Anasayfa   /    Geri   /    Site İçi Arama   /    Site Haritası  /    English  

“İsmindeki Müzeyi Keşfet” YARIŞMA ŞARTNAMESİ

BURSA KENT MÜZESİ
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI
RESİM YARIŞMASI

“İsmindeki Müzeyi Keşfet” YARIŞMA ŞARTNAMESİ

UYGULAYICI KURUM: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ORGANİZASYON : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA KENT MÜZESİ


YARIŞMANIN TANIMI VE İÇERİĞİ:

Kültürlerin nesilden nesle aktarılmasında önemli rolü olan müzeler, insanların geçmiş kültürleri arasında bağ kurmayı ve bu bağın sürdürülmesini amaçlamaktadır. Çünkü müzeler, toplumların kültür/sanat hazinelerinden biridir. Bir milletin kültürünün geleceği, geçmişte yaşananların bilinmesine, günümüze taşınmasına ve geleceğe aktarılmasına bağlıdır.
Bu temel amaçlara ek olarak, müzelerin eğitsel amaçlarına da öncelik ve önem veren Bursa Kent Müzesi, bu yıl da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen geleneksel resim yarışmasının 12.sini düzenlemektedir.
‘İsmindeki Müzeyi Keşfet’ başlıklı İlkokul ve Ortaokul öğrencilerini kapsayan bu yarışmada; öğrencilerden, Bursa Kent Müzesi’nde bulunan objelerle kurguladıkları bir kompozisyon resmetmeleri beklenmektedir. Öğrenciler, müzedeki objeleri seçerken kendi ismindeki harflerden yola çıkacaktır. Müzede bulunan bazı objelerin alfabetik sıraya göre oluşturulmuş listesi bu şartnamenin ekinde yer almaktadır. Öğrenciler, kendi ismini oluşturan her harf için harfin karşısında yer alan objelerden birini seçmeli seçtiği objeleri birbiriyle ilişkilendirerek kurguladığı bir kompozisyon içerisinde resmetmelidir. Yaratıcı kompozisyon düzenlemeleri, hayal gücü ve imgelem dünyasının yansıtılması, özgün fikirler, teknik beceri, konuyu ifade ediş biçimi, yarışmanın önemli değerlendirme ölçütleridir. Resimde, herhangi bir yazı, simge veya işaret kesinlikle yer almamalıdır.
YARIŞMANIN AMAÇLARI:
• Öğrencilerde müze bilinci oluşturmak ve onları Bursa Kent Müzesi ziyaretine teşvik etmek
• Bursa Kent Müzesi’nde yer alan eserler üzerine yoğunlaşmalarını sağlayarak öğrencilerde merak uyandırmak
• Bursa Kent Müzesi’nde yer alan eserler üzerine düşünmelerini ve araştırma yapmalarını sağlamak
• Öğrencilerin Bursa kültür ve geleneklerinde var olan objeleri tanımalarını sağlamak
• Objeleri birbirleriyle ilişkilendirmeye çalışarak yaratıcılıklarını geliştirmek
• Yaratıcı buluşlar yoluyla (kendi isminden yola çıkmak gibi) öğrencinin müzeyle kendisi arasında bağ kurabilmesini sağlamak
• Öğrencileri sanatsal aktivitelere teşvik ederek sanatı sevmelerini sağlamak
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNE YÖNERGE:
Sayın Öğretmenimiz;
• Öncelikle, öğrencilerinizi Kent Müzesi’ni ziyaret etmeleri ve müzedeki eserleri dikkatlice incelemeleri için teşvik ediniz.
• Müzede bulunan objelerin alfabetik sıraya göre oluşturulmuş listesi şartnamenin ekinde (Ek 1) yer almaktadır.
• Öğrenci, ismini oluşturan her harf için harfin karşısında yer alan objelerden sadece birini seçecektir. Örneğin ismi ‘Mesut’ olan bir öğrenci için listede isminin harflerine karşılık gelen objeler şöyledir:
M- Mekik, Mangal, Miğfer, Mendil
E- Ellik, Elbise, Eyer
S- Semer, Soba, Sandık
U- Ud, Usturlab, Uçkur
T- Tepelik, Tuğra, Tespih, Testi
Mesut, her harf için istediği objeyi seçebilir. Örneğin resminde Mangal, Elbise, Semer, Ud ve Tespih objelerinin olduğu düşünülürse bu objelerin tamamının yer aldığı ve birbiriyle ilişkili olduğu figürlü ya da figürsüz bir kompozisyon kurgulamalıdır. Bazı objeleri resme anlamlı bir şekilde yerleştirmek ve diğer objelerle ilişkisini kurmak zor olabilir. Ancak bu zorlama, objeler arasında anlamlı bağlantılar kurdurarak öğrencileri yaratıcı düşünmeye teşvik edecektir.
• Öğrencilere, anlamını bilmedikleri objelerin ne olduğunu ve neden kullanıldığını araştırmalarını söyleyiniz.
• Öğrencinin ismi çok kısa ise adını ve soyadını oluşturan harfler kullanılabilir. Çok uzun ismi olan öğrenciler isimlerini kısaltma yoluna gidebilirler. Örneğin; Fatmanur isimli bir öğrenci ismini Fatma olarak kısaltabilir.
• Öğrencinin isminde ‘Ğ’ harfi yer alıyorsa bunun yerine ‘G’ harfini kullanmalıdır.
• Seçilen objeler resmedilirken kesinlikle şablon kullanılmaması gerektiği konusunda öğrencilerinizi uyarınız.
• Resimde, herhangi bir yazı, simge veya işaret kullanılmaması konusunda öğrencilerinizi uyarınız.
• Ek 2’de yer alan formu fotokopi yoluyla çoğaltarak gerekli bilgileri doldurunuz ve yarışmaya gönderilecek resimlerin arkasına yapıştırınız. Öğrencinin, isminden yola çıkarak resminde kullandığı objeler de formun gerekli kısmına yazılmalıdır.
• Önemli olan öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmek ve bu konunun, öğrencinin yaratıcılığını nasıl tetikleyeceğine tanık olmaktır.
MALZEME:
1- 35 x 50 cm ebadında resim kağıdı
2- Pastel boya
Konu, malzeme ve boyut açısından şartlara uymayan ve üzerinde yazı, simge veya işaret bulunan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirme 4 kategoride gerçekleştirilecektir;
1. kategori: 1. ve 2. sınıflar,
2. kategori: 3. ve 4. sınıflar,
3. kategori: 5. ve 6. sınıflar,
4. kategori: 7. ve 8. sınıflar
Her kategoriye ayrı ödül verilecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ
ÇALIŞMALARIN MÜZEYE SON TESLİM TARİHİ : 17 Mayıs 2017 Çarşamba
ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ : 30 Mayıs 2017 Salı Saat 10:00,
Bursa Kent Müzesi’nde.

BAŞVURU
A) Ek 2’de yer alan forma öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, yaşı ve seçilen objeler mutlaka yazılmalı ve çalışmanın arkasına yapıştırılmalıdır.
B) Çalışmalar öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
C) Çalışmalar, okul müdürlüklerince kaç öğrencinin yarışmaya katıldığını bildirir bir ön yazı ile birlikte, 17 Mayıs 2017 tarihine kadar doğrudan Bursa Kent Müzesi’ne teslim edilecektir.

 

DEĞERLENDİRME KURULU
Çalışmalar, değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilir ve ilk üç ile övgüye değer eserler belirlenir.
Değerlendirme kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:
1- Gonca ERİM – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Doçent Doktor)
2- Aysun YÜREKTEN – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
3- Müge GÜLTEKİN – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
4- Tuğba GÜRKAN ŞENYAVAŞ – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
5- Berna COŞKUN ONAN - Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Doktor
6- Dilek YILDIZ KARAKAŞ – Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Müzesi Sanat Tarihçisi
ÖDÜLLER, ÖDÜL TÖRENİ
Yarışmanın ödül töreni, Müzeler Haftası kutlamaları çerçevesinde Bursa Kent Müzesi’nde 30 Mayıs 2017 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere birer plaket ve 1., 2., 3. ye Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü ile hediyeler verilecektir.
Sergilemeye değer bulunan eserler Bursa Kent Müzesi Eğitim Salonunda açılacak bir sergi ile izlenime sunulacaktır.
DİĞER HÜKÜMLER
* Dereceye giren tüm çalışmaların telif hakları Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne aittir.
* Yarışmaya gönderilen çalışmalar yarışmacılara iade edilmez.
İLETİŞİM
Bursa Kent Müzesi
Tel : 224-716 37 90
Fax : 224-716 37 99
Web : www.bursakentmuzesi.com
Adres: Hocaalizade Mah. Atatürk Cad. No:8 Heykel Osmangazi / Bursa
Ek-1
BURSA KENT MÜZESİ 12. RESİM YARIŞMASI İÇİN
MÜZE OBJE LİSTESİ

İsminizi oluşturan her bir harf için tek bir obje seçin.
İsminiz 5 harfliyse her harf için 1 obje olmak üzere 5 obje seçmelisiniz.

A- Ayakkabı / Ayna / At Arabası
B- Bindallı / Bavul / Beşik
C- Cilli / Cep Saati
Ç- Çetik / Çizme / Çorap
D- Diploma / Dikiş Makinası / Daktilo / Davul
E- Ellik / Elbise / Eyer
F- Fincan / Fes
G- Gelinlik / Gazete / Gramafon
H- Heykel / Havlu / Havan
I- Istampa / Izgara
İ- İpek / İbrik / İstiklal Madalyası
J- Jeton / Jorjet / Jarse
K- Kilit / Kese / Kaval / Kalpak
L- Lamba / Lenger
M- Mekik / Mangal / Miğfer / Mendil
N- Nal / Ney / Nalın
O- Oya / Okka
Ö- Örs / Öküz Arabası
P- Piyano / Pul / Plak
R- Radyo / Rahle
S- Semer / Soba / Sandık
Ş- Şamdan / Şalvar / Şadırvan
T- Tepelik / Tuğra / Tespih / Testi
U- Ud / Usturlab / Uçkur
Ü- Üzengi / Üç Etek
V- Vazo
Y- Yağlık / Yelpaze / Yağdanlık / Yemeni
Z- Zırh / Zembil / Zarf (Fincan Zarfı)

 

Ek 2
BURSA KENT MÜZESİ
‘İSMİNDEKİ MÜZEYİ KEŞFET’ KONULU
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI RESİM YARIŞMASI
Okulun Adı

Öğrencinin Adı Soyadı

Sınıfı

Yaşı

Resim İçin Seçilen Objeler

 

 

 

 

 

 

11 Nisan 2017 Saat 12:48 1167 okunma

Diğer Duyurular

 Sosyal Medya
 E-Bülten Üyeliği
Bursa Mobil Eğitim Projesi
hal fiyatları
yayınlarımız
merinos akkm
Anasayfa  /    Geri   /   Site İçi Arama   /   Site Haritası   /    İletişim  /   Sık Kullanılanlara Ekle      

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 P.K.16270 Osmangazi/BURSA
Tel : 444 16 00
E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Şb.Md. © 2010 Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları