Anasayfa   /    Geri   /    Site İçi Arama   /    Site Haritası  /    English  

Bursa Büyükşehir Belediyesi İdari Yapılanması

Kentsel Dönüşüm Şb. Md.

Aycihan Feray KOYUNLULAR (Şb.Md. V.)

e-posta: feray.koyunlular@bursa.bel.tr
Telefon: 0224 4441600 /1671
Fax: 0224 233 48 51
Adres: Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok Kat :1  16190  Acemler Osmangazi / BURSA

İdareye ilişkin bilgiler
Müdürlüğümüz; 1 Müdür, 1 Mimar, 2 Şehir Plancısı,  2 Harita Teknikeri, 1 İnşaat Teknikeri olmak üzere toplam  7 personel ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

  • Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları ve yetki alanı içinde dönüşüm alanı olarak belirlenen alanlarda Hazine, il özel idareleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve vakıflar tarafından idare edilenler özel mülkiyette bulunanlarda dahil her türlü arsa ve arazilerin ve bunların üzerinde bulunan bütün yapıların Kanun uyarınca hazırlanan dönüşüm amaçlı imar planına uygun olarak iyileştirilmesini sağlamak için uygulama programları yapar.
  • Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore edilmesi; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturulması, deprem riskine karşı tedbirlerin alınması veya kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulanabilir hale getirilmesini sağlar.
  • Çöküntü ya da çarpık yapılaşmış alanların, Nazım Plan kararlarıyla uyumlu rehabilitasyonunu sağlar.
  • Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolunun bulunmasını sağlar.
  • Dönüşüm ve gelişim alanında yapılan mülkiyet analizi ve kamulaştırmaya esas detay alımlarının analiz ve sentezinin yapılarak alanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi değerinin belirlenmesi ve matematiksel paylaşım modelinin hazırlanmasını sağlar.
  • Müdürlük alanına giren yenilenmesi-geliştirilmesi gereken çöküntü alanlarında büyük projeler, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm, kentsel geliştirme, kentsel koruma ve kentsel estetik projeleriyle kent vizyonunu belirler ve geliştirir.
     
 Sosyal Medya
 E-Bülten Üyeliği
Bursa Mobil Eğitim Projesi
hal fiyatları
yayınlarımız
Bursa Hayvanat Bahçesi
merinos akkm
Anasayfa  /    Geri   /   Site İçi Arama   /   Site Haritası   /    İletişim  /   Sık Kullanılanlara Ekle      

Bursa Büyükşehir Belediyesi    Acemler - OSMANGAZİ / BURSA | Tel : 0224 444 16 00 |
E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinasyon Merkezi © 2010 Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları