turları hizmeti sunulmaktadır.

Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları
1. Sosyal etkinlikleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak.
2. Sosyal amaçlı toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve
görüntülü geliştirici çalışmalar yapmak.
3. Belediyemizce sosyal işler alanında çeşitli ülkelerde yapılacak işbirliği anlaşmalarını ve programlarını hazırlamak ve uygulamak.
4. Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları açmak, belirlenen seminerleri vermek.
5. Eğitim çalışmalarını; çevrenin eğitim ihtiyaçları, istekleri ve günün teknolojik
gelişmeleri göz önünde bulundurularak belirlemek ve güncelleştirmek,
6. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum
kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapmak, koordinasyonu sağlamak,
gerektiğinde işbirliği protokolü hazırlamak,
7. Eğitim mekânlarının tespitini ve teminini sağlamak,
8. Sanat ve Meslek Eğitimi hizmetleri ve uygulamalarını hizmet alımı/belediye
imkanları ile sağlamak,
9. Sanat ve Meslek Eğitimi ile ilgili çalışmaların gelişimine yönelik tesis
edilen/kiralanan mekanların işletimini sağlamak,
10. Yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri
gerçekleştirmek,
11. Belediye Başkanının öneri ve talimatlarını yerine getirmek.
12. Sosyal Aktiviteleri Geliştirme Kapsamında şehir içi tur gezileri düzenlemek
13. Turizm etkinlikleri adı altında Ulusal ve Uluslar arası bazda tüm kitlelere ilimizin
tanıtımı için sergiler, sempozyumlar, konserler, konferanslar, söyleşiler, gösteriler ve
festivaller düzenlemek.
14. İlimizi tanıtıcı kitap, broşür, pankart vb. her türlü yazılı ve görsel çalışmalar yapmak
ve dağıtımını sağlamak.
15. İlimize yerli ve yabancı turistleri çekmek için ilgili kurumlar, dernekler ve odalarla
işbirliği yapmak.
16. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak.
17. Personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak.
18. Sratejik plan, doğrultusunda performans programlarını hazırlamak.
19. Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlamak.
20. Faaliyetleri Kalite yönetim sistemine uygun olarak yürütmek.
21. Bütçe teklifi ve gelir tarifesi hazırlık çalışmalarını yapmak.
22. Mevzuatla belirlenen hususlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 

 Sosyal Medya
 E-Bülten Üyeliği
Bursa Mobil Eğitim Projesi
hal fiyatları
yayınlarımız
Bursa Hayvanat Bahçesi
merinos akkm
Anasayfa  /    Geri   /   Site İçi Arama   /   Site Haritası   /    İletişim  /   Sık Kullanılanlara Ekle      

Bursa Büyükşehir Belediyesi    Acemler - OSMANGAZİ / BURSA | Tel : 0224 444 16 00 |
E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinasyon Merkezi © 2010 Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları